Ana sayfa >> Kitap Kategorileri >> Hukuk >> Gayrimenkul ve Usul Hukukuna İlişkin Yargıtay Tatbikatı

Gayrimenkul ve Usul Hukukuna İlişkin Yargıtay Tatbikatı

Gayrimenkul ve Usul Hukukuna İlişkin Yargıtay Tatbikatı

Kitap Adı : Gayrimenkul ve Usul Hukukuna İlişkin Yargıtay Tatbikatı
Yazar : Şükrü Özdemir
Matbaa / Yayınevi : Üç - Er Ofset - Ankara
Baskı Tarihi : 1975
Sayfa Sayısı : 580
Demirbaş No : 00733
Sınıflandırma No : 344.514

Konu

Taşınmaz Mülkiyeti

Kategorideki Diğer Kitaplardan...

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı kapağı

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı

İncele
Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri ( Gözden Geçirilmiş 4. Bası ) kapağı

Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri ( Gözden Geçirilmiş 4. Bası )

İncele
Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararların Tazmini kapağı

Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararların Tazmini

İncele
Tenkis, Mirasta Denkleştirme Ve Muvazaa Davaları kapağı

Tenkis, Mirasta Denkleştirme Ve Muvazaa Davaları

İncele