Ana sayfa >> Kitap Kategorileri
Zulüm Politikaları ( Siyasi Tutukluların Tanıkları Üzerine Bir Deneme ) kapağı

Zulüm Politikaları ( Siyasi Tutukluların Tanıkları Üzerine Bir Deneme )

Kate Millett
1998
342.672
İncele
Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu kapağı

Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu

Gökçen Alpkaya - İlkem Altıntaş - Öznur Sevdiren - Emel Ataktürk Sevimli
2013
342.671
İncele
Zina Cürümleri kapağı

Zina Cürümleri

Zeki Hafızoğulları
1983
348.2
İncele
Zimmet - Rüşvet - İrtikap - Görevi Kötüye Kullanma Suçları kapağı

Zimmet - Rüşvet - İrtikap - Görevi Kötüye Kullanma Suçları

Necati Meran
2014 ( 3. Baskı )
348.2
İncele
Zilyetliğe Dayanan Tescil ve Men'i Müdahale Davaları kapağı

Zilyetliğe Dayanan Tescil ve Men'i Müdahale Davaları

Nihat Okurer - Mehmet Raşit Dereli - Orhan Onur
1970
344.53
İncele
Zilyedlikte İadenin Mevzuu ve Şümulü kapağı

Zilyedlikte İadenin Mevzuu ve Şümulü

Feyzi Necmeddin Feyzioğlu
1961 ( 2. Baskı )
344.53
İncele
Zilyedlik Tescil Tapu İptali Davaları kapağı

Zilyedlik Tescil Tapu İptali Davaları

Mustafa Reşit Karahasan - İhsan Özmen
1983
344.53
İncele
Zilyedlik Nedeniyle Gayrimenkul Hukuk Davaları ( Tümüyle Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı ) kapağı

Zilyedlik Nedeniyle Gayrimenkul Hukuk Davaları ( Tümüyle Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı )

Burhan Sınmaz - İzzet Karataş
1997 - 2. Baskı
344.514
İncele
Zevkliler Medeni Hukuk kapağı

Zevkliler Medeni Hukuk

Aydın Zevkliler, M. Beşir Acabey, K. Emre Gökyayla
2000
344
İncele
Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi kapağı

Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi

Doğan Soysalan
1990
343.12
İncele
Yönetim Hukuku. kapağı

Yönetim Hukuku.

A. Şeref Gözübüyük, Tekin Akıllıoğlu
1993
343.1
İncele
Yönetim Hukuku kapağı

Yönetim Hukuku

Şeref Gözübüyük
1983
343.1
İncele
Yirminci Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Yirminci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2010
347.112
İncele
Yirmi Yedinci Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Yirmi Yedinci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2013
347.112
İncele
Yirmi Üçüncü Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Yirmi Üçüncü Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2011
347.112
İncele
Yirmi İkinci Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Yirmi İkinci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2011
347.112
İncele
Yirmi Dördüncü Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Yirmi Dördüncü Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2011
347.112
İncele
Yirmi Birinci Baro Başkanları Toplantısı

Yirmi Birinci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2011
347.112
İncele
Yirmi Beşinci Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Yirmi Beşinci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2012
347.112
İncele
Yetkisiz Temsil ( Özellikle Sözleşmenin Görüşülmesinde Kusur ve Olumsuz Zarar ) kapağı

Yetkisiz Temsil ( Özellikle Sözleşmenin Görüşülmesinde Kusur ve Olumsuz Zarar )

Ayfer Kutlu Sungurbey
1988
345.1
İncele
Yeryüzü Zirvesinde Değişimin Gündemi ( Gündem 21 ve Diğer Rio Anlaşmalarının Popüler Metinleri ) kapağı

Yeryüzü Zirvesinde Değişimin Gündemi ( Gündem 21 ve Diğer Rio Anlaşmalarının Popüler Metinleri )

Michael Keating
1993
343.174
İncele
Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi 4 - 5 - 6 Nisan 2013

Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi 4 - 5 - 6 Nisan 2013

Sema Güleç Uçakhan
2013
345.11
İncele
Yeni Vakıflar Hukuku kapağı

Yeni Vakıflar Hukuku

Suat Ballar
1991
344.22
İncele
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi kapağı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi

Hüsnü Turanlı
2014
346.3
İncele
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirme Kararları kapağı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirme Kararları

Hülya Çoştan
2013 3.Baskı
346.3
İncele
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli kapağı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Örnekli

Soner ALTAŞ
2013 5.Baskı
346.31
İncele
Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku ( Cilt 2 )

Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku ( Cilt 2 )

Mustafa Reşit Karahasan
2002
344.5
İncele
Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku ( Cilt 1 )

Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku ( Cilt 1 )

Mustafa Reşit Karahasan
2002
344.5
İncele
Yeni Türk Ceza Yasasındaki Hakaret Suçları kapağı

Yeni Türk Ceza Yasasındaki Hakaret Suçları

Erol Çetin
2005
348.2
İncele
Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu kapağı

Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu

Erdener Yurtcan
2004
348
İncele
Yeni Türk Ceza Kanunu . kapağı

Yeni Türk Ceza Kanunu .

Erdener Yurtcan
2004
348
İncele
Yeni Türk Ceza Kanunu ( 2004 ) kapağı

Yeni Türk Ceza Kanunu ( 2004 )

Erdal Noyan
2004
348
İncele
Yeni Türk Ceza Kanunu kapağı

Yeni Türk Ceza Kanunu

Erdener Yurtcan
2005 ( 3. Baskı )
348
İncele
Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Kira Hukuku II. Cilt kapağı

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Kira Hukuku II. Cilt

Ahmet Cemal Ruhi
2011
345.22
İncele
Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Kira Hukuku I. Cilt kapağı

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Kira Hukuku I. Cilt

Ahmet Cemal Ruhi
2011
345.22
İncele
Yeni TTK' ya Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları kapağı

Yeni TTK' ya Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları

Mehmet Bahtiyar, Esra Hamamcıoğlu
2014
346.31
İncele
Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı kapağı

Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı

Erdem Büyüksağiş
2007
345.11
İncele
Yeni Medeni Kanunun Aile Hukukuna Getirdiği Yenilikler ve Uygulaması Sempozyumu kapağı

Yeni Medeni Kanunun Aile Hukukuna Getirdiği Yenilikler ve Uygulaması Sempozyumu

Türkiye Barolar Birliği - Ankara Barosu
2003
344.3
İncele
Yeni Medeni Kanuna Göre Birlikte ( Ortak ) Mülkiyet Hukuku ve Paylaşma ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davaları kapağı

Yeni Medeni Kanuna Göre Birlikte ( Ortak ) Mülkiyet Hukuku ve Paylaşma ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davaları

Şakir Balcı
2003
344.51
İncele
Yeni Değer Sigortası kapağı

Yeni Değer Sigortası

Huriye Kubilay
1994
346.5
İncele
Yeni Bir Anayasaya Doğru Sivil Önermeler 2008 kapağı

Yeni Bir Anayasaya Doğru Sivil Önermeler 2008

Muteber Öğreten
2008
342.4
İncele
Yeni Anayasanın Temel Kodları (Görüş Ve Taslakların Mukayesesi) kapağı

Yeni Anayasanın Temel Kodları (Görüş Ve Taslakların Mukayesesi)

Sacit Adalı, Ahmet Battal
2011
342.4
İncele
Yeni Anayasa İçin Yol Haritası kapağı

Yeni Anayasa İçin Yol Haritası

Fatih Öztürk
2012
342.4
İncele
Yemin ( medeni yargılama hukukunda ) kapağı

Yemin ( medeni yargılama hukukunda )

Ejder Yılmaz
1989
347.1
İncele
Yedinci Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Yedinci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2005
347.112
İncele
Yazılı Delil Başlangıcı

Yazılı Delil Başlangıcı

Haluk Konuralp
1988
347.1
İncele
Yaygın İnsan Hakları Eğitimi kapağı

Yaygın İnsan Hakları Eğitimi

Richard Pierre Claude - Mehmet Çevik
2003
342.65
İncele
Yatırım Fonları kapağı

Yatırım Fonları

Kemal Tahir Gülsoy
1977
346.91
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I Hukuki Mütalaalar Kitap 4 1982 - 1983 kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I Hukuki Mütalaalar Kitap 4 1982 - 1983

Ömer Teoman
1995
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I : Hukuki Mütalaalar Kitap 7 : 1995 - 1996 kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I : Hukuki Mütalaalar Kitap 7 : 1995 - 1996

Ömer Teoman
1997
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I : Hukuki Mütalaalar Kitap 10 : 2000 -2002 kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I : Hukuki Mütalaalar Kitap 10 : 2000 -2002

Ömer Teoman
2003
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I : Hukuki Mütalaalar Kitap 1 : 1989 - 1991 kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I : Hukuki Mütalaalar Kitap 1 : 1989 - 1991

Ömer Teoman
1992
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 9 ) kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 9 )

Ömer Teoman
2000
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 8 ) kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 8 )

Ömer Teoman
1999 - 2. Baskı
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 6 ) kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 6 )

Ömer Teoman
1994
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 5 ) kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 5 )

Ömer Teoman
1995
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 3 ) kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 3 )

Ömer Teoman
1994
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 2 ) kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 2 )

Ömer Teoman
1993
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 11 ) kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 1 ( Kitap 11 )

Ömer Teoman
2004
346
İncele
Yaşayan Ticaret Hukuku ( Hukuki Mütalaalar ) Kitap 12 2004 - 2007 kapağı

Yaşayan Ticaret Hukuku ( Hukuki Mütalaalar ) Kitap 12 2004 - 2007

Ömer Teoman
2008
346
İncele
Yaşam Hukuku ve Yönetimin Sorumluluğu kapağı

Yaşam Hukuku ve Yönetimin Sorumluluğu

Balıkesir CHP İl Örgütü ( Seminer )
1977
342.671
İncele
Yasalar da Yargılanır kapağı

Yasalar da Yargılanır

Zafer Gökdemir
2009
342.63
İncele
Yargıtay Uygulamasında Anonim Şirketler Hukuku kapağı

Yargıtay Uygulamasında Anonim Şirketler Hukuku

Tuğrul Ansay
1981
346.31
İncele
Yargıtay Uygulaması Işığında Ticari Senetlerin İptali Davaları ve Ticari Senetlere Özgü Sorunlar kapağı

Yargıtay Uygulaması Işığında Ticari Senetlerin İptali Davaları ve Ticari Senetlere Özgü Sorunlar

Hulusi Gürbüz
1984
346.4
İncele
Yargıtay Sekizinci Hukuk Dairesi Emsal Kararları İle Zilyetlik - Tapu İptali - Tescil - Men'i Müdahale Davaları ve Usul Hükümleri kapağı

Yargıtay Sekizinci Hukuk Dairesi Emsal Kararları İle Zilyetlik - Tapu İptali - Tescil - Men'i Müdahale Davaları ve Usul Hükümleri

Şükrü Özdemir - Burhan Sınmaz - İzzet Karataş
1986
344.53
İncele
Yargıtay Örnek Kararları İle Açıklamalı Kıyı Kanunu Ve Uygulaması kapağı

Yargıtay Örnek Kararları İle Açıklamalı Kıyı Kanunu Ve Uygulaması

Hüseyin Çelik
2005
344.58
İncele
Yargıtay Kararlarının Işığı Altında Şirket Karı Konusunda Anonim Şirket İle Paysahibi Arasındaki Menfaat Çatışması kapağı

Yargıtay Kararlarının Işığı Altında Şirket Karı Konusunda Anonim Şirket İle Paysahibi Arasındaki Menfaat Çatışması

Mahmut T. Birsel
1971
346.31
İncele
Yargıtay Kararlarında İfade Hürriyeti kapağı

Yargıtay Kararlarında İfade Hürriyeti

Hacı Ali Özhan - Bekir Berat Özipek
2003
342.673
İncele
Yargıtay Kararları ve Karşıoylarım kapağı

Yargıtay Kararları ve Karşıoylarım

Yavuz N. Okçuoğlu
1991
346
İncele
Yargıtay Kararları Eşliğinde Akreditif ve Hukuki Niteliği kapağı

Yargıtay Kararları Eşliğinde Akreditif ve Hukuki Niteliği

Sibel Özel
1991
346.8
İncele
yargısal kararlarda GEREKÇE bilgi teorisi ve mantık yönünden temelleri kapağı

yargısal kararlarda GEREKÇE bilgi teorisi ve mantık yönünden temelleri

ibrahim akın tansu akın
2001
340.080
İncele
yargı reformu ve yargı sorunları sempozyumu kapağı

yargı reformu ve yargı sorunları sempozyumu

istanbul barosu
2003
340.2
İncele
Yargı reformu 2000 sempozyum kapağı

Yargı reformu 2000 sempozyum

izmir barosu
2000
340.2
İncele
Yargı Kararlarında Planlama kapağı

Yargı Kararlarında Planlama

Belma Babacan Tekinbaş
2008
343.171
İncele
Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü. kapağı

Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü.

Yusuf Karakoç
1996
343.2
İncele
Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü kapağı

Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü

Yusuf Karakoç
1996
343.2
İncele
Yaratıcı Drama Yöntemiyle Avukatların Duruşmalarda İletişim Becerileri ve İletişim Engelleri Konusundaki Farkındalıklarının Geliştirilmesi.

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Avukatların Duruşmalarda İletişim Becerileri ve İletişim Engelleri Konusundaki Farkındalıklarının Geliştirilmesi.

Ayşen Merih Acar
2008
347.112
İncele
Yaratıcı Drama Yöntemiyle Avukatların Duruşmalarda İletişim Becerileri ve İletişim Engelleri Konusundaki Farkındalıklarının Geliştirilmesi kapağı

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Avukatların Duruşmalarda İletişim Becerileri ve İletişim Engelleri Konusundaki Farkındalıklarının Geliştirilmesi

Ayşen Melih Acar
2008
347.112
İncele
Yapancı Para Borcu Dava Ve Takipleri kapağı

Yapancı Para Borcu Dava Ve Takipleri

Ömer Camcı
1998
345.1
İncele
Yanılma Aldatma Korkutma Davaları (Hata Kesme Hile İkrah) kapağı

Yanılma Aldatma Korkutma Davaları (Hata Kesme Hile İkrah)

Eraslan Özkaya
2013 2.Baskı
345.1
İncele
Yabancıların Hukuki Durumu kapağı

Yabancıların Hukuki Durumu

Yılmaz Altuğ
1966 ( 2. Baskı )
349.2
İncele
Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi ( Bildiriler - Tartışmalar ) kapağı

Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi ( Bildiriler - Tartışmalar )

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1982
349.2
İncele
Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi kapağı

Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi

Bilgin Tiryakioğlu
1996
349.2
İncele
VIII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Çevre Hukuk Siyaset kapağı

VIII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Çevre Hukuk Siyaset

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
2009
343.174
İncele
Vesayet Hukuku Davaları kapağı

Vesayet Hukuku Davaları

İsmail Özmen
1989
344.33
İncele
Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi kapağı

Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi

Billur Yaltı
2014
343.2
İncele
Vergi Uygulamasında Zamanaşımı kapağı

Vergi Uygulamasında Zamanaşımı

Mustafa Alparslan, Eda Kaya
2013
343.2
İncele
Vergi Suçları - Ticari Ceza Hukuku VI kapağı

Vergi Suçları - Ticari Ceza Hukuku VI

Sahir Erman
1998
348.2
İncele
Vergi Revizyonu ve Muhasebesi kapağı

Vergi Revizyonu ve Muhasebesi

Selda Aydın
2014
343.2
İncele
Vergi Hukuku. kapağı

Vergi Hukuku.

Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan
1997
343.2
İncele
Vergi Hukuku ve Özel Hukuk Açısından Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler kapağı

Vergi Hukuku ve Özel Hukuk Açısından Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler

Rüştü Erimez
1972
343.2
İncele
Vergi Hukuku Uygulaması kapağı

Vergi Hukuku Uygulaması

Mustafa Sakal - Mustafa Alpaslan
2008
343.2
İncele
Vergi Hukuku ( Özel Sayısı ) kapağı

Vergi Hukuku ( Özel Sayısı )

İstanbul Barosu Dergisi
2008
343.2
İncele
Vergi Hukuku kapağı

Vergi Hukuku

Selim Kaneti
1989
343.2
İncele
Vergi Davaları kapağı

Vergi Davaları

Yılmaz Özbalcı
1988
343.2
İncele
Vergi ( Ceza ) Hukuku Uygulamasında Bir Fenomen: Hesap ve Muhasebe Hilesi kapağı

Vergi ( Ceza ) Hukuku Uygulamasında Bir Fenomen: Hesap ve Muhasebe Hilesi

Akın Gencer Şentürk - Mustafa Alpaslan
2009
343.2
İncele
Veraset ve İntikal Vergisi Uygulama Yorum ve Açıklama kapağı

Veraset ve İntikal Vergisi Uygulama Yorum ve Açıklama

Muammer Özzeybek
1976
343.2
İncele
Veraset Ve İntikal Vergisi kapağı

Veraset Ve İntikal Vergisi

Mehmet Baydemir
2011
343.2
İncele
Veraset Hibe ve Ölüm kapağı

Veraset Hibe ve Ölüm

Mehmet Maç - Tarık Jamali
1999
344.4
İncele
Velayet - Vesayet - Soybağı ve Evlat Edinme Hukuku kapağı

Velayet - Vesayet - Soybağı ve Evlat Edinme Hukuku

Ali İhsan Özuğur
2002
344.3
İncele
Vekalet Sözleşmesi Ve Kötüye Kullunılması kapağı

Vekalet Sözleşmesi Ve Kötüye Kullunılması

Eraslan Özkaya
2013
345.24
İncele
Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması kapağı

Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması

Eraslan Özkaya
1997
345.24
İncele
Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler 15 - 16 Mayıs 2009 kapağı

Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler 15 - 16 Mayıs 2009

Türkiye Barolar Birliği ( Uluslararası Sempozyum )
2010
349.2
İncele
Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler kapağı

Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler

Kay Hailbronner - Bilgin Tiryakioğlu ( Uluslararası Sempozyum 15 ve 16 Mayıs 2009 Anadolu Üniversitesi Eskişehir )
2010
342.678
İncele
Vatandaşlık Hukuku Dersleri ( 1976 ) kapağı

Vatandaşlık Hukuku Dersleri ( 1976 )

Ergin Nomer
1976 ( 3. Baskı )
349.2
İncele
Vatandaşlık Hukuku ( 1989 ) kapağı

Vatandaşlık Hukuku ( 1989 )

Ergin Nomer
1989 ( 8. Baskı )
349.2
İncele
Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı ( Konferans Tutanakları ) kapağı

Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı ( Konferans Tutanakları )

TESEV
2006
342.675
İncele
Vasiyyet ve Ölüme Bağlı Tasarruflar ( 1961 ) kapağı

Vasiyyet ve Ölüme Bağlı Tasarruflar ( 1961 )

Ali Himmet Berki
1961
344.4
İncele
Vasiyyet ve Ölüme Bağlı Tasarruflar kapağı

Vasiyyet ve Ölüme Bağlı Tasarruflar

Ali Himmet Berki
1961
344.4
İncele
Vasiyet Hukuku ( 1995 ) kapağı

Vasiyet Hukuku ( 1995 )

Esat Şener
1995
344.4
İncele
Vasiyet Hukuku kapağı

Vasiyet Hukuku

Esat Şener
1995
344.4
İncele
Varakasız Kıymetli Evrak kapağı

Varakasız Kıymetli Evrak

Asuman Turanboy
1998
346.4
İncele
Vakıflarda Mal Varlığı kapağı

Vakıflarda Mal Varlığı

Murat Doğan
2000
344.22
İncele
Vakıflar .. kapağı

Vakıflar ..

Engin Ural
1977
344.22
İncele
Vakıflar kapağı

Vakıflar

Ali Himmet Berki
1946
344.22
İncele
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma kapağı

Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma

Şakir Balcı
2006
347.2
İncele
Uzlaşma kapağı

Uzlaşma

Feridun Yenisey - Stephen Mazza - Frank Tom Read
2006 (2. baskı)
348.3
İncele
Uyum Yasaları I-II-III-IV-V Değerlendirme ve Karşılaştırmalı Metinler kapağı

Uyum Yasaları I-II-III-IV-V Değerlendirme ve Karşılaştırmalı Metinler

Av. Ali Koç, Av. Arif Ali Cangı, Av. Azra Siray, Av. Gökçe Yenersu, Av. Hülya Üçpınar, Av. Mehmet Akdöl, Av. Olgun Soydan, Av. Perihan Önder, Av. Sefa Yılmaz, Av. Sema Pekdaş, Av. Yasemin Öztürk, Av. Zeynep Sedef Özdoğan
Temmuz 2003
İncele
Uyum Yasaları

Uyum Yasaları

İzmir Barosu
2003
341.42
İncele
Uygulamalı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat kapağı

Uygulamalı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat

Erhan Günay
2005 ( 3. Baskı )
348.2
İncele
Uygulamalı Uyuşturucu Madde Suçları ve Cezaları ( Uyuşturucu Pratiği ) kapağı

Uygulamalı Uyuşturucu Madde Suçları ve Cezaları ( Uyuşturucu Pratiği )

Erhan Günay
1997
348.2
İncele
Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu Açıklamalar-İçtihatlar kapağı

Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu Açıklamalar-İçtihatlar

Tarık Başbuğoğlu
1988
346
İncele
Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu 2. Cilt kapağı

Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu 2. Cilt

Tarık Başbuğoğlu
1988
346
İncele
Uygulamalı Taşıma Hukuku kapağı

Uygulamalı Taşıma Hukuku

Ahmet Zeyneloğlu
1980
346.6
İncele
Uygulamalı Suç Muhakemesi Hukuku Cilt 1 kapağı

Uygulamalı Suç Muhakemesi Hukuku Cilt 1

Bahri Öztürk
1987
348.3
İncele
Uygulamalı Suç Muhakemesi Hukuku (Cilt 2) kapağı

Uygulamalı Suç Muhakemesi Hukuku (Cilt 2)

Bahri Öztürk
1988
348.3
İncele
Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları kapağı

Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları

Işıl Ulaş
1992
346.5
İncele
Uygulamalı Kaçakçılık Suçları kapağı

Uygulamalı Kaçakçılık Suçları

Erhan Günay
1996
348.94
İncele
Uygulamalı İflas ve Konkordato Hukuku kapağı

Uygulamalı İflas ve Konkordato Hukuku

Gönen Eriş
1991
347.2
İncele
Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku Cilt II kapağı

Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku Cilt II

Talih Uyar
1993 ( 2. Baskı )
347.2
İncele
Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku Cilt I kapağı

Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku Cilt I

Talih Uyar
1993 ( 2. Baskı )
347.2
İncele
Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku kapağı

Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku

Talih Uyar
1986
347.2
İncele
Uygulamalı - Özel Hukukta Uyuşmazlıklar ve Çözümleri Hukuk Rehberi.

Uygulamalı - Özel Hukukta Uyuşmazlıklar ve Çözümleri Hukuk Rehberi.

Erhan Günay

340.030
İncele
Uygulamalı - Özel Hukukta Uyuşmazlıklar ve Çözümleri Hukuk Rehberi kapağı

Uygulamalı - Özel Hukukta Uyuşmazlıklar ve Çözümleri Hukuk Rehberi

Erhan Günay
1996
340.30
İncele
Uygulamalı - Örnekli Anonim ve Limited Şirketler kapağı

Uygulamalı - Örnekli Anonim ve Limited Şirketler

M.Celal Demir
1991
346.31
İncele
Uygulamalı - İçtihatlı Ticaret Şirketleri kapağı

Uygulamalı - İçtihatlı Ticaret Şirketleri

Mustafa Yetkin
1978
346.3
İncele
Uygulamada Zilyetlik Davaları kapağı

Uygulamada Zilyetlik Davaları

Osman Erdem
2002
344.53
İncele
Uygulamada ve Teoride Her Yönü İle Boşanma kapağı

Uygulamada ve Teoride Her Yönü İle Boşanma

Esat Şener
1994
344.312
İncele
Uygulamada ve Öğretide Muvazaa İnançlı İşlem Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları kapağı

Uygulamada ve Öğretide Muvazaa İnançlı İşlem Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları

Nihat Yavuz
2001
345.1
İncele
Uygulamada ve Öğretide İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Davaları kapağı

Uygulamada ve Öğretide İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Nihat Yavuz
2000
347.2
İncele
Uygulamada ve Öğretide Asliye Ceza Davaları kapağı

Uygulamada ve Öğretide Asliye Ceza Davaları

Osman Yaşar
1994
348
İncele
Uygulamada Ticari Senetler Hukuku kapağı

Uygulamada Ticari Senetler Hukuku

Erol Ertekin - İzzet Karataş
1992
346.4
İncele
Uygulamada Ticari Senetler kapağı

Uygulamada Ticari Senetler

Erol Ertekin - İzzet Karataş
1996 - 2. Baskı
346.4
İncele
Uygulamada Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Neden Olduğu Davalar kapağı

Uygulamada Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Neden Olduğu Davalar

Soysal Özenli
1986
345.21
İncele
Uygulamada Tapulama Kanunu ( Açıklamalar - Örnekler ve İçtihatlar ) kapağı

Uygulamada Tapulama Kanunu ( Açıklamalar - Örnekler ve İçtihatlar )

Mehmet Kaşıkçı
1984
344.55
İncele
Uygulamada Şirketler Hukuku kapağı

Uygulamada Şirketler Hukuku

Orhan Nuri Çevik
1994 - 2. Baskı
346.3
İncele
Uygulamada Sınai Mülkiyet Hakları ve Cezai Koruma kapağı

Uygulamada Sınai Mülkiyet Hakları ve Cezai Koruma

İlhami Güneş
2007
346.93
İncele
Uygulamada Sınai Mülkiyet Ceza Hukuku kapağı

Uygulamada Sınai Mülkiyet Ceza Hukuku

İlhami Güneş
2009 2.Baskı
346.93
İncele
Uygulamada Önalım ( Şuf'a ) Davaları ( İlk Basım ) kapağı

Uygulamada Önalım ( Şuf'a ) Davaları ( İlk Basım )

Soysal Özenli
1984
344.513
İncele
Uygulamada Önalım ( Şuf'a ) Davaları kapağı

Uygulamada Önalım ( Şuf'a ) Davaları

Soysal Özenli
1990
344.513
İncele
Uygulamada Nafaka ve Boşanma Davaları kapağı

Uygulamada Nafaka ve Boşanma Davaları

Nihal İnal
1975 - 2. Baskı
344.312
İncele
Uygulamada Miras ve Tereke Hukuku kapağı

Uygulamada Miras ve Tereke Hukuku

Ahmet Ertuğrul Bolak
1980
344.4
İncele
Uygulamada Kira Tesbiti Davaları ve Sular Hukuku kapağı

Uygulamada Kira Tesbiti Davaları ve Sular Hukuku

M. Edip Doğrusöz - Refik Er
1987
345.22
İncele
Uygulamada Kat Mülkiyeti

Uygulamada Kat Mülkiyeti

Safa Reisoğlu
1979 - 4. Bası
344.57
İncele
Uygulamada Kamulaştırmadan Doğan Davalar, Kamulaştırmasız Elatma Davaları, Hukuki Elatma Ve Geçici İşgal kapağı

Uygulamada Kamulaştırmadan Doğan Davalar, Kamulaştırmasız Elatma Davaları, Hukuki Elatma Ve Geçici İşgal

Cemil Temel, Taner Özülkü
2014
343.172
İncele
Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi ( 1997 ) kapağı

Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi ( 1997 )

Erol Ertekin - İzzet Karataş
1997
349.2
İncele
Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi kapağı

Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi

Erol Ertekin - İzzet Karataş
1997
349.2
İncele
Uygulamada Gümrük ve Tekel Kaçakçılığı kapağı

Uygulamada Gümrük ve Tekel Kaçakçılığı

Erduran Tezan
1981
348.94
İncele
Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları Ve Haksız Rekabet Davaları kapağı

Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları Ve Haksız Rekabet Davaları

İlhami Güneş
2013 2.Baskı
346.93
İncele
Uygulamada Bono ve Çek kapağı

Uygulamada Bono ve Çek

Çetin Oğuzoğlu
1986
346.41
İncele
Uygulamada Belgelerde Sahtecilik Suçları ve Mala Karşı Suçlar kapağı

Uygulamada Belgelerde Sahtecilik Suçları ve Mala Karşı Suçlar

İsmail Malkoç
1986
348.2
İncele
Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar kapağı

Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar

Soysal Özenli
1988
345.26
İncele
Uygulamacılar İçin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvuru Rehberi kapağı

Uygulamacılar İçin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvuru Rehberi

Orhan Kemal Cengiz
2001 - 2. basım
342.62
İncele
Usul Hukukunda Tanık ve Psikolojisi kapağı

Usul Hukukunda Tanık ve Psikolojisi

Şerafettin Canpolat
1974
348.3
İncele
Uncitral Tahkim Kararları ( 2010 Yılında Revize Edilmiş Şekliyle) kapağı

Uncitral Tahkim Kararları ( 2010 Yılında Revize Edilmiş Şekliyle)

Ergün Özsunay
2014
349.2
İncele
Uluslarası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması kapağı

Uluslarası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması

Ergun Özsunay
2014
349.2
İncele
Uluslarası Ekonomik Tahkimde Çok Taraflı Tahkim Sorunu kapağı

Uluslarası Ekonomik Tahkimde Çok Taraflı Tahkim Sorunu

Leyla Keser Berber
1999
349.2
İncele
Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi kapağı

Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi

M. Macit Kenanoğlu - Ali Yeşilırmak
2011
349.2
İncele
Uluslararası ve Ulusal Hukukta Azınlık Hakları kapağı

Uluslararası ve Ulusal Hukukta Azınlık Hakları

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
2005
342.679
İncele
Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar 09 - 10 Ocak 2009 kapağı

Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar 09 - 10 Ocak 2009

Türkiye Barolar Birliği ( Sempozyum )
2009
349.2
İncele
Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar ( Sempozyum ) kapağı

Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar ( Sempozyum )

Türkiye Barolar Birliği
2009
349.2
İncele
Uluslararası Ticaret ve Kurumlaşması kapağı

Uluslararası Ticaret ve Kurumlaşması

Serap Telli
1991
349.2
İncele
Uluslararası Sermaye Piyasası ve Bankalar Semineri 24 - 25 Ekim 1983 kapağı

Uluslararası Sermaye Piyasası ve Bankalar Semineri 24 - 25 Ekim 1983

Türkiye Tütüncüler Bankası
1983
346.91
İncele
Uluslararası Politika ve İnsan Hakları kapağı

Uluslararası Politika ve İnsan Hakları

Yasemin Özdek
2000
342.63
İncele
Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu 21 - 22 Mayıs 2001 İzmir kapağı

Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu 21 - 22 Mayıs 2001 İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İzmir Barosu - İzmir Büyükşehir Belediyesi
2002
340.040
İncele
Uluslararası Hukukun Esasları. kapağı

Uluslararası Hukukun Esasları.

Melda Sur
2000
341.10
İncele
Uluslararası Hukukun Esasları kapağı

Uluslararası Hukukun Esasları

Melda Sur
2006(2.baskı)
341.10
İncele
Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması kapağı

Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması

Mahmut Göçer
2002
342.60
İncele
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi kapağı

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi

İlknur Altuntaş
2006
342.677
İncele
Uluslararası Çocuk İadesi ve Uluslararası Nafaka Alacakları Davaları - 4. Baskı kapağı

Uluslararası Çocuk İadesi ve Uluslararası Nafaka Alacakları Davaları - 4. Baskı

Bilal Köseoğlu
2007
349.2
İncele
Uluslararası Çocuk İadesi ve Uluslararası Nafaka Alacakları Davaları kapağı

Uluslararası Çocuk İadesi ve Uluslararası Nafaka Alacakları Davaları

Türkiye Barolar Birliği
2007 - 4. Baskı
349.2
İncele
Uluslararası Cezaevi Standart Kuralları ve İlgili Sözleşmeler kapağı

Uluslararası Cezaevi Standart Kuralları ve İlgili Sözleşmeler

Necati Nursal
2002
348.6
İncele
Uluslararası Ceza Mahkemesi kapağı

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Orçun Ulusoy
2008
341.80
İncele
Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı kapağı

Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı

M. Fatih Çınar
2004
341.80
İncele
Uluslararası Ceza Hukuku. kapağı

Uluslararası Ceza Hukuku.

Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok
2014 2.baskı
348.1
İncele
Uluslararası Ceza Hukuku kapağı

Uluslararası Ceza Hukuku

Alia Yılmaz
2001-2. baskı
341.80
İncele
Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri. kapağı

Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri.

Türkiye Barolar Birliği
2014
343.174
İncele
Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri kapağı

Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri

Türkiye Barolar Birliği
2012
343.174
İncele
Uluslararası Çalışma İlkeleri kapağı

Uluslararası Çalışma İlkeleri

Uluslararası Çalışma Örgütü
1983
349.1
İncele
Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş Sempozyumu kapağı

Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş Sempozyumu

Türkiye Barolar Birliği ( Sempozyum )
2008
347.112
İncele
Uluslararası Belgelerde ve Türk Anayasası'nda Temel Hak ve Özgürlükler kapağı

Uluslararası Belgelerde ve Türk Anayasası'nda Temel Hak ve Özgürlükler

M. Refik Korkusuz
1998
342.61
İncele
Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 4 kapağı

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 4

Murat Yanık - Hüseyin Özcan - Ahmet Akcan
2012
342.1
İncele
Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 3 kapağı

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 3

Murat Yanık - Hüseyin Özcan - Ahmet Akcan
2012
342.1
İncele
Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 2 kapağı

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 2

Murat Yanık - Hüseyin Özcan - Ahmet Akcan
2012
342.1
İncele
Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 1 kapağı

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 1

Murat Yanık - Hüseyin Özcan - Ahmet Akcan
2012
342.1
İncele
Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı kapağı

Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı

Türkiye Barolar Birliği
2001
342.1
İncele
Uluslararası Af Örgütü Raporu 2010 Dünyada İnsan Haklarının Durumu kapağı

Uluslararası Af Örgütü Raporu 2010 Dünyada İnsan Haklarının Durumu

Uluslararası Af Örgütü
2010
342.66
İncele
Uluslararası Af Örgütü Raporu 2010 ( Dünyada İnsan Haklarının Durumu ) kapağı

Uluslararası Af Örgütü Raporu 2010 ( Dünyada İnsan Haklarının Durumu )

Uluslararası Af Örgütü
2010
342.66
İncele
Uluslararası Af Örgütü Adil Yargılanma Hakkı ( Fair Trials Manual )

Uluslararası Af Örgütü Adil Yargılanma Hakkı ( Fair Trials Manual )

Uluslararası Af Örgütü
2000
342.674
İncele
Uluslararası Af Örgütü Adil Yargılanma Hakkı kapağı

Uluslararası Af Örgütü Adil Yargılanma Hakkı

Uluslararası Af Örgütü
2000
342.674
İncele
Uluslar Arası Terör Ve Barış Hukuku Konferansı kapağı

Uluslar Arası Terör Ve Barış Hukuku Konferansı

İstanbul Barosu
2004
341.60
İncele
Uluslar Arası Adalet Divanının Yargı Yetkisi kapağı

Uluslar Arası Adalet Divanının Yargı Yetkisi

Yüksel İnan
1982
341.80
İncele
Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukukunda Geçici Önlem ( İkinci Kitap ) kapağı

Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukukunda Geçici Önlem ( İkinci Kitap )

Mehmet Semih Gemalmaz
2007
342.62
İncele
Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukukunda Geçici Önlem ( Birinci Kitap ) kapağı

Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukukunda Geçici Önlem ( Birinci Kitap )

Mehmet Semih Gemalmaz
2007
342.62
İncele
Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı kapağı

Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı

Mehmet Semih Gemalmaz
2006
342.62
İncele
Ulusalüstü İnsan Hakları Standartları Işığında Türkiye'de Bilgi Edinme Düşünce - İfade ve İletişim Mevzuatı kapağı

Ulusalüstü İnsan Hakları Standartları Işığında Türkiye'de Bilgi Edinme Düşünce - İfade ve İletişim Mevzuatı

Mehmet Semih Gemalmaz

342.675
İncele
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş kapağı

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş

Mehmet Semih Gemalmaz
2007
342.60
İncele
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ( Madde 3 İşkence Yasağı Analizi ) kapağı

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ( Madde 3 İşkence Yasağı Analizi )

Mehmet Semih Gemalmaz
2007
342.672
İncele
Ulusal Ve Uluslararası Hukuk Işığında tarihi-Kültür Ve Tabiat Varlıklarımızın Korunması (1. Kitap) kapağı

Ulusal Ve Uluslararası Hukuk Işığında tarihi-Kültür Ve Tabiat Varlıklarımızın Korunması (1. Kitap)

İstanbul Barosu
2014
343.174
İncele
Ülkemizde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği kapağı

Ülkemizde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği

Burhan Kuzu
1997
342.679
İncele
Ulaştırma Sektöründe Serbestleştirme, Rekabet ve Rekabet Hukuku kapağı

Ulaştırma Sektöründe Serbestleştirme, Rekabet ve Rekabet Hukuku

Ulaştırma Bakanlığı - Dokuz Eylül Üniversitesi - Rekabet Kurumu
2011
346.92
İncele
Üçüncü Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Üçüncü Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2002
347.112
İncele
Tutuklama Raporu kapağı

Tutuklama Raporu

Türkiye Barolar Birliği
2010
342.66
İncele
Türkiyede yargının etkinliği kapağı

Türkiyede yargının etkinliği

mustafa tören yücel
2008
340.2
İncele
Türkiyede Taşeronluk uygulamalarındaki Hukuksuzlukların Avrupa Birliği Düzenlemeleri Çerçevesinde İncelenmesi kapağı

Türkiyede Taşeronluk uygulamalarındaki Hukuksuzlukların Avrupa Birliği Düzenlemeleri Çerçevesinde İncelenmesi

Süleyman Yazır

349.11
İncele
Türkiyede Sendikal Örgütlenme Uluslar Arası Dayanakları Uygulaması Ve Sorunları kapağı

Türkiyede Sendikal Örgütlenme Uluslar Arası Dayanakları Uygulaması Ve Sorunları

Galatasaray Üniversitesi Ve İstanbul Barosu
1999
349.12
İncele
Türkiyede Savunma Mesleğinin Gelişimi - Metinler - kapağı

Türkiyede Savunma Mesleğinin Gelişimi - Metinler -

Türkiye Barolar Birliği
1973
347.112
İncele
Türkiyede Memur Güvenliği kapağı

Türkiyede Memur Güvenliği

Cahit Tutum
1972
343.14
İncele
türkiyede insan hakları haraketi

türkiyede insan hakları haraketi

selvet çetin
2008
342.63
İncele
Türkiyede İnsan Hakları kapağı

Türkiyede İnsan Hakları

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Seminer)
1970
342.63
İncele
Türkiye'nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları

Türkiye'nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları

Halit Yılmaz
2009
347.111
İncele
Türkiye'nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı kapağı

Türkiye'nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı

Enver Bozkurt
1992
349.2
İncele
Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre Sözleşmeleri kapağı

Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre Sözleşmeleri

Av. Uğur Kalelioğlu-Av. Noyan Özkan

İncele
Türkiye'nin Siyasal Rejimleri kapağı

Türkiye'nin Siyasal Rejimleri

Taha Parla
1995 ( 3.Baskı )
342.3
İncele
Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu kapağı

Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu

Bülent Tanör
1990
342.63
İncele
Türkiye'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Özgürlüğü kapağı

Türkiye'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Özgürlüğü

Esra Atalay
1995
342.679
İncele
Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği - Sempozyum kapağı

Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği - Sempozyum

Türkiye Barolar Birliği
2005
346.5
İncele
Türkiye'de Savunma Mesleğinin Gelişimi Birinci Cilt kapağı

Türkiye'de Savunma Mesleğinin Gelişimi Birinci Cilt

Faruk Erem
1972
347.112
İncele
Türkiye'de Ölüm Cezası ( 1920 - 2000 ) ( Cilt 2 ) kapağı

Türkiye'de Ölüm Cezası ( 1920 - 2000 ) ( Cilt 2 )

Mehmet Semih Gemalmaz
2001
342.671
İncele
Türkiye'de Ölüm Cezası ( 1920 - 2000 ) ( Cilt 1 ) kapağı

Türkiye'de Ölüm Cezası ( 1920 - 2000 ) ( Cilt 1 )

Mehmet Semih Gemalmaz
2001
342.671
İncele
Türkiye'de Nefret Suçları kapağı

Türkiye'de Nefret Suçları

Hakan Ataman - Orhan Kemal Cengiz
2009
348.2
İncele
Türkiye'de Mülteci ve Sığınmacılar İle İlgili Meselelerde Yargının Rolü ve Mültecilerin İnsan Hakları Paneli Konuşma Metinleri kapağı

Türkiye'de Mülteci ve Sığınmacılar İle İlgili Meselelerde Yargının Rolü ve Mültecilerin İnsan Hakları Paneli Konuşma Metinleri

Türkiye Barolar Birliği
1998
342.678
İncele
Türkiye'de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Ve Demokrasi kapağı

Türkiye'de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Ve Demokrasi

Murat Yılmaz, Yusuf Şevki Hakyemez, Ömer Çaha, Murat Çokgezen, Fevzi Toksoy, Yusuf Şahin
2011
342.7
İncele
Türkiye'de İnsan Hakları Panoraması kapağı

Türkiye'de İnsan Hakları Panoraması

Emir Ali Türkmen
1996
342.63
İncele
Türkiye'de İnsan Hakları (Siyasal Parti Programları, Hükümet Programları ve Uygulama (1920-2003) ) kapağı

Türkiye'de İnsan Hakları (Siyasal Parti Programları, Hükümet Programları ve Uygulama (1920-2003) )

Adil Şahin
2005
342.63
İncele
Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku - 4. Baskı kapağı

Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku - 4. Baskı

Rayegan Kender
1990
346.5
İncele
Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku kapağı

Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku

Rayegan Kender
1973
346.5
İncele
Türkiye'de Hukuk Mesleği kapağı

Türkiye'de Hukuk Mesleği

Zafer Cirhinlioğlu
1997
347.112
İncele
Türkiye'de Din ve Vicdan Hürriyeti Çeşitlilik, Çoğulculuk, Barış kapağı

Türkiye'de Din ve Vicdan Hürriyeti Çeşitlilik, Çoğulculuk, Barış

Murat Yılmaz
2005
342.673
İncele
Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri ve AB Kopenhag Siyasal Kriterleri kapağı

Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri ve AB Kopenhag Siyasal Kriterleri

Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği
2001
341.42
İncele
Türkiye'de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları kapağı

Türkiye'de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları

Ayhan Kaya - Turgut Tarhanlı
2005
342.679
İncele
Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu kapağı

Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu

Zeynep Boratav
2000
343.174
İncele
Türkiye'de Bankaların İçyüzü kapağı

Türkiye'de Bankaların İçyüzü

İsmet Sungurbey
1994
346.8
İncele
Türkiye'de Anayasalar kapağı

Türkiye'de Anayasalar

Taha Parla
1991
342.4
İncele
Türkiye ve Avrupa Topluluğu'nda Çevre Hukukunun Güncel Sorunları ( Sempozyum Bildirileri ) kapağı

Türkiye ve Avrupa Topluluğu'nda Çevre Hukukunun Güncel Sorunları ( Sempozyum Bildirileri )

Semra Atabay
1995
343.174
İncele
Türkiye ve Avrupa Topluluğu I (Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa'ya Türkiye'nin Yaklaşımı) kapağı

Türkiye ve Avrupa Topluluğu I (Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa'ya Türkiye'nin Yaklaşımı)

İlhan Tekeli - Selim İlkin
1993
341.42
İncele
Türkiye ve Avrupa İlişkileri kapağı

Türkiye ve Avrupa İlişkileri

Canan Balkır ( Türkçesi Bülent Tanatar)
1996
341.42
İncele
Türkiye V. Stajyer Avukatlar Kurultayı kapağı

Türkiye V. Stajyer Avukatlar Kurultayı

Adana Barosu
2012
347.112
İncele
Türkiye Ormancılık Tarihi kapağı

Türkiye Ormancılık Tarihi

Yücel Çağlar
2012
343.174
İncele
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Spor Hukukunda Güncel Sorunlar - IV kapağı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Spor Hukukunda Güncel Sorunlar - IV

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
2011
349.8
İncele
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin kapağı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
2011
349.8
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yargıda kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yargıda

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
1998
342.63
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2007 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2007

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2005 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2005

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
2005
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2004 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2004

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
2005
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2002 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2002

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
2002
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2001 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2001

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
2002
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2000 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2000

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
2001
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1998 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1998

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
1999
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1995 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1995

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
1996
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Raporu 1997 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 1997

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
1999
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Raporu 1996 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 1996

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
1998
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Raporu 1995 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 1995

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
1997
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Raporu 1994 kapağı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 1994

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
1995
342.66
İncele
Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2004 Bildirileri (İnsan Hakları Açısından Türkiye - AB İlişkileri) kapağı

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2004 Bildirileri (İnsan Hakları Açısından Türkiye - AB İlişkileri)

İnsan Hakları Derneği - Türkiye İnsan Hakları Vakfı
2004
342.63
İncele
Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2002 Bildirileri kapağı

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2002 Bildirileri

Gül Erdost ( İnsan Hakları Derneği - Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
2003
342.63
İncele
Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2001 Bildirileri (Travmayla Başetmek ve İnsan Hakları) kapağı

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2001 Bildirileri (Travmayla Başetmek ve İnsan Hakları)

İnsan Hakları Derneği - Türkiye İnsan Hakları Vakfı
2005
342.63
İncele
Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2000 Bildirileri kapağı

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2000 Bildirileri

Gül Erdost ( İnsan Hakları Derneği - Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
2003
342.63
İncele
Türkiye Ekonomisi İçin Mikroreformlar ve Rekabet Politikası Sempozyumu ( 23 Mart 2011 Ankara ) kapağı

Türkiye Ekonomisi İçin Mikroreformlar ve Rekabet Politikası Sempozyumu ( 23 Mart 2011 Ankara )

Rekabet Kurumu ( Sempozyum )
2011
346.92
İncele
Türkiye Cumhuriyeti'nin Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar Rehberi kapağı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar Rehberi

Sevim Özdoğan
2007-2. Baskı
341.20
İncele
Türkiye Cumhuriyeti'nde Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı kapağı

Türkiye Cumhuriyeti'nde Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı

Justıce Rodney Madgwick - Frank Orton - Paul Rıchmond
2001
347.111
İncele
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği İlişkileri kapağı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye Barolar Birliği - Türk Hukuk Kurumu
2002
341.42
İncele
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Şerhi ve Uygulaması ( Anayasa Mahkemesi Kanunu İle Birlikte ) kapağı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Şerhi ve Uygulaması ( Anayasa Mahkemesi Kanunu İle Birlikte )

Özkan Tikveş

342.4
İncele
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi ( Geliştirilmiş gerekçeli yeni metin ) kapağı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi ( Geliştirilmiş gerekçeli yeni metin )

Türkiye Barolar Birliği
2007
342.4
İncele
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi kapağı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi

Türkiye Barolar Birliği
2001
342.4
İncele
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 23. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu ( 4 Ağustos 2007 - 30 Eylül 2008 ) kapağı

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 23. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu ( 4 Ağustos 2007 - 30 Eylül 2008 )

Kenan Altaş - Müberra Algan
2009
342.66
İncele
Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlarının Mesleki İnceleme ve Ziyaretleri kapağı

Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlarının Mesleki İnceleme ve Ziyaretleri

Türkiye Barolar Birliği
2005
347.112
İncele
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM VIII. Kitap 10. Dönem 2 Mayıs 2009 - 2 Temmuz 2011 kapağı

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM VIII. Kitap 10. Dönem 2 Mayıs 2009 - 2 Temmuz 2011

Hatice Can
2011
342.676
İncele
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM VII. Kitap 9. Dönem 2 Mayıs 2007 - 5 Mayıs 2009 kapağı

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM VII. Kitap 9. Dönem 2 Mayıs 2007 - 5 Mayıs 2009

Harika Levent
2009
342.676
İncele
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Tübakkom IX. Kitap 11. Dönem 2 Temmuz - 5 Mayıs 2013 kapağı

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Tübakkom IX. Kitap 11. Dönem 2 Temmuz - 5 Mayıs 2013

Tübakkom
2013
342.676
İncele
Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Tutuklama Raporu kapağı

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Tutuklama Raporu

Türkiye Barolar Birliği
2011 ( 2. Baskı )
342.66
İncele
Türkiye Barolar Birliği Faruk Erem Ödülleri kapağı

Türkiye Barolar Birliği Faruk Erem Ödülleri

Türkiye Barolar Birliği
2005
340.050
İncele
Türkiye Barolar Birliği CMUK Tasarısı Komisyonu Tarafından Hazırlanan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarı Taslağı kapağı

Türkiye Barolar Birliği CMUK Tasarısı Komisyonu Tarafından Hazırlanan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarı Taslağı

Türkiye Barolar Birliği CMUK Tasarısı Komisyonu
2004
348.3
İncele
Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı kapağı

Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı

Hacı Can
2006
341.42
İncele
Türkçe-İngilizce İngilizce-Türkçe Hukuk, Ticaret, İşletme, Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü kapağı

Türkçe-İngilizce İngilizce-Türkçe Hukuk, Ticaret, İşletme, Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü

Erhan Adal
1997 - 2.baskı
340.020
İncele
Türkçe-İngilizce Hukuk Sözlüğü [Turkish-English Law Dictionary] kapağı

Türkçe-İngilizce Hukuk Sözlüğü [Turkish-English Law Dictionary]

Mustafa Ovacık
1995 3.Basım
340.020
İncele
Türk-İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk kapağı

Türk-İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk

Süleyman Yalman
2006
345.1
İncele
Türk Yükseköğretiminde Hukuk Fakültelerine İlişkin Durum Tespit Raporu kapağı

Türk Yükseköğretiminde Hukuk Fakültelerine İlişkin Durum Tespit Raporu

Muharrem Kılıç
2013
347.112
İncele
Türk Yargısında Akreditif kapağı

Türk Yargısında Akreditif

Ünal Somuncuoğlu
2001
346.8
İncele
Türk Yabancılar Hukuku ( Dördüncü Bası ) kapağı

Türk Yabancılar Hukuku ( Dördüncü Bası )

Gülören Tekinalp
1992 - 4. Baskı
349.2
İncele
Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi kapağı

Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi

Yusuf Karakoç
1997
343.2
İncele
Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği kapağı

Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği

Memduh Aslan
2008
343.2
İncele
Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu kapağı

Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu

Yılmaz Hızlı
1984
343.2
İncele
Türk Vergi Hukukunda Belgeler kapağı

Türk Vergi Hukukunda Belgeler

Hüseyin Eroğlu
2002
343.2
İncele
Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah kapağı

Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah

Yusuf Karakoç
1997 (2.Baskı)
343.2
İncele
Türk ve Amerikan Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku kapağı

Türk ve Amerikan Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku

İstanbul Barosu Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Komisyonu
2004
348
İncele
Türk Vatandaşlık Hukuku ( 1989 ) kapağı

Türk Vatandaşlık Hukuku ( 1989 )

Nihal Uluocak
1989 ( 3. Baskı )
349.2
İncele
Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü ( 1993 )

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü ( 1993 )

Erdoğan Moroğlu
1993 ( 2. Baskı )
346.31
İncele
Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü

Erdoğan Moroğlu
2001 ( 3. Baskı )
346.31
İncele
Türk Ticaret Kanunu ve Uygulanmasına İlişkin Mevzuat kapağı

Türk Ticaret Kanunu ve Uygulanmasına İlişkin Mevzuat

Orhan Nuri Çevik
1993 ( 2. Baskı )
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat kapağı

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

Sıtkı Akyazan
1971
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I - II - III kapağı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I - II - III

Türkiye Barolar Birliği
2008
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı ( Değerlendirme ve Öneriler ) kapağı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı ( Değerlendirme ve Öneriler )

Erdoğan Moroğlu
2006 (4. baskı)
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ( Değerlendirme ve Öneriler ) 2005 kapağı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ( Değerlendirme ve Öneriler ) 2005

Erdoğan Moroğlu
2005
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ( Değerlendirme ve Öneriler ) kapağı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ( Değerlendirme ve Öneriler )

Erdoğan Moroğlu
2005 ( 3. Baskı )
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ( 2005 ) kapağı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ( 2005 )

Adalet Bakanlığı
2005
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi I ( Adi Şirketler Kollektif ve Komandit Şirketler ) kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi I ( Adi Şirketler Kollektif ve Komandit Şirketler )

Hayri Domaniç
1988
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt I ) 1986 kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt I ) 1986

Baki Toksal
1986
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 3 ) 1990 kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 3 ) 1990

İsmail Doğanay
1990 ( 3. baskı )
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 3 ) 1979 kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 3 ) 1979

İsmail Doğanay
1979
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 3 ) kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 3 )

İsmail Doğanay
2004 ( 4. Baskı )
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 2 ) 1990 kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 2 ) 1990

İsmail Doğanay
1990 ( 3. baskı )
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 2 ) 1974 kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 2 ) 1974

İsmail Doğanay
1974
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 2 ) kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 2 )

İsmail Doğanay
2004 ( 4. Baskı )
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 1 ) 1990 kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 1 ) 1990

İsmail Doğanay
1990 ( 3. baskı )
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 1 ) 1974 kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 1 ) 1974

İsmail Doğanay
1974
346
İncele
Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 1 ) kapağı

Türk Ticaret Kanunu Şerhi ( Cilt 1 )

İsmail Doğanay
2004 ( 4. Baskı )
346
İncele
Türk Ticaret Hukukunda Markanın Haksız Rekabete Karşı Korunması kapağı

Türk Ticaret Hukukunda Markanın Haksız Rekabete Karşı Korunması

Yücel Baykal
2001
346.93
İncele
Türk Tabiiyet Hukuku kapağı

Türk Tabiiyet Hukuku

Erdoğan Göğer
1972
349.2
İncele
Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Konvansiyonlar Kapsamında Sivil Havayolu İle Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk kapağı

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Konvansiyonlar Kapsamında Sivil Havayolu İle Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk

Sinan Sami Akkurt
2014
346.72
İncele
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Nöbet kapağı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Nöbet

Celal Işıklar
2006
349.4
İncele
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği kapağı

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği

Kara Harp Okulu
1990
349.4
İncele
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapağı

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

Hulusi Özbakan
1987
349.4
İncele
Türk Rekabet Hukukunda Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar kapağı

Türk Rekabet Hukukunda Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar

Emel Badur
2001
346.92
İncele
Türk Özel Hukukunda Şart ( 1992 ) kapağı

Türk Özel Hukukunda Şart ( 1992 )

A. Lale Sirmen
1992
345.1
İncele
Türk Özel Hukukunda Şart kapağı

Türk Özel Hukukunda Şart

A. Lale Sirmen
1992
345.1
İncele
Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmesi) kapağı

Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmesi)

Köksal Kocaağa
1999
345.22
İncele
Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamadaki Gelişmeler kapağı

Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamadaki Gelişmeler

İstanbul Barosu
2004
342.678
İncele
Türk Miras Hukuku (1.Cilt Kanuni mirasçılık , ölüme bağlı tasarruflar , mirasın intikali )

Türk Miras Hukuku (1.Cilt Kanuni mirasçılık , ölüme bağlı tasarruflar , mirasın intikali )

Zahit İmre
1960
344.4
İncele
Türk Miras Hukuku ( Son Mevzuata, Türk - İsviçre Mahkeme İçtihatlarına ve İlmi Esaslara Göre Yenilenmiş Dördüncü Bası ) kapağı

Türk Miras Hukuku ( Son Mevzuata, Türk - İsviçre Mahkeme İçtihatlarına ve İlmi Esaslara Göre Yenilenmiş Dördüncü Bası )

Zahit İmre
1978
344.4
İncele
Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ( 1991 ) kapağı

Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ( 1991 )

Aysel Çelikel - Cemal Şanlı
1991 ( 4. Baskı )
349.2
İncele
Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ( 1986 ) kapağı

Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ( 1986 )

Aysel Çelikel - Cemal Şanlı
1986 ( 2. Baskı )
349.2
İncele
Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı kapağı

Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Aysel Çelikel - Cemal Şanlı
1991 ( 4. Baskı )
349.2
İncele
Türk Menkul Rehni Hukuku Cilt 1 ( Teslim Şartlı Menkul Rehni ) kapağı

Türk Menkul Rehni Hukuku Cilt 1 ( Teslim Şartlı Menkul Rehni )

Erol Cansel
1967
344.523
İncele
Türk Medeni Kanununa Göre Vakıf ( Tesis ) kapağı

Türk Medeni Kanununa Göre Vakıf ( Tesis )

Ahmet İşeri
1968
344.22
İncele
Türk Medeni Kanunu'nun Vazgeçilmez Özü Eskiyen Sözü kapağı

Türk Medeni Kanunu'nun Vazgeçilmez Özü Eskiyen Sözü

İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu - Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
1996
342.676
İncele
Türk Medeni Kanunu'nda Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı kapağı

Türk Medeni Kanunu'nda Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı

Ahmet M. Kılıçoğlu
2002
344.313
İncele
Türk Medeni Kanunu'na Göre Vakıf ( Yeni Vakıflar ) - Kuruluşu Hukuki Yapısı Muhasebe Düzzeni kapağı

Türk Medeni Kanunu'na Göre Vakıf ( Yeni Vakıflar ) - Kuruluşu Hukuki Yapısı Muhasebe Düzzeni

Okan Saydam - Mustafa Ekici
1997
344.22
İncele
Türk Medeni Kanunu Şerhi kapağı

Türk Medeni Kanunu Şerhi

Senai Olgaç
1967
344
İncele
Türk Medeni Kanunu Ön Tasarısı ve Gerekçesi

Türk Medeni Kanunu Ön Tasarısı ve Gerekçesi

Adalet Bakanlığı Yayınları
1971
344
İncele
Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku ( 2. Cilt )

Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku ( 2. Cilt )

Mustafa Reşit Karahasan
1977
344.5
İncele
Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku

Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku

Mustafa Reşit Karahasan
1977
344.5
İncele
Türk Medeni Kanunu Açısından Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim ( 1990 ) kapağı

Türk Medeni Kanunu Açısından Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim ( 1990 )

Abdülkadir Arpacı
1990
344.511
İncele
Türk Medeni Kanunu Açısından Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim kapağı

Türk Medeni Kanunu Açısından Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim

Abdülkadir Arpacı
1990
344.511
İncele
Türk Medeni Hukukunda Yardım Nafakaları kapağı

Türk Medeni Hukukunda Yardım Nafakaları

Yılmaz Ergenekon
1966
344.32
İncele
Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi kapağı

Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi

Necip Kocayusufpaşaoğlu
1959
345.21
İncele
Türk Medeni Hukukunda Bakım Nafakaları kapağı

Türk Medeni Hukukunda Bakım Nafakaları

Haluk Bozovalı
1990
344.312
İncele
Türk Medeni Hukuku Umumi Esasları kapağı

Türk Medeni Hukuku Umumi Esasları

Ferit H. Saymen
1948
344
İncele
Türk Medeni Hukuku Umumi Esaslar Cilt 1 kapağı

Türk Medeni Hukuku Umumi Esaslar Cilt 1

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
1968
344.1
İncele
Türk Medeni Hukuku Cilt II Aile Hukuku Cüz 1 kapağı

Türk Medeni Hukuku Cilt II Aile Hukuku Cüz 1

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
1960 ( 4. Baskı )
344.3
İncele
Türk Medeni Hukuku Cilt II Aile Hukuku ( 2. Bası )

Türk Medeni Hukuku Cilt II Aile Hukuku ( 2. Bası )

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
1950 ( 2. Baskı )
344.3
İncele
Türk Medeni Hukuku Cilt II Aile Hukuku kapağı

Türk Medeni Hukuku Cilt II Aile Hukuku

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
1965 ( 5. Baskı )
344.3
İncele
Türk Medeni Hukuku Cilt 2 Aile Hukuku kapağı

Türk Medeni Hukuku Cilt 2 Aile Hukuku

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
1965 ( 5. Baskı )
344
İncele
Türk Medeni Hukuku - Başlangıç ve Şahsın Hukuku Cilt 1 kapağı

Türk Medeni Hukuku - Başlangıç ve Şahsın Hukuku Cilt 1

Hıfzı Veldet
1948
344.1
İncele
Türk Medeni Hukuku ( Üçüncü Bası ) kapağı

Türk Medeni Hukuku ( Üçüncü Bası )

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
1963
344
İncele
Türk Medeni Hukuku kapağı

Türk Medeni Hukuku

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
1959
344
İncele
Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri kapağı

Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri

Alper Çağrı Yılmaz
2008
346.93
İncele
Türk Kıyafet Hukuku ve Türban kapağı

Türk Kıyafet Hukuku ve Türban

Mehmet Semih Gemalmaz
2005
342.63
İncele
Türk Kalkınma Hukuku ( 2. Baskı ) kapağı

Türk Kalkınma Hukuku ( 2. Baskı )

Bilge Umar
1976 - 2. Baskı
349.9
İncele
Türk Kalkınma Hukuku kapağı

Türk Kalkınma Hukuku

Bilge Umar
1971
349.9
İncele
Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi Ve Sınırları kapağı

Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi Ve Sınırları

Hasan Geniş
2013
349.11
İncele
Türk İş Hukukunda Alt işveren ( Taşeron) İlişkisi Ve Muvazaa Sorunu kapağı

Türk İş Hukukunda Alt işveren ( Taşeron) İlişkisi Ve Muvazaa Sorunu

İbrahim Aydınlı
2013 3.Baskı
349.1
İncele
Türk İş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları kapağı

Türk İş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları

A. Baki Orhaner - Süleyman Orhaner
1969
349.1
İncele
Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları kapağı

Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları

Zehra Odyakmaz
1993
343.16
İncele
Türk hususi hukukunda atıf usulleri ve kısaltmalar kapağı

Türk hususi hukukunda atıf usulleri ve kısaltmalar

turgut kalpsüz- turgut akıntürk-erden kuntalp
1964
340.090
İncele
Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi kapağı

Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Işıl Özbakan
1987
349.2
İncele
Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Teminat Mektupları Kontrgarantiler kapağı

Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Teminat Mektupları Kontrgarantiler

Seza Reisoğlu
1983
346.8
İncele
Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet kapağı

Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet

Seza Reisoğlu
1992
345.25
İncele
Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek - 2. Baskı kapağı

Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek - 2. Baskı

Seza Reisoğlu
1998
346.42
İncele
Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek kapağı

Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek

Seza Reisoğlu
1985
346.42
İncele
Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma kapağı

Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Erol Akı
1975
349.13
İncele
Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural İle Düzenlenmesi kapağı

Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural İle Düzenlenmesi

Mustafa Tiftik
2005
345.1
İncele
Türk Hukukunda Tedrici Tasfiye kapağı

Türk Hukukunda Tedrici Tasfiye

Ayhan M. Menekşe
1983
346.31
İncele
Türk Hukukunda Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zamanaşımı İle Kazanılması ( 1990 ) kapağı

Türk Hukukunda Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zamanaşımı İle Kazanılması ( 1990 )

Saibe Oktay
1990
344.514
İncele
Türk Hukukunda Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zamanaşımı İle Kazanılması kapağı

Türk Hukukunda Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zamanaşımı İle Kazanılması

Saibe Oktay
1990
344.514
İncele
Türk Hukukunda Rehin kapağı

Türk Hukukunda Rehin

Ali Haydar Karahacıoğlu - Mehmet Altın - M. Edip Doğrusöz
1996
344.523
İncele
Türk Hukukunda Konkordato kapağı

Türk Hukukunda Konkordato

Şakir Balcı
2007
347.2
İncele
Türk Hukukunda Konkordato kapağı

Türk Hukukunda Konkordato

Şakir Balcı
2007
347.2
İncele
Türk Hukukunda Kanuni Önalım ( Şuf'a ) Hakkı ( M.K.m.659 ) kapağı

Türk Hukukunda Kanuni Önalım ( Şuf'a ) Hakkı ( M.K.m.659 )

Şükran Taman Şıpka
1994
344.513
İncele
Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri ( süreler ) kapağı

Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri ( süreler )

Gürsel Öngören
1990
343.16
İncele
Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri kapağı

Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri

Gürsel Öngören
1990
343.16
İncele
Türk Hukukunda Haksız Yakalama ve Tutuklama ( Önleyici ve Giderici Tedbirler ) kapağı

Türk Hukukunda Haksız Yakalama ve Tutuklama ( Önleyici ve Giderici Tedbirler )

Durmuş Tezcan
1989
348.3
İncele
Türk Hukukunda Engelliler ve Engelli Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapağı

Türk Hukukunda Engelliler ve Engelli Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Ankara Barosu
2012
342.679
İncele
Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar kapağı

Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Şükran Şıpka
2013 3.Baskı
344.314
İncele
Türk Hukukunda Altına ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları kapağı

Türk Hukukunda Altına ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

Huriye kubilay
1998
346.91
İncele
Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim kapağı

Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim

Abdülkadir Arpacı
1984
344.57
İncele
Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları kapağı

Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları

Nami Barlas
1986
346.8
İncele
Türk Hukuk Lügati kapağı

Türk Hukuk Lügati

Türk Hukuk Kurumu
1944
340.020
İncele
Türk Hukuk Ansiklopedisi (Cilt II)

Türk Hukuk Ansiklopedisi (Cilt II)

Anonim
1962
340.020
İncele
Türk Hukuk Ansiklopedisi kapağı

Türk Hukuk Ansiklopedisi

Anonim
1962
340.020
İncele
Türk Gayrimenkul Hukuku Cilt I kapağı

Türk Gayrimenkul Hukuku Cilt I

Salih Türkmen vd.
1956
344.514
İncele
Türk Garimenkul Hukuku Cilt II

Türk Garimenkul Hukuku Cilt II

Salih Türkmen vd.
1958
344.514
İncele
Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Mimari Eserler ve İlgili Yargı Kararları kapağı

Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Mimari Eserler ve İlgili Yargı Kararları

Gürsel Öngören - Filiz Ceritoğlu
2007
346.93
İncele
Türk Eşya Hukuku Cilt 1 ( Giriş - Zilyetlik - Tapu Sicili ve Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu - Tapulama Kanunu ) kapağı

Türk Eşya Hukuku Cilt 1 ( Giriş - Zilyetlik - Tapu Sicili ve Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu - Tapulama Kanunu )

Safa Reisoğlu
1965
344.5
İncele
Türk Eşya Hukuku ( Ayni Haklar ) kapağı

Türk Eşya Hukuku ( Ayni Haklar )

Jale G. Akipek
1973 ( 2. Baskı )
344.51
İncele
Türk Eşya Hukuku

Türk Eşya Hukuku

Ferit H. Saymen
1954
344.5
İncele
Türk Ceza Yasasında Belgede Sahtecilik Suçları kapağı

Türk Ceza Yasasında Belgede Sahtecilik Suçları

Hüseyin Durdu
1985
348.2
İncele
Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi kapağı

Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi

Mustafa T. Yücel
2007 - 4. Baskı
348.91
İncele
Türk Ceza Kanununun Yorumu Cilt 4 kapağı

Türk Ceza Kanununun Yorumu Cilt 4

Vural Savaş - Sadık Mollamahmutoğlu
1999 - 3. Baskı
348
İncele
Türk Ceza Kanununun Yorumu Cilt 3 kapağı

Türk Ceza Kanununun Yorumu Cilt 3

Vural Savaş - Sadık Mollamahmutoğlu
1999 - 3. Baskı
348
İncele
Türk Ceza Kanununun Yorumu Cilt 1 kapağı

Türk Ceza Kanununun Yorumu Cilt 1

Vural Savaş - Sadık Mollamahmutoğlu
1999 - 3. Baskı
348
İncele
Türk Ceza Kanununun 2 Yılı kapağı

Türk Ceza Kanununun 2 Yılı

Türk Ceza Hukuku Derneği
2008
348
İncele
Türk Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık kapağı

Türk Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık

Yasemin Baba
2013
348.1
İncele
Türk Ceza Kanunu'nda Zimmet Suçu kapağı

Türk Ceza Kanunu'nda Zimmet Suçu

M. Nedim Bekri
2007
348.2
İncele
Türk Ceza Kanunu ve Yönetmelikler kapağı

Türk Ceza Kanunu ve Yönetmelikler

İlhami Yelekçi - Avni Özenç - Memduh Yelekçi
1972
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Tasarısı kapağı

Türk Ceza Kanunu Tasarısı

İstanbul Barosu - Galatasaray Üniversitesi - Türk Ceza Hukuku Derneği
2004
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Şerhi - Emsal İçtihatlar ve İlgili Kanunlar kapağı

Türk Ceza Kanunu Şerhi - Emsal İçtihatlar ve İlgili Kanunlar

Selami Akdağ
1976
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Reformu Üçüncü Kitap Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu kapağı

Türk Ceza Kanunu Reformu Üçüncü Kitap Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu

Türkiye Barolar Birliği
2005
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Reformu İkinci Kitap Makaleler, Görüşler, Raporlar kapağı

Türk Ceza Kanunu Reformu İkinci Kitap Makaleler, Görüşler, Raporlar

Türkiye Barolar Birliği

348
İncele
Türk Ceza Kanunu Reformu Birinci Kitap Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu kapağı

Türk Ceza Kanunu Reformu Birinci Kitap Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu

Türkiye Barolar Birliği
2004
348
İncele
Türk Ceza Kanunu İle Özel Kanunlardaki Ön Ödemeye Bağlı Suçlar kapağı

Türk Ceza Kanunu İle Özel Kanunlardaki Ön Ödemeye Bağlı Suçlar

H. Ömer Kaya
1982
348.1
İncele
Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt IV kapağı

Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt IV

Abdullah Pulat Gözübüyük
1989 ( 5. Baskı )
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt III kapağı

Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt III

Abdullah Pulat Gözübüyük
5. Baskı
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt II kapağı

Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt II

Abdullah Pulat Gözübüyük
5. Baskı
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt I kapağı

Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi Cilt I

Abdullah Pulat Gözübüyük
1988 ( 5. Baskı )
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Değişiklikleri Ceza Muhakemesi Kanunu Değişiklikleri Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Değişiklikleri Yönetmelikler - İzmir Barosu Yönergeleri kapağı

Türk Ceza Kanunu Değişiklikleri Ceza Muhakemesi Kanunu Değişiklikleri Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Değişiklikleri Yönetmelikler - İzmir Barosu Yönergeleri

İzmir Barosu Yayınları
2005
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt IV kapağı

Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt IV

Abdullah Pulat Gözübüyük
1981
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt III kapağı

Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt III

Abdullah Pulat Gözübüyük

348
İncele
Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt II kapağı

Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt II

Abdullah Pulat Gözübüyük
1972 ( 4. Baskı )
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt I kapağı

Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt I

Abdullah Pulat Gözübüyük
1980 ( 4. Baskı )
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt 4 kapağı

Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt 4

Abdullah Pulat Gözübüyük
1976 ( 3. Baskı )
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt 3 kapağı

Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt 3

Abdullah Pulat Gözübüyük
1976 ( 3. Baskı )
348
İncele
Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt 1 - 2 kapağı

Türk Ceza Kanunu Açılaması Cilt 1 - 2

Abdullah Pulat Gözübüyük
1976 ( 3. Baskı )
348
İncele
Türk Ceza Kanunu ( Açıklamalı - İçtihatlı ) kapağı

Türk Ceza Kanunu ( Açıklamalı - İçtihatlı )

Turgay Şahin
2006
348
İncele
Türk Ceza Hukukunda Yorum Ve Kıyas kapağı

Türk Ceza Hukukunda Yorum Ve Kıyas

Soner Hamza Çetin
2014
348.1
İncele
Türk Ceza Hukukunda Müsadere kapağı

Türk Ceza Hukukunda Müsadere

Av. Aysun Dalkılıç
2013
348.3
İncele
Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu kapağı

Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu

Timur Demirbaş
1992
348.2
İncele
Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler kapağı

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Faruk Erem - Nevzat Toroslu
1994 - 6. Baskı
348.2
İncele
Türk Çevre Mevzuatı ( Cilt II ) kapağı

Türk Çevre Mevzuatı ( Cilt II )

Türkiye Çevre Vakfı Yayını
1999
343.174
İncele
Türk Çevre Mevzuatı ( Cilt I ) kapağı

Türk Çevre Mevzuatı ( Cilt I )

Türkiye Çevre Vakfı Yayını
1999
343.174
İncele
Türk Borçlar Ve Türk Ticaret Hukuku'nda Yer Alan FAİZ İLE İLGİLİ Düzenlemelerin Değerlendirilmesi kapağı

Türk Borçlar Ve Türk Ticaret Hukuku'nda Yer Alan FAİZ İLE İLGİLİ Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Murat Aydoğdu, Serkan Ayan
2014
345.1
İncele
Türk Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Umumi Hükümler kapağı

Türk Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Umumi Hükümler

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu , Reşat Kaynar
1960 , 3.baskı
345.2
İncele
Türk Borçlar Kanunu'nda Tehlike Sorumluluğu kapağı

Türk Borçlar Kanunu'nda Tehlike Sorumluluğu

Senem Saraç
2013
345.1
İncele
Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'na Eleştiriler Rapor kapağı

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'na Eleştiriler Rapor

Ahmet M. Kılıçoğlu
2008
345
İncele
Türk Borçlar Kanunu Tasarısı kapağı

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı

Adalet Bakanlığı
2008
345
İncele
Türk Borçlar Kanunu Şerhi kapağı

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu - Refet Özdemir
1987
345
İncele
Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Ve Yargıtay İlke Kararlarına Göre İş Hukukunda İbraname kapağı

Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Ve Yargıtay İlke Kararlarına Göre İş Hukukunda İbraname

Şahin Çil
2013 3.Baskı
349.11
İncele
Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması kapağı

Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması

Mehmet Akif Tutumlu
1991
345.1
İncele
Türk Borçlar Hukukunda Genel İşlem Koşullarının Ve Tüketici Hukukunda Haksız Şartların Denetimi kapağı

Türk Borçlar Hukukunda Genel İşlem Koşullarının Ve Tüketici Hukukunda Haksız Şartların Denetimi

Murat Aydoğdu
2014
345.1
İncele
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler ( Cilt 2 ) kapağı

Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler ( Cilt 2 )

Cevdet Yavuz
1993 ( 2. Baskı )
345.2
İncele
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler ( Cilt 1 ) kapağı

Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler ( Cilt 1 )

Cevdet Yavuz
1994 ( 3. Baskı )
345.2
İncele
Türk Borçlar Hukuku I Umumi Hükümler (2.cilt) kapağı

Türk Borçlar Hukuku I Umumi Hükümler (2.cilt)

Ferit Hakkı Saymen - Halid K. Elbir
1958
345
İncele
Türk Borçlar Hukuku I Umumi Hükümler (1.cilt) kapağı

Türk Borçlar Hukuku I Umumi Hükümler (1.cilt)

Ferit Hakkı Saymen - Halid K. Elbir
1958
345
İncele
Türk Borçlar Hukuku Cilt 1 Genel Hükümler kapağı

Türk Borçlar Hukuku Cilt 1 Genel Hükümler

Kenan Tunçomağ
1976 - 6. Baskı
345
İncele
Türk Boğazları'nın Hukuki Statüsü kapağı

Türk Boğazları'nın Hukuki Statüsü

Mahmut R. Belik
1962
341.70
İncele
Türk Belediyeciliğinde 60 yıl Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar kapağı

Türk Belediyeciliğinde 60 yıl Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar

Ankara Büyükşehir Belediyesi
1990
343.11
İncele
Türk Anayasası ve Avrupa Birliği kapağı

Türk Anayasası ve Avrupa Birliği

Hasan T. Fendoğlu
2007
341.42
İncele
Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi kapağı

Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi

Ozan Ergül
2007
342.5
İncele
Türk Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu kapağı

Türk Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu

Kemal Şenocak
2011
349.13
İncele
Türk Aile Hukuku ( Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Beşinci Bası ) kapağı

Türk Aile Hukuku ( Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Beşinci Bası )

Selahattin Sulhi Tekinay
1984 - 5. Bası
344.3
İncele
Türk Aile Hukuku kapağı

Türk Aile Hukuku

Selahattin Sulhi Tekinay
1984 - 5. Bası
344.3
İncele
Türk - Alman - İsviçre Hukukuna Göre FArklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması (Genel Eşitlik İlkesinin Bir Uygulama Biçimi)

Türk - Alman - İsviçre Hukukuna Göre FArklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması (Genel Eşitlik İlkesinin Bir Uygulama Biçimi)

Zafer Gören
1998 - 2.baskı
342.676
İncele
Tüm Yönleriyle Köy Yönetimi ve Muhtarların Görevleri kapağı

Tüm Yönleriyle Köy Yönetimi ve Muhtarların Görevleri

M. Altuğ İmamoğlu
2007
343.11
İncele
Tüm Yönleriyle Boşanma Davaları kapağı

Tüm Yönleriyle Boşanma Davaları

Osman Kiper
1997
344.312
İncele
Tüm Şirketlerde Fesih Ve Tasfiye Kurulması, Faaliyetleri, Çıkma ve Çıkarılma Halleri, Dağılma Sebepleri kapağı

Tüm Şirketlerde Fesih Ve Tasfiye Kurulması, Faaliyetleri, Çıkma ve Çıkarılma Halleri, Dağılma Sebepleri

Salter Uçar
1996
346.3
İncele
Tüm Hukuk Sorunlarıyla Kapıcılar kapağı

Tüm Hukuk Sorunlarıyla Kapıcılar

Gültekin Şener - A. Bülent Gürel
1978
349.11
İncele
Tüm Değişikliklerle Ceza Muhakemesi Kanunun Getirdiği Yenilikler ve Yargılama Sistemi kapağı

Tüm Değişikliklerle Ceza Muhakemesi Kanunun Getirdiği Yenilikler ve Yargılama Sistemi

Zekeriya Yılmaz
2005
348.3
İncele
Tüketicinin Korunması Hukuku kapağı

Tüketicinin Korunması Hukuku

Aydın Zevkliler - Murat Aydoğdu
2004 - 3. Baskı
349.3
İncele
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( Şerh ) kapağı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( Şerh )

Cengiz İlhan
2006
349.3
İncele
Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri kapağı

Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri

Tamer İnal
2002
349.3
İncele
Tüketici Hukuku Rehberi kapağı

Tüketici Hukuku Rehberi

Ankara Barosu
2012
349.3
İncele
Tüketici Hakları Tüketici Hareketi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa kapağı

Tüketici Hakları Tüketici Hareketi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa

Onursal Özbek - İlkay Bilkay
1996
349.3
İncele
TÜBAKKOM Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları Ağı kapağı

TÜBAKKOM Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları Ağı

Ayşe Erdoğan
2002 ( 3. Kitap )
342.676
İncele
Tübakkom 1.Kadın Avukatlar Kurultayı kapağı

Tübakkom 1.Kadın Avukatlar Kurultayı

Türkiye Barolar Birliği - Tübakkom
2013
342.676
İncele
TTK Şerhi - IV ( Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulanması )

TTK Şerhi - IV ( Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulanması )

Hayri Domaniç
1990
346
İncele
TTK Şerhi - III ( Limited Şirketler Hukuku ve Uygulanması )

TTK Şerhi - III ( Limited Şirketler Hukuku ve Uygulanması )

Hayri Domaniç - Halil Aslanlı
1989
346
İncele
TTK Şerhi - II ( Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulanması )

TTK Şerhi - II ( Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulanması )

Hayri Domaniç
1988
346
İncele
Trakya Çevre Sorunları (Seminer - Forum) kapağı

Trakya Çevre Sorunları (Seminer - Forum)

Türkiye Barolar Birliği
2014
343.174
İncele
Trafik Sigortası - V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası kapağı

Trafik Sigortası - V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1975
346.5
İncele
Trafik Kazaları Ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları kapağı

Trafik Kazaları Ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları

Zekeriya Yılmaz
2014 - 3. Baskı
345.12
İncele
Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye'de Mülki İdare Amirliği ( Sistem ve Sorunlar ) kapağı

Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye'de Mülki İdare Amirliği ( Sistem ve Sorunlar )

Salih Ak - Şinasi Aksoy vd.
1976
343.11
İncele
Toplum İçinde Yaşamak Herkesin Hakkı : Zihinsel ve Ruhsal Rahatsızlığı Olan Kişiler İçin Toplum Temelli Hizmetler kapağı

Toplum İçinde Yaşamak Herkesin Hakkı : Zihinsel ve Ruhsal Rahatsızlığı Olan Kişiler İçin Toplum Temelli Hizmetler

Fatma Zengin Dağıdır - RUSİHAK
2010
342.679
İncele
Topluluk Mülkiyeti ile Ortaklığın Giderilmesi ( İzaleyi Şuyuu ) Dava ve Prensipleri kapağı

Topluluk Mülkiyeti ile Ortaklığın Giderilmesi ( İzaleyi Şuyuu ) Dava ve Prensipleri

Celal Erdoğan
1969
344.513
İncele
Topluluk Mülkiyeti ile Ortaklığın Giderilmesi ( İzaleyi Şuyuu ) Dava ve İlkeleri - ( Genişletilmiş 2. Baskı ) kapağı

Topluluk Mülkiyeti ile Ortaklığın Giderilmesi ( İzaleyi Şuyuu ) Dava ve İlkeleri - ( Genişletilmiş 2. Baskı )

Celal Erdoğan
1975 ( 2. Baskı )
344.51
İncele
Topluluk Mülkiyeti ile Ortaklığın Giderilmesi ( İzaleyi Şuyuu ) Dava ve İlkeleri kapağı

Topluluk Mülkiyeti ile Ortaklığın Giderilmesi ( İzaleyi Şuyuu ) Dava ve İlkeleri

Celal Erdoğan
1975 - 2. baskı
344.51
İncele
Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap ( 2003 ) kapağı

Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap ( 2003 )

Durmuş Tezcan
2003
341.42
İncele
Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap kapağı

Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap

Durmuş Tezcan

341.42
İncele
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi kapağı

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi

Seza Reisoğlu
1975 - 2. Baskı
349.13
İncele
Toplu İş Sözleşmesi kapağı

Toplu İş Sözleşmesi

Fevzi Şahlanan
1992
349.13
İncele
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve Sendikal Haklar kapağı

Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve Sendikal Haklar

Murat Özveri
2012
349.13
İncele
Tır Sözleşmesi ile Türkiye'nin Akdetmiş Olduğu Uluslararası Karayolu ve Nakliyat Anlaşmaları Uygulamaları kapağı

Tır Sözleşmesi ile Türkiye'nin Akdetmiş Olduğu Uluslararası Karayolu ve Nakliyat Anlaşmaları Uygulamaları

H.Ünal Ünal
1972
349.2
İncele
Tır Sisteminin İdari Ve Yargısal Uygulamaları Uluslarası Çalıştayı kapağı

Tır Sisteminin İdari Ve Yargısal Uygulamaları Uluslarası Çalıştayı

Ankara Üniversitesi
2009
349.2
İncele
Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları kapağı

Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları

Türkiye Barolar Birliği
2008
349.5
İncele
Ticari Senetlerde Menfi Tespit ve İstirdat Davaları ( 1987 ) kapağı

Ticari Senetlerde Menfi Tespit ve İstirdat Davaları ( 1987 )

Selahattin Canbolat - Bedrettin Canbolat
1987
347.2
İncele
Ticari Senetlerde Menfi Tespit ve İstirdat Davaları kapağı

Ticari Senetlerde Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Selahattin Canbolat - Bedrettin Canbolat
1987
347.2
İncele
Ticari Senetler ve Suçlar kapağı

Ticari Senetler ve Suçlar

İsmail Malkoç - Mahmut Güler
1989
348.2
İncele
Ticari Senetler ( Poliçe, Bono, Çek ve Özel Takip Yolları ) kapağı

Ticari Senetler ( Poliçe, Bono, Çek ve Özel Takip Yolları )

Tahir Öğütçü - Mehmet Altın
1980
346.4
İncele
Ticari Senetler kapağı

Ticari Senetler

Halil Arslanlı
1952 - 3. Baskı
346.4
İncele
Ticari Mümessillik kapağı

Ticari Mümessillik

İsmail Kırca
1996
345.1
İncele
Ticari İşletme ve Şirketler 2 kapağı

Ticari İşletme ve Şirketler 2

Gönen Eriş
2004 - 3. Baskı
346.2
İncele
Ticari İşletme ve Şirketler kapağı

Ticari İşletme ve Şirketler

Gönen Eriş
2004 - 3. Baskı
346.2
İncele
Ticari İşletme Rehni kapağı

Ticari İşletme Rehni

Şaban Kayıhan
1996
344.523
İncele
Ticari İşletme Kavramı ve Ticari İşletme İşleten Vakıflar kapağı

Ticari İşletme Kavramı ve Ticari İşletme İşleten Vakıflar

Fuat Pembeçiçek
1999
346.2
İncele
Ticari İşletme Hukuku - 5. Baskı kapağı

Ticari İşletme Hukuku - 5. Baskı

Reha Poroy
1987
346.2
İncele
Ticari İşletme Hukuku - 3. Baskı kapağı

Ticari İşletme Hukuku - 3. Baskı

Reha Poroy
1983
346.2
İncele
Ticari İşletme Hukuku (Ders Notları) kapağı

Ticari İşletme Hukuku (Ders Notları)

İrfan Baştuğ , H. Ercüment Erdem
1993
346.2
İncele
Ticari İşletme Hukuku ( 2004 ) kapağı

Ticari İşletme Hukuku ( 2004 )

Sabih Arkan
2004 ( 7. Baskı )
346.2
İncele
Ticari İşletme Hukuku ( 1995 ) kapağı

Ticari İşletme Hukuku ( 1995 )

Sabih Arkan
1995 ( 2. Baskı )
346.2
İncele
Ticari İşletme Hukuku ( 1993 ) kapağı

Ticari İşletme Hukuku ( 1993 )

Sabih Arkan
1993
346.2
İncele
Ticari İşletme Hukuku kapağı

Ticari İşletme Hukuku

Mahmut Tevfik Birsel
1970 - 1. Cilt
346.2
İncele
Ticari Defterler ve Belgeler kapağı

Ticari Defterler ve Belgeler

Yılmaz Ulusoy
1981
346.1
İncele
Ticari Ceza Hukuku. I-Genel Kısım

Ticari Ceza Hukuku. I-Genel Kısım

Sahir Erman
1992 3.baskı
348.2
İncele
Ticari Ceza Hukuku - I Genel Kısım . kapağı

Ticari Ceza Hukuku - I Genel Kısım .

Sahir Erman
1984 - 2. Baskı
348.2
İncele
Ticari Alım Satım Akdi ve Nevileri kapağı

Ticari Alım Satım Akdi ve Nevileri

İsmail Doğanay
1993
346.1
İncele
Ticaret Şirketleri ve Tatbikatı

Ticaret Şirketleri ve Tatbikatı

Hasan Birkaş
1975 - 4. Baskı
346.3
İncele
Ticaret Şirketleri ve Tatbikat ( Kuruluş - Yönetim - Tasfiye ) kapağı

Ticaret Şirketleri ve Tatbikat ( Kuruluş - Yönetim - Tasfiye )

Hasan Birkaş
1985 ( 7. Baskı )
346.3
İncele
Ticaret Şirketleri Tatbikatı T.T.K. Şerhi ( Tek Düzen Hesap Planına Uygun ) kapağı

Ticaret Şirketleri Tatbikatı T.T.K. Şerhi ( Tek Düzen Hesap Planına Uygun )

Nizam İpekçi
1998
346.3
İncele
Ticaret Sicili Tacir ve Esnaf Kavramı kapağı

Ticaret Sicili Tacir ve Esnaf Kavramı

Salter UÇAR
1993
346.1
İncele
Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinde Nevilerin Aynı Olması Koşulu kapağı

Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinde Nevilerin Aynı Olması Koşulu

Hikmet Sami Türk
1986
346.3
İncele
Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi kapağı

Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi

Hikmet Sami Türk
1986
346.3
İncele
Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri kapağı

Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri

Oğuz İmregün
1989
346
İncele
Ticaret Hukukunun Genel Esasları kapağı

Ticaret Hukukunun Genel Esasları

Hayri Domaniç
1988 ( 4. Baskı )
346
İncele
Ticaret Hukukunda Şirketler ve Özel Statülü Kurumlar kapağı

Ticaret Hukukunda Şirketler ve Özel Statülü Kurumlar

Şerafettin Şirin
1992
346.3
İncele
Ticaret Hukukunda Faiz ve Uygulaması kapağı

Ticaret Hukukunda Faiz ve Uygulaması

Şerafettin Şirin
1994 - 2. Baskı
346.1
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 15 Aralık 2006 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 15 Aralık 2006

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
2007
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXI ( Bildiriler - Tartışmalar ) 9 - 10 Aralık 2005 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXI ( Bildiriler - Tartışmalar ) 9 - 10 Aralık 2005

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
2006
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XX ( Bildiriler - Tartışmalar ) 24 Aralık 2004 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XX ( Bildiriler - Tartışmalar ) 24 Aralık 2004

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
2005
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVIII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 22 Haziran 2001 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVIII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 22 Haziran 2001

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
2001
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 9 - 10 Haziran 200 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 9 - 10 Haziran 200

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
2000
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVI ( Bildiriler - Tartışmalar ) 14 Mayıs 1999 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVI ( Bildiriler - Tartışmalar ) 14 Mayıs 1999

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1999
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XV ( Bildiriler - Tartışmalar ) 5 Haziran 1998 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XV ( Bildiriler - Tartışmalar ) 5 Haziran 1998

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1999
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIX ( Bildiriler - Tartışmalar ) 10 Mayıs 2003 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIX ( Bildiriler - Tartışmalar ) 10 Mayıs 2003

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
2003
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIV ( Bildiriler - Tartışmalar ) 4 - 5 Nisan 1997 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIV ( Bildiriler - Tartışmalar ) 4 - 5 Nisan 1997

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1997
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 5 - 6 Nisan 1996 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 5 - 6 Nisan 1996

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1996
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 28 - 29 Nisan 1995 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 28 - 29 Nisan 1995

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1995
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XI ( Bildiriler - Tartışmalar ) 13 - 14 Mayıs 1994 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XI ( Bildiriler - Tartışmalar ) 13 - 14 Mayıs 1994

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1994
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu X ( Bildiriler - Tartışmalar ) 9 Nisan 1993 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu X ( Bildiriler - Tartışmalar ) 9 Nisan 1993

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1993
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VIII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 26 - 27 Nisan 1991 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VIII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 26 - 27 Nisan 1991

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1991
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 11 - 12 Mayıs 1990 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VII ( Bildiriler - Tartışmalar ) 11 - 12 Mayıs 1990

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1991
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VI ( Bildiriler - Tartışmalar ) 14 - 15 Nisan 1989 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VI ( Bildiriler - Tartışmalar ) 14 - 15 Nisan 1989

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1989
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu V ( Bildiriler - Tartışmalar ) 25 - 26 Mart 1988 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu V ( Bildiriler - Tartışmalar ) 25 - 26 Mart 1988

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1988
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu IX ( Bildiriler - Tartışmalar ) 8 - 9 Mayıs 1992 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu IX ( Bildiriler - Tartışmalar ) 8 - 9 Mayıs 1992

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1992
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu IV ( Bildiriler - Tartışmalar ) 20 - 21 Mart 1987 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu IV ( Bildiriler - Tartışmalar ) 20 - 21 Mart 1987

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1987
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu III ( Bildiriler - Tartışmalar ) 14 - 15 Şubat 1986 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu III ( Bildiriler - Tartışmalar ) 14 - 15 Şubat 1986

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1986
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu II ( Bildiriler - Tartışmalar ) 11 - 12 Ocak 1985 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu II ( Bildiriler - Tartışmalar ) 11 - 12 Ocak 1985

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1985
346
İncele
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu I ( Bildiriler - Tartışmalar ) 6 - 7 Ocak 1984 kapağı

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu I ( Bildiriler - Tartışmalar ) 6 - 7 Ocak 1984

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1984
346
İncele
Ticaret Hukuku Prensipleri Cilt 1 ( Ticaret ve Tüccar ) kapağı

Ticaret Hukuku Prensipleri Cilt 1 ( Ticaret ve Tüccar )

Şevket Memedali Bilgişin
1950 ( 3. Baskı )
346
İncele
Ticaret Hukuku III. Ticari Senetler ( Kambiyo Senetleri ) kapağı

Ticaret Hukuku III. Ticari Senetler ( Kambiyo Senetleri )

Yaşar Karayalçın
1970 - 4.Baskı
346.4
İncele
Ticaret Hukuku Dersleri kapağı

Ticaret Hukuku Dersleri

E. Hirş
1948 ( 3. Baskı )
346
İncele
Ticaret Hukuku ( Giriş - Ticari İşletme ) kapağı

Ticaret Hukuku ( Giriş - Ticari İşletme )

Yaşar Karayalçın
1968 ( 3. Baskı )
346
İncele
Tıbbi Etik İhlalleri kapağı

Tıbbi Etik İhlalleri

Murat Civaner - Zuhal Amato Okuyan
1999
349.5
İncele
THY Grevi Bağlamında Uçuş Güvenliği Ve Çalışma Barışı Sempozyumu kapağı

THY Grevi Bağlamında Uçuş Güvenliği Ve Çalışma Barışı Sempozyumu

Türkiye Barolar Birliği
2014
349.13
İncele
Tespit Davaları kapağı

Tespit Davaları

Baki Kuru
1988
347.1
İncele
Terörizm Avrupa Birliği ve İnsan Hakları kapağı

Terörizm Avrupa Birliği ve İnsan Hakları

Ertan Beşe
2002
342.63
İncele
Terör ve İnsan Hakları (Sempozyum Notları) kapağı

Terör ve İnsan Hakları (Sempozyum Notları)

Celal Ülgen - Coşkun Olgun
2006
342.63
İncele
Teorik ve Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku Cilt II ( İflas Hukuku ) kapağı

Teorik ve Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku Cilt II ( İflas Hukuku )

Timuçin Muşul
2002
347.2
İncele
Teorik ve Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku Cilt I ( İcra Hukuku ) kapağı

Teorik ve Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku Cilt I ( İcra Hukuku )

Timuçin Muşul
2001
347.2
İncele
Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti kapağı

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti

Bekir Berat Özipek
2003
342.673
İncele
Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku kapağı

Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku

Özkan Tikveş
1982
342.1
İncele
Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları kapağı

Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları

Mustafa Erdoğan - Levent Korkut
1995
342.60
İncele
Teori ve Uygulamada Olası Kast - Bilinçli Taksir Öldürme ve Yaralama Kastı ( Derleme ) kapağı

Teori ve Uygulamada Olası Kast - Bilinçli Taksir Öldürme ve Yaralama Kastı ( Derleme )

Erhan Günay
2005
348
İncele
Teori ve Uygulama Açısından İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu kapağı

Teori ve Uygulama Açısından İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1984
344.523
İncele
Tenkis, Mirasta Denkleştirme Ve Muvazaa Davaları kapağı

Tenkis, Mirasta Denkleştirme Ve Muvazaa Davaları

Ali İhsan Özuğur
2013
344.4
İncele
Temsil ve Vekalet'e İlişkin Sorunlar ( Sempozyum ) 14 - 16 Haziran 1976 kapağı

Temsil ve Vekalet'e İlişkin Sorunlar ( Sempozyum ) 14 - 16 Haziran 1976

İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü ( Sempozyum )
1977
345.1
İncele
Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku kapağı

Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku

Şeref Ünal
1997
342.60
İncele
Temel Hak ve Özgürlükler kapağı

Temel Hak ve Özgürlükler

İlhan F.Akın
1964
342.60
İncele
Temel Hak Genel Teorisi. kapağı

Temel Hak Genel Teorisi.

Zafer Gören
- 4.baskı
342.6
İncele
Temel Hak Genel Teorisi kapağı

Temel Hak Genel Teorisi

Zafer Gören
1995 - 3.baskı
342.6
İncele
Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Dil Hakları ve Kürt Meselesi ( Temel Uluslararası Belgeler ) kapağı

Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Dil Hakları ve Kürt Meselesi ( Temel Uluslararası Belgeler )

Diyarbakır Barosu Yayınları
2013
342.679
İncele
Temel Belgelerde İnsan Hakları Usul Hukuku 2 kapağı

Temel Belgelerde İnsan Hakları Usul Hukuku 2

Mehmet Semih Gemalmaz
1995
342.62
İncele
Temel Belgelerde İnsan Hakları Usul Hukuku 1 kapağı

Temel Belgelerde İnsan Hakları Usul Hukuku 1

Mehmet Semih Gemalmaz
1995
342.62
İncele
Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2 kapağı

Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2

Selahattin Sulhi Tekinay - Sermet Akman vd.
1985 ( 5. Baskı )
345
İncele
Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler kapağı

Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Selahattin Sulhi Tekinay - Sermet Akman vd.
1988 ( 6. Baskı )
345
İncele
Tekinay Borçlar Genel Hükümler. kapağı

Tekinay Borçlar Genel Hükümler.

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop
1993
345.1
İncele
Tek Satıcının Müşteri Tazminatı Talebi ve Müşteri Tazminatı Miktarının Hesaplanması

Tek Satıcının Müşteri Tazminatı Talebi ve Müşteri Tazminatı Miktarının Hesaplanması

Ünal Ertabak
2009
345.29
İncele
Tefecilik kapağı

Tefecilik

Özen İnci
2014
348.2
İncele
Tebligat Hukuku Uygulama Sorunları ve Tartışmalar kapağı

Tebligat Hukuku Uygulama Sorunları ve Tartışmalar

İstanbul Barosu
2013
347.12
İncele
Tebligat Hukuku - Tebligat Suçları ve İlgili Mevzuat kapağı

Tebligat Hukuku - Tebligat Suçları ve İlgili Mevzuat

Ahmet Uğur Turan
1998
347.112
İncele
Tebligat Hukuku - 6. Baskı kapağı

Tebligat Hukuku - 6. Baskı

Ahmet Cemal Ruhi
2008
347.12
İncele
Tebligat Hukuku ( 1991 ) kapağı

Tebligat Hukuku ( 1991 )

Ejder Yılmaz - Tacar Çağlar
1991 ( 2. Baskı )
347.12
İncele
Tebligat Hukuku kapağı

Tebligat Hukuku

Ejder Yılmaz - Tacar Çağlar
1983
347.12
İncele
TCK 301 kapağı

TCK 301

Türkiye Barolar Birliği
2007
348.2
İncele
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Raporu ( Şubat 2013 ) kapağı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Raporu ( Şubat 2013 )

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
2013
342.66
İncele
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu 23. Dönem 3. Yasama Yılı ( Ekim 2008 - Eylül 2009 ) kapağı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu 23. Dönem 3. Yasama Yılı ( Ekim 2008 - Eylül 2009 )

Kenan Altaş
2009
342.66
İncele
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 23. Dönem 5. Yasama Yılı Faaliyet Raporu ( Ekim 2010 - Haziran 2011 ) kapağı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 23. Dönem 5. Yasama Yılı Faaliyet Raporu ( Ekim 2010 - Haziran 2011 )

Kenan Altaş
2011
342.66
İncele
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 23. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu ( Ekim 2009 - Ekim 2010 ) kapağı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 23. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu ( Ekim 2009 - Ekim 2010 )

Kenan Altaş - Zeynep Duran - Emrah Biçer - Abdussamed Sığırtmaç
2010
342.66
İncele
TBK, TTK, HMK Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi kapağı

TBK, TTK, HMK Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Umut Yeniocak
2014
345
İncele
Tazminat Hukuku ( Tazminat Davaları ve Yargılama Usulü )

Tazminat Hukuku ( Tazminat Davaları ve Yargılama Usulü )

Mustafa Reşit Karahasan
2003 ( 6. Baskı )
345.11
İncele
Tazminat Esasları ve Hesap Yönetemleri

Tazminat Esasları ve Hesap Yönetemleri

Mustafa Kılıçoğlu
1998
345.11
İncele
Tazminat Davalarında ( Ölüm ve Bedeni Zararlar ) Uygulama Sorunları ( 1996 )

Tazminat Davalarında ( Ölüm ve Bedeni Zararlar ) Uygulama Sorunları ( 1996 )

Ergun Orhunöz
1996
345.11
İncele
Tazminat Davalarında ( Ölüm ve Bedeni Zararlar ) Uygulama Sorunları

Tazminat Davalarında ( Ölüm ve Bedeni Zararlar ) Uygulama Sorunları

Ergun Orhunöz
1998 ( 3. Baskı )
345.11
İncele
Tazminat Davaları ( 1976 )

Tazminat Davaları ( 1976 )

Mustafa Reşit Karahasan
1976
345.11
İncele
Tazminat Davaları ( 1970 )

Tazminat Davaları ( 1970 )

Mustafa Reşit Karahasan
1970
345.11
İncele
Tatbikatta Hukuk Davaları kapağı

Tatbikatta Hukuk Davaları

Lütfü Dalamanlı
1977
340.030
İncele
Taşkın İnşaat (Komşu Toprağa - Arsaya - Taşan Yapı) kapağı

Taşkın İnşaat (Komşu Toprağa - Arsaya - Taşan Yapı)

İhsan Özmen
1980
344.51
İncele
Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı ( Mülkiyet Hakkının Sınırlanması )

Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı ( Mülkiyet Hakkının Sınırlanması )

Esin Örücü
1976
342.679
İncele
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulanması kapağı

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulanması

Şahin Kurt
1989
344.53
İncele
Taşınmaz Kirasında Uyarlama Davaları kapağı

Taşınmaz Kirasında Uyarlama Davaları

Ömer Camcı
1997
345.22
İncele
Taşınır Taşınmaz Eski Eserler Hukuku kapağı

Taşınır Taşınmaz Eski Eserler Hukuku

H. Fevzi Karagözoğlu - İbrahim Sönmez - Turgay Karagözoğlu
1985
343.174
İncele
Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk kapağı

Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk

Bilgin Tiryakioğlu
1996
349.2
İncele
Tasarrufun İptali Davaları kapağı

Tasarrufun İptali Davaları

İzzet Karataş, Erol Ertekin
1998
347.2
İncele
Tasarruf İptal Davaları ( 5766 sayılı kanunla yapılan son değişikliklerle ) kapağı

Tasarruf İptal Davaları ( 5766 sayılı kanunla yapılan son değişikliklerle )

Filiz Askan
2008
347.2
İncele
Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması kapağı

Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması

Feyzan Hayal Şehirali Çelik
2014
346.93
İncele
Tarafların Yetkili Hukuku Belirlememeleri Durumunda Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk kapağı

Tarafların Yetkili Hukuku Belirlememeleri Durumunda Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk

Ziya Akıncı
1992
349.2
İncele
Tapulama Kanunu Şerhi . kapağı

Tapulama Kanunu Şerhi .

Nusret Ozanalp
1971
344.55
İncele
Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı ( Genişletilmiş 5. Baskı ) kapağı

Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı ( Genişletilmiş 5. Baskı )

Metin Yeşil
1996
344.54
İncele
Takip Hukukunda Kambiyo Senetleri - Poliçe - Bono - Çek - ve Bankalar Kanunu

Takip Hukukunda Kambiyo Senetleri - Poliçe - Bono - Çek - ve Bankalar Kanunu

A. Nevzat Erol
1971
347.2
İncele
Tahrik Teşebbüs ve Cezanın Kurulması

Tahrik Teşebbüs ve Cezanın Kurulması

Yusuf Aktaş
1976
348.1
İncele
Tahliye ve Kira Tesbiti Davaları kapağı

Tahliye ve Kira Tesbiti Davaları

Celal Erdoğan
1975 ( 3. Baskı )
345.22
İncele
Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları ( 2000 ) kapağı

Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları ( 2000 )

Celal Erdoğan
2000 ( 10. Baskı )
345.22
İncele
Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları ( 1998 ) kapağı

Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları ( 1998 )

Celal Erdoğan
1998
345.22
İncele
Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları ( 1993 ) kapağı

Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları ( 1993 )

Celal Erdoğan
1993
345.22
İncele
Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları kapağı

Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları

Celal Erdoğan
1990
345.22
İncele
Tahliye Davaları kapağı

Tahliye Davaları

Ali Haydar Karahacıoğlu
1984
345.22
İncele
Tahliye - Kira Tesbiti ve Uyarlama Davaları kapağı

Tahliye - Kira Tesbiti ve Uyarlama Davaları

Mustafa Kılıçoğlu
1996 ( 2. Baskı )
345.22
İncele
Tahkim Sözleşmesi İle İlgili İhtilaflar

Tahkim Sözleşmesi İle İlgili İhtilaflar

Ünal Ertabak
2009
347.1
İncele
Şuyuun İzalesi ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davaları kapağı

Şuyuun İzalesi ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davaları

Lütfü Dalamanlı - Ali Haydar Karahacıoğlu
1983
344.513
İncele
Suriye Krizinin Hukiki Boyutları kapağı

Suriye Krizinin Hukiki Boyutları

Mehmet Karlı, Bleda Rıza Kurtdarcan, Ceren Mermutluoğlu

341.60
İncele
Sürastarya Süresi ve Ücreti kapağı

Sürastarya Süresi ve Ücreti

M. Fehmi Ülgener
1993
346.71
İncele
Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı

Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı

Hasan Özkan

340.030
İncele
Sular Hukuku ( İlgili Kanunlar - Tüzükler ve Yargıtay Kararları ) kapağı

Sular Hukuku ( İlgili Kanunlar - Tüzükler ve Yargıtay Kararları )

Edip Doğrusöz
1990 - Ankara
344.56
İncele
Şuf'a Hakkı .

Şuf'a Hakkı .

Feyzi Necmeddin Feyzioğlu
1959
344.513
İncele
Şuf'a Davaları kapağı

Şuf'a Davaları

İsmet Sungurbey
1984
344.513
İncele
Şüf'a , Vefa ve İştira Hakları kapağı

Şüf'a , Vefa ve İştira Hakları

M. Tahir Sebük
1951
344.513
İncele
Suçlar ve Cezalar Yahut Beşeriyetin Mecellesi

Suçlar ve Cezalar Yahut Beşeriyetin Mecellesi

Markı Beccaria ( Cesar Bonesano )

348
İncele
Suç ve Ceza Anatomisi kapağı

Suç ve Ceza Anatomisi

Mustafa T. Yücel
1973
348.91
İncele
Suç Mağdurları kapağı

Suç Mağdurları

Halil İbrahim Bahar
2006
348.3
İncele
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu kapağı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Cihan Kavlak
2011
348.2
İncele
Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi ( Suçlu Psikolojisi - Usul Psikolojisi - Mahpusun Psikolojisi ) kapağı

Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi ( Suçlu Psikolojisi - Usul Psikolojisi - Mahpusun Psikolojisi )

Faruk Erem
1997 (10. Baskı )
348.93
İncele
Standartları İşler Kılmak kapağı

Standartları İşler Kılmak

Orhan Kemal Cengiz
2001 - 2. baskı
342.63
İncele
Staj Rehberi kapağı

Staj Rehberi

Ankara Barosu
2008 ( 4. Baskı )
347.112
İncele
Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar kapağı

Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
2013
349.8
İncele
Spor Hukuku Özel Sayısı kapağı

Spor Hukuku Özel Sayısı

İstanbul Barosu
2007
349.8
İncele
Sözleşmeler Rehberi kapağı

Sözleşmeler Rehberi

Şebnem Akipek, Erkan Küçükgüngör
2002
345.2
İncele
Sözleşmeden Dönme kapağı

Sözleşmeden Dönme

Rona Serozan
2007
345.1
İncele
Sözde Söylevde İnsan Hakları kapağı

Sözde Söylevde İnsan Hakları

Turgut İnal
2002
342.63
İncele
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Panel & Yasa kapağı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Panel & Yasa

İstanbul Barosu
2008
349.14
İncele
Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulaması kapağı

Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulaması

Erkan Ertürk
1999 - 1. Baskı
349.14
İncele
Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi ( Bağımsız Ek Kitap ) kapağı

Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi ( Bağımsız Ek Kitap )

Mustafa Çenberci
1979
349.14
İncele
Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi kapağı

Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi

Mustafa Çenberci
1977
349.14
İncele
Sosyal Sigortalar ( Kanun Şerh İçtihat ) kapağı

Sosyal Sigortalar ( Kanun Şerh İçtihat )

Mahmur Cuhruk - H. Servet Çolakoğlu - A. Avni Bükey
1977
349.14
İncele
Sosyal Sigortada Ölçüleme ve İtiraz Yolları kapağı

Sosyal Sigortada Ölçüleme ve İtiraz Yolları

Ahmet Akgül
1979
349.14
İncele
Sosyal Sigorta Uygulamaları kapağı

Sosyal Sigorta Uygulamaları

Şahin Yüksel
1979
349.14
İncele
Sosyal Maliye kapağı

Sosyal Maliye

Yusuf Karakoç
1995
343.2
İncele
Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları kapağı

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları

Yener Güven - Özkan Bilgili
2004
349.14
İncele
Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar kapağı

Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar

Kenan Tunçomağ
1988 - 4. Baskı
349.14
İncele
Sosyal Güvenlik Hukuku kapağı

Sosyal Güvenlik Hukuku

Ali Güzel, Ali Rıza Okur
1994
349.14
İncele
Soruşturma Evresinde Görev Yapan Müdafi İçin CMK Cep Kitabı kapağı

Soruşturma Evresinde Görev Yapan Müdafi İçin CMK Cep Kitabı

Rıfat Çulha - Turgay Demirci - Feridun Yenisey
2012 ( 2. Baskı )
348.3
İncele
Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu kapağı

Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu

Sigorta Hukuku Türk Derneği
1984
346.6
İncele
Sorumluluk İle Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu kapağı

Sorumluluk İle Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu

Sigorta Hukuku Türk Derneği
1983
346.71
İncele
Sorumluluk Hukuku Sözleşmeler kapağı

Sorumluluk Hukuku Sözleşmeler

Mustafa Reşit Karahasan
2003
345
İncele
Sorumluluk Hukuku Sözleşmeden Doğan Sorumluluk kapağı

Sorumluluk Hukuku Sözleşmeden Doğan Sorumluluk

Mustafa Reşit Karahasan
2003
345
İncele
Sorumluluk Hukuku ( Birinci Kitap Sözleşmeler - İkinci Kitap Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ) kapağı

Sorumluluk Hukuku ( Birinci Kitap Sözleşmeler - İkinci Kitap Sözleşmeden Doğan Sorumluluk )

Mustafa Reşit Karahasan
1996
345.1
İncele
Sorumluluk Hukuku Kusura Dayanan Sözleşme Dışı Sorumluluk Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk kapağı

Sorumluluk Hukuku Kusura Dayanan Sözleşme Dışı Sorumluluk Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk

Mustafa Reşit Karahasan
2003
345
İncele
Sorularla Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi ( istinaf ve temyiz ) . kapağı

Sorularla Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi ( istinaf ve temyiz ) .

Muhammet Özekes
2008
347.1
İncele
Sorularla Kooperatifler kapağı

Sorularla Kooperatifler

Mustafa Alpaslan
2010
346.34
İncele
Sorularla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ( 2009 Örsan Eymen yılın İnceleme Ödülü )

Sorularla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ( 2009 Örsan Eymen yılın İnceleme Ödülü )

Eray Karınca
2011
342.676
İncele
Sorularla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet kapağı

Sorularla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Eray Karınca
2010
342.676
İncele
Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku ( 2006 ) kapağı

Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku ( 2006 )

Yener Ünver - Hakan Hakeri
2006
348.3
İncele
Sorularla Ceza Hukuku kapağı

Sorularla Ceza Hukuku

Hakan Hakeri
2005
348
İncele
Sorularla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapağı

Sorularla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Güney Dinç
2006
342.60
İncele
Sorular ve Cevaplarla Limited Şirketlerde Kuruluş ve Tescil İşlemleri kapağı

Sorular ve Cevaplarla Limited Şirketlerde Kuruluş ve Tescil İşlemleri

Mustafa Alpaslan
2010
346.32
İncele
Soru ve Yanıtlarla İş Yasası Uygulamaları kapağı

Soru ve Yanıtlarla İş Yasası Uygulamaları

Can ŞAfak - Şefik Çalık - Aydın Yalçıner
1983
349.11
İncele
Soru - Cevaplı Gıda Rehberi ve Açıklamalı - Uygulamalı - İçtihatlı Gıda Mevzuatı kapağı

Soru - Cevaplı Gıda Rehberi ve Açıklamalı - Uygulamalı - İçtihatlı Gıda Mevzuatı

Muzaffer Hatipoğlu
2001
346.7
İncele
Soru - Cevaplarla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Getirdiği Yenilikler ( 550 Soru - Cevap ) kapağı

Soru - Cevaplarla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Getirdiği Yenilikler ( 550 Soru - Cevap )

Cumhur Sinan Özdemir
2006
349.14
İncele
Son Yargı Paketleri Ve Güncel Yargıtay İçtihatları Işığında Tanzim Ve Alım Süreçlerinde İşadamları, Takip Aşamasında İcra Personeli, Avukatlar, Yargılama İle Hüküm Safhasında Hakimler Tarafından Kambiyo Senetlerinde Sıkça Yapılan Hatalar kapağı

Son Yargı Paketleri Ve Güncel Yargıtay İçtihatları Işığında Tanzim Ve Alım Süreçlerinde İşadamları, Takip Aşamasında İcra Personeli, Avukatlar, Yargılama İle Hüküm Safhasında Hakimler Tarafından Kambiyo Senetlerinde Sıkça Yapılan Hatalar

Kemal Karanfil
2014 - 3. Baskı
346.4
İncele
Son Değişikliklerle Çek kapağı

Son Değişikliklerle Çek

Süheyl Donay
1990
346.42
İncele
Son Değişikliği İle Bankalar Kanunu Şerhi - Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif kapağı

Son Değişikliği İle Bankalar Kanunu Şerhi - Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif

Cengiz Kostakoğlu
2004 - 5. Baskı
346.8
İncele
Söleşme Hazırlama Ve İnceleme Rehberi kapağı

Söleşme Hazırlama Ve İnceleme Rehberi

Umut Yeniocak
2014
345.2
İncele
Siyasi Kültürümüzde Zulüm ve İşkence kapağı

Siyasi Kültürümüzde Zulüm ve İşkence

Taner Akçam
1992
342.672
İncele
Siyanürcü Ahtapot kapağı

Siyanürcü Ahtapot

Sefa Taşkın
1998
343.174
İncele
Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler kapağı

Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler

Rüştü Erimez
1976 ( 2. Baskı )
346.3
İncele
Şirketler ve Kuruluş Muameleleri kapağı

Şirketler ve Kuruluş Muameleleri

Sadrettin Tosbi
1942
346.3
İncele
Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku kapağı

Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku

İrfan Akın
2014
346.35
İncele
Şirketler Hukuku Uygulaması kapağı

Şirketler Hukuku Uygulaması

Feride Çelik - Nizam İpekçi
1985
346.3
İncele
Şirketler Hukuku Şerhi Cilt II kapağı

Şirketler Hukuku Şerhi Cilt II

Hasan Pulaşlı
2014 2. Baskı
346.3
İncele
Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I kapağı

Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I

Hasan Pulaşlı
2014 2. Baskı
346.3
İncele
Şirketler Hukuku kapağı

Şirketler Hukuku

Fahiman Tekil
1978 - 2. Baskı
346.32
İncele
Şirketler Ceza Hukuku - Ticari Ceza Hukuku VII kapağı

Şirketler Ceza Hukuku - Ticari Ceza Hukuku VII

Sahir Erman
1993
348.2
İncele
Sınırlı Ayni Haklar kapağı

Sınırlı Ayni Haklar

Bülent Köprülü - Selim Kaneti
1983
344.52
İncele
Sınai Haklar İle İlgili Uluslararası Anlaşmalar ve İlişkiler kapağı

Sınai Haklar İle İlgili Uluslararası Anlaşmalar ve İlişkiler

Türk Patent Enstitüsü
2003
346.93
İncele
Sigortacılık Kanunu Şerhi kapağı

Sigortacılık Kanunu Şerhi

Fatma Dilek Kabukçuoğlu Özer
2012
346.5
İncele
Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Tahkim Uygulaması kapağı

Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Tahkim Uygulaması

Av. Erkan Özcan
2014 2. Baskı
346.5
İncele
Sigorta Hukuku. kapağı

Sigorta Hukuku.

Ali Bozer
1981
346.5
İncele
Sigorta Hukuku kapağı

Sigorta Hukuku

Haydar Arseven
1991 - 2. Baskı
346.5
İncele
Sığınmacı, Mülteci ve Göç Konularına İlişkin Türkiye'deki Yargı Kararları kapağı

Sığınmacı, Mülteci ve Göç Konularına İlişkin Türkiye'deki Yargı Kararları

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
1999 - 2. baskı
342.678
İncele
Sığınma ve Mülteci Konularındaki Uluslararası Belgeler ve Hukuki Metinler kapağı

Sığınma ve Mülteci Konularındaki Uluslararası Belgeler ve Hukuki Metinler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
1998
342.678
İncele
Sığınma Hakkı ve Mülteciler ( İltica Hakkı ve Mülteciler Atölyesi ) kapağı

Sığınma Hakkı ve Mülteciler ( İltica Hakkı ve Mülteciler Atölyesi )

Y. Bülent Peker
2001
342.678
İncele
Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler, Tutumlar ve Deneyimler ( Diyarbakır Araştırması ) kapağı

Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler, Tutumlar ve Deneyimler ( Diyarbakır Araştırması )

Melek Göregenli
2005
342.672
İncele
Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler, Tutumlar ve Deneyimler kapağı

Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler, Tutumlar ve Deneyimler

Melek Göregenli
2004
342.672
İncele
Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri kapağı

Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri

Ahmet Kavak
2005
346.3
İncele
Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar kapağı

Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar

Çağlar Manavgat
1991
346.91
İncele
Sermaye Piyasası Kanunu Yorum ve Açıklaması kapağı

Sermaye Piyasası Kanunu Yorum ve Açıklaması

Yılmaz Ulusoy
1981
346.91
İncele
Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinin Türk Ticaret Kanununun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerinde Etkileri kapağı

Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinin Türk Ticaret Kanununun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerinde Etkileri

Mehmet Somer
1990
346.91
İncele
Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri kapağı

Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri

Zühtü Aytaç
1988
346.91
İncele
Sermaye Piyasası Hukuku kapağı

Sermaye Piyasası Hukuku

Vural Günal
1986
346.91
İncele
Şerhli Sosyal Sigortalar Kanunu Cilt 2 kapağı

Şerhli Sosyal Sigortalar Kanunu Cilt 2

İhsan Çakmak
2004
349.14
İncele
Şerhli Sosyal Sigortalar Kanunu Cilt 1 kapağı

Şerhli Sosyal Sigortalar Kanunu Cilt 1

İhsan Çakmak
2004
349.14
İncele
Şerhli İş Kanunu/3 kapağı

Şerhli İş Kanunu/3

Cevdet İlhan Günay
2001
349.11
İncele
Şerhli İş Kanunu/2 kapağı

Şerhli İş Kanunu/2

Cevdet İlhan Günay
2001
349.11
İncele
Şerhli İş Kanunu kapağı

Şerhli İş Kanunu

Cevdet İlhan Günay
2001
349.11
İncele
Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararların Tazmini kapağı

Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararların Tazmini

Nisim I. Franko
1973
344.2
İncele
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Sempozyumu kapağı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Sempozyumu

Ankara Barosu
2013
349.12
İncele
Sendikacılık ve Siyaset kapağı

Sendikacılık ve Siyaset

Alpaslan Işıklı
1972
349.12
İncele
Sempozyum İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı kapağı

Sempozyum İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı

Türkiye Barolar Birliği ( Sempozyum )
2004
342.63
İncele
Seks İşçilerinin Hakları İnsan Haklarıdır! (Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu Kitabı) kapağı

Seks İşçilerinin Hakları İnsan Haklarıdır! (Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu Kitabı)

Kemal Ördek
2011
342.63
İncele
Şekli Eşya Hukuku ( Giriş -Zilyetlik - Tapu Sicili ) kapağı

Şekli Eşya Hukuku ( Giriş -Zilyetlik - Tapu Sicili )

Mehmet Ünal
1994
344.5
İncele
Sekizinci Baro Başkanları Toplantısı kapağı

Sekizinci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2005
347.112
İncele
Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları - 2. Baskı kapağı

Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları - 2. Baskı

İlhan E. Postacıoğlu
1964
347.1
İncele
Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları kapağı

Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları

İlhan E. Postacıoğlu
1952
347.1
İncele
Seçilmiş ve Özetlenmiş Son İçtihatlar Işığında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Tatbikatı kapağı

Seçilmiş ve Özetlenmiş Son İçtihatlar Işığında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Tatbikatı

Deniz Abay
2014
347.1
İncele
Savcılar İçin İnsan Hakları El Kitabı ( Uluslararası Savcılar Birliği ) kapağı

Savcılar İçin İnsan Hakları El Kitabı ( Uluslararası Savcılar Birliği )

Egbert Myjer - Barry Hancock - Nicholas Conwdery
2006
342.63
İncele
Savaş ve Barış Hukuku kapağı

Savaş ve Barış Hukuku

Hogo Grotius
2011
341.60
İncele
Satış Trampa kapağı

Satış Trampa

Senai Olgaç
1966
345.21
İncele
Satın Ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme Ve Bildirim Külfetleri kapağı

Satın Ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme Ve Bildirim Külfetleri

İpek Yücer Aktürk
2012
345.21
İncele
Satım İçin Bırakma Sözleşmesi - Konsinye Satım

Satım İçin Bırakma Sözleşmesi - Konsinye Satım

Nebiye Teoman
1989
345.29
İncele
Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları kapağı

Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları

Hasan Pulaşlı
1989
345.1
İncele
Sanık Yasalar kapağı

Sanık Yasalar

Kemal Kırlangıç
1998
342.63
İncele
Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması kapağı

Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması

Cumhur Şahin
1994
348.3
İncele
Sanığın Hazırlık Soruşturmasında İfadesinin Alınması kapağı

Sanığın Hazırlık Soruşturmasında İfadesinin Alınması

Timur Demirbaş
1996
348.3
İncele
Sanayi İktisadı ve Rekabet Hukuku Açısından Rakipler Arası Azınlık Hisse Devirleri kapağı

Sanayi İktisadı ve Rekabet Hukuku Açısından Rakipler Arası Azınlık Hisse Devirleri

M. Selim Ünal
2009
346.92
İncele
Sahtekarlık Suçları - Ticari Ceza Hukuku III kapağı

Sahtekarlık Suçları - Ticari Ceza Hukuku III

Sahir Erman
1981
348.2
İncele
Sahtekarlık Cürümleri kapağı

Sahtekarlık Cürümleri

Sahir Erman
1970 ( 3 . Baskı )
348.2
İncele
Şahıs Şirketleri ve Ortaklarının İflası kapağı

Şahıs Şirketleri ve Ortaklarının İflası

Baki Kuru
1963
347.2
İncele
Şahıs Aile ve Miras Hukuku ile İlgili Yargıtay Tatbikatı 1952 - 1970 kapağı

Şahıs Aile ve Miras Hukuku ile İlgili Yargıtay Tatbikatı 1952 - 1970

Hilmi Yazıcı - Hasan Atasoy
1970
344
İncele
Sağlık Hukuku Kurultayı 1 - 3 Kasım 2007 Ankara kapağı

Sağlık Hukuku Kurultayı 1 - 3 Kasım 2007 Ankara

Ankara Barosu - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2009
349.5
İncele
Sağlık Hukuku ( Sempozyum ) 07 Mayıs 2009 kapağı

Sağlık Hukuku ( Sempozyum ) 07 Mayıs 2009

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2009
349.5
İncele
Roma Hukukunda Ve Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşmelerin Kısmi Butlanı kapağı

Roma Hukukunda Ve Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşmelerin Kısmi Butlanı

Mehmet Üçer
2013
345.1
İncele
Roma Hukukunda Kefalet Akdi kapağı

Roma Hukukunda Kefalet Akdi

Kadir Gürten
2007
340.064
İncele
Roma Hukukunda Donatanın Sorumluluğu kapağı

Roma Hukukunda Donatanın Sorumluluğu

Eşref Küçük
2007
340.064
İncele
Roma Hukuku Tarihi Giriş ve Kaynaklar kapağı

Roma Hukuku Tarihi Giriş ve Kaynaklar

Ziya Umur
1967
340.064
İncele
Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku kapağı

Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku

Türkan Rado
1967 ( 5. Baskı )
340.064
İncele
Roma Hukuku Dersleri kapağı

Roma Hukuku Dersleri

Türkan Rado
1958 ( 5. Baskı )
340.064
İncele
Roma Hukuku ( Umumi Mefhumlar - Hakların Himayesi ) kapağı

Roma Hukuku ( Umumi Mefhumlar - Hakların Himayesi )

Ziya Umur
1967
340.064
İncele
Roma Hukuku

Roma Hukuku

Salvatore Dı Marzo
1964
340.064
İncele
Roche Sağlık Hukuku Günleri Soru ve Cevaplar kapağı

Roche Sağlık Hukuku Günleri Soru ve Cevaplar

Roche
2007
349.5
İncele
Rekabetin Yatay Kısıtlanması kapağı

Rekabetin Yatay Kısıtlanması

Ateş Akıncı
2001
346.92
İncele
Rekabet Yasağı Sözleşmesi kapağı

Rekabet Yasağı Sözleşmesi

M. Polat Soyar
1994
345.24
İncele
Rekabet Terimleri Sözlüğü kapağı

Rekabet Terimleri Sözlüğü

Rekabet Kurumu
2009
346.92
İncele
Rekabet Kurulu Gerekçeli Kararları Rekabet İhlalleri Cilt II

Rekabet Kurulu Gerekçeli Kararları Rekabet İhlalleri Cilt II

M. Fevzi Toksoy - Özlem Öksün
2001
346.92
İncele
Rekabet Kurulu Gerekçeli Kararları Rekabet İhlalleri Cilt I 1997 - 1998

Rekabet Kurulu Gerekçeli Kararları Rekabet İhlalleri Cilt I 1997 - 1998

M. Fevzi Toksoy - Özlem Öksün
2001
346.92
İncele
Rekabet Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları Ve Hukuki Sonuçları kapağı

Rekabet Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları Ve Hukuki Sonuçları

Metin Topçuoğlu
2001
346.92
İncele
Rekabet Hukukunda Para Cezaları: Teori ve Uygulama kapağı

Rekabet Hukukunda Para Cezaları: Teori ve Uygulama

Esin Aygün
2009
346.92
İncele
Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde Sınai Mülkiyet Hakları kapağı

Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde Sınai Mülkiyet Hakları

Sülün Güçer
2005
346.93
İncele
Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - VIII ( 14 - 15 Mayıs 2010 Kayseri ) kapağı

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - VIII ( 14 - 15 Mayıs 2010 Kayseri )

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Rekabet Kurumu
2010
346.92
İncele
Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - VII ( 17 - 18 Nisan 2009 Kayseri ) kapağı

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - VII ( 17 - 18 Nisan 2009 Kayseri )

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Rekabet Kurumu
2009
346.92
İncele
Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - IX ( 6 Mayıs 2011 Kayseri ) kapağı

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - IX ( 6 Mayıs 2011 Kayseri )

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Rekabet Kurumu
2011
346.92
İncele
Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar Sempozyumu 22 Nisan 2011 kapağı

Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar Sempozyumu 22 Nisan 2011

İstanbul Sanayi Odası - Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Rekabet Kurumu
2011
346.92
İncele
Rekabet Hukukunda Alternatif Bir Yol : Uzlaşma kapağı

Rekabet Hukukunda Alternatif Bir Yol : Uzlaşma

Metin Pektaş
2009
346.92
İncele
Rekabet Hukuku. kapağı

Rekabet Hukuku.

İ. Yılmaz Aslan
2001
346.92
İncele
Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu - X kapağı

Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu - X

KTO Karatay Üniversitesi - Rekabet Kurumu
2012
346.92
İncele
Rekabet Hukuku Bakımından Dikey Anlaşmalar Teori ve Uygulama kapağı

Rekabet Hukuku Bakımından Dikey Anlaşmalar Teori ve Uygulama

İ. Yılmaz Aslan
2004
346.92
İncele
Rekabet Hukuku Açısından Acentelik Ve Dağıtım Sözleşmeleri kapağı

Rekabet Hukuku Açısından Acentelik Ve Dağıtım Sözleşmeleri

Metin Topçuoğlu
2006
346.92
İncele
Rekabet Hukuku kapağı

Rekabet Hukuku

Arif Esin
1998
346.92
İncele
Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu - III kapağı

Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu - III

Pamukkale Üniversitesi - Rekabet Kurumu ( Sempozyum )
2010
346.92
İncele
Rehin Hukuku kapağı

Rehin Hukuku

A. Tahir Öğütçü - M. Edip Doğrusöz

344.523
İncele
Reformun Önündeki Engeller ( Türkiye'de Olağanüstü Yargı Polisin Dokunulmazlığı ve İnsan Hakları Savunucularına Yönelik Saldırılar ) kapağı

Reformun Önündeki Engeller ( Türkiye'de Olağanüstü Yargı Polisin Dokunulmazlığı ve İnsan Hakları Savunucularına Yönelik Saldırılar )

Şen Süer
1999
342.63
İncele
Reasürans Hukuku kapağı

Reasürans Hukuku

Reşat Atabek
1974
346.5
İncele
Ramazan Çağlayan'ın İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler kapağı

Ramazan Çağlayan'ın İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler

Kemal Gözler
2013
343.16
İncele
Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Hukuksal Korunma kapağı

Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Hukuksal Korunma

Sevil Aydın
1998
344.2
İncele
Protestolu Senet Sorununun Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirler

Protestolu Senet Sorununun Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirler

Yazar adı
1988
346.4
İncele
Prof.Dr.İrfan Baştuğ Anısına Armağan kapağı

Prof.Dr.İrfan Baştuğ Anısına Armağan

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2005
340.050
İncele
Prof.Dr.Gülören Tekinalp'e Armağan kapağı

Prof.Dr.Gülören Tekinalp'e Armağan

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
2003
340.050
İncele
Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan kapağı

Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2007
340.050
İncele
Prof.Dr. Ümit Doğaay'ın Anısına Armağan kapağı

Prof.Dr. Ümit Doğaay'ın Anısına Armağan

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi
1982
340.050
İncele
Prof.Dr. Sevin Toluner'e Armağan kapağı

Prof.Dr. Sevin Toluner'e Armağan

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
2004
340.050
İncele
Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan ( Cilt III ) kapağı

Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan ( Cilt III )

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2011
340.050
İncele
Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan ( Cilt II ) kapağı

Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan ( Cilt II )

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2011
340.050
İncele
Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan ( Cilt I ) kapağı

Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan ( Cilt I )

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2011
340.050
İncele
Prof.Dr. Nur Centel'e Armağan kapağı

Prof.Dr. Nur Centel'e Armağan

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2013
340.050
İncele
Prof.Dr. M. Polat Soyer'e Armağan II kapağı

Prof.Dr. M. Polat Soyer'e Armağan II

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2014
340.050
İncele
Prof.Dr. M. Polat Soyer'e Armağan I kapağı

Prof.Dr. M. Polat Soyer'e Armağan I

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2014
340.050
İncele
Prof.Dr. Köksal Bayraktar'a (Cilt I ) kapağı

Prof.Dr. Köksal Bayraktar'a (Cilt I )

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2011
340.050
İncele
Prof.Dr. Erhan Adal'a Armağan kapağı

Prof.Dr. Erhan Adal'a Armağan

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2012
340.050
İncele
Prof.Dr. Erdal Onar'a Armağan (Cilt II) kapağı

Prof.Dr. Erdal Onar'a Armağan (Cilt II)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2013
340.050
İncele
Prof.Dr. Erdal Onar'a Armağan (Cilt I) kapağı

Prof.Dr. Erdal Onar'a Armağan (Cilt I)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2013
340.050
İncele
Prof.Dr. Duygun Yarsuvat'a Armağan kapağı

Prof.Dr. Duygun Yarsuvat'a Armağan

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2012
340.050
İncele
Prof.Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan kapağı

Prof.Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
2011
340.050
İncele
Prof.Dr. Çetin Özek Armağanı kapağı

Prof.Dr. Çetin Özek Armağanı

Galatasaray Üniversitesi
2004
340.050
İncele
Prof.Dr. Burhan Ceyhan'a Armağan (Cilt II) kapağı

Prof.Dr. Burhan Ceyhan'a Armağan (Cilt II)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2012
340.050
İncele
Prof.Dr. Burhan Ceyhan'a Armağan (Cilt I) kapağı

Prof.Dr. Burhan Ceyhan'a Armağan (Cilt I)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2012
340.050
İncele
Prof.Dr. Bilge Umar'a Armağan (Cilt II) kapağı

Prof.Dr. Bilge Umar'a Armağan (Cilt II)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2010
340.50
İncele
Prof.Dr. Bilge Umar'a Armağan (Cilt I ) kapağı

Prof.Dr. Bilge Umar'a Armağan (Cilt I )

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2010
İncele
Prof.Dr. Aslan Gündüz'ün Anısına Armağan kapağı

Prof.Dr. Aslan Gündüz'ün Anısına Armağan

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
2007
340.050
İncele
Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce'ye Armağan kapağı

Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce'ye Armağan

Dokuz Eylül Üniversitesi
2001
340.050
İncele
Prof. Dr. Şükrü Postacıoğl'na Armağan kapağı

Prof. Dr. Şükrü Postacıoğl'na Armağan

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1997
340.050
İncele
Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan kapağı

Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan

Dokuz Eylül Üniversitesi
2000
340.050
İncele
Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel'e Armağan kapağı

Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel'e Armağan

Dokuz Eylül Üniversitesi
2001
340.050
İncele
Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı kapağı

Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
1987
340.050
İncele
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan (1. Cilt) kapağı

Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan (1. Cilt)

Yazar adı
2007
340.050
İncele
Prof Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan. (2. Cilt) kapağı

Prof Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan. (2. Cilt)

Yazar adı
2007
340.050
İncele
Pratik hukukta metot kapağı

Pratik hukukta metot

ernst eduard hirsch
1948
340.090
İncele
Pratik Eşya Hukuku ( Bilginizi Sınayın )

Pratik Eşya Hukuku ( Bilginizi Sınayın )

Şeref Ertaş
1995
344.5
İncele
Posta Hizmetlerinde Serbestleşme Süreci ve Rekabet Hukuku Uygulamaları kapağı

Posta Hizmetlerinde Serbestleşme Süreci ve Rekabet Hukuku Uygulamaları

Erdem Aygün
2009
346.92
İncele
Polis Soruşturması ve Sorgu Teknikleri kapağı

Polis Soruşturması ve Sorgu Teknikleri

Ünal Azak
2001
348.3
İncele
Poliçe - Bono - Çek ve Kambiyo Senetlerine Ait Özel Takip kapağı

Poliçe - Bono - Çek ve Kambiyo Senetlerine Ait Özel Takip

Eyüp Sabri Erman
1973
346.41
İncele
Personel Yönetimi kapağı

Personel Yönetimi

Cahit Tutum
1976
343.14
İncele
Perşembe Konferansları 25 kapağı

Perşembe Konferansları 25

Rekabet Kurumu
2011
346.92
İncele
Perşembe Konferansları 24 kapağı

Perşembe Konferansları 24

Rekabet Kurumu
2010
346.92
İncele
Perşembe Konferansları 23 kapağı

Perşembe Konferansları 23

Rekabet Kurumu
2009
346.92
İncele
Paylaşma ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davaları kapağı

Paylaşma ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davaları

Müslim Tunaboylu
2005 ( 3. Baskı )
344.513
İncele
Patentler Know How'lar Markalar kapağı

Patentler Know How'lar Markalar

Nevzat Yosmaoğlu
1978
346.93
İncele
Patentin Hukuki Korunması ve İlgili Mevzuat kapağı

Patentin Hukuki Korunması ve İlgili Mevzuat

Şaziye Yurtsever
1999
346.93
İncele
Patent Lisansı Sözleşmesi kapağı

Patent Lisansı Sözleşmesi

Ali Necip Ortan
1979
346.93
İncele
Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk kapağı

Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

B.Bahadır Erdem
2002 - 2. baskı
346.93
İncele
Patent Hakkının Korunması kapağı

Patent Hakkının Korunması

Feyzan Hayal Şehirali
1998
346.93
İncele
Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar kapağı

Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar

Nami Barlas
1992
345.1
İncele
Özürlülere Yönelik Örgütlenmenin İncelenmesi kapağı

Özürlülere Yönelik Örgütlenmenin İncelenmesi

Nejla Okur
2001
342.679
İncele
Özürlüler Sosyal Yaşama Uyum Süreçlerinde Sportif Etkinliklerin Rolü kapağı

Özürlüler Sosyal Yaşama Uyum Süreçlerinde Sportif Etkinliklerin Rolü

Arzu Gür
2001
342.679
İncele
Özgürlükler Hukuku ( İnsan Haklarının Hukuksal Yapısın Üzerine Bir Deneme) kapağı

Özgürlükler Hukuku ( İnsan Haklarının Hukuksal Yapısın Üzerine Bir Deneme)

İbrahim Ö. Kaboğlu
1994
342.60
İncele
Özgür ve Bağımsız Savunma kapağı

Özgür ve Bağımsız Savunma

İstanbul Barosu
2005
347.112
İncele
Özetli-İçtihatlı Yargıtay Uygulamasında Milletler Arası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku kapağı

Özetli-İçtihatlı Yargıtay Uygulamasında Milletler Arası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku

Muktedir Lale
2014
349.2
İncele
Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama ( Leasing ) Sözleşmesi

Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama ( Leasing ) Sözleşmesi

Atilla Altop
1990
345.22
İncele
Özel Yetkili Mahkemeler Aralık 2010 ( CMK M. 250 ) kapağı

Özel Yetkili Mahkemeler Aralık 2010 ( CMK M. 250 )

Türkiye Barolar Birliği ( Panel )
2011
348.3
İncele
Özel Yetkili Mahkemeler ( CMK M. 250 ) kapağı

Özel Yetkili Mahkemeler ( CMK M. 250 )

Türkiye Barolar Birliği ( Panel )
2011
348.3
İncele
Özel Yaşamın Gizliliği ( Aile Yaşamı, Konut, Haberleşme ve Kişisel Verilerin Saklanması - Kaybettiğimiz Türkiye Barolar Birliği Başkanları Anısına Panel ) kapağı

Özel Yaşamın Gizliliği ( Aile Yaşamı, Konut, Haberleşme ve Kişisel Verilerin Saklanması - Kaybettiğimiz Türkiye Barolar Birliği Başkanları Anısına Panel )

Türkiye Barolar Birliği
2008
342.679
İncele
Özel Yasalarımızdaki Sulh ve Asliye Ceza Davaları kapağı

Özel Yasalarımızdaki Sulh ve Asliye Ceza Davaları

Yusuf Aktaş
1977
348
İncele
Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler V kapağı

Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler V

Yaşar Karayalçın
1997
346
İncele
Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler IV kapağı

Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler IV

Yaşar Karayalçın
1992
346
İncele
Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler III kapağı

Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler III

Yaşar Karayalçın
1988
346
İncele
Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler II kapağı

Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler II

Yaşar Karayalçın
1983
346
İncele
Özel Hukuk Ve Anayasa Mahkemesi Karaları Sempozyumu ( Bildiriler- Tartışmalar) I 11 Mayıs 2001

Özel Hukuk Ve Anayasa Mahkemesi Karaları Sempozyumu ( Bildiriler- Tartışmalar) I 11 Mayıs 2001

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
2001
342.5
İncele
özel hukuk açısında hukuk devrimi kapağı

özel hukuk açısında hukuk devrimi

mustafa y.aygün
1983
340.2
İncele
Otomotiv Sektöründe Rekabet Hukuku ve Politikaları kapağı

Otomotiv Sektöründe Rekabet Hukuku ve Politikaları

İ. Yılmaz Aslan - Erol Katırcıoğlu vd.
2006
346.92
İncele
Ötekileştir-me ( Nefret Suçlarının Önlenmesi İçin Çocuklara ve Gençlere Yönelik İnsan Hakları Eğitimi El Kitabı ) kapağı

Ötekileştir-me ( Nefret Suçlarının Önlenmesi İçin Çocuklara ve Gençlere Yönelik İnsan Hakları Eğitimi El Kitabı )

Hakan Ataman
2012
342.65
İncele
Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku ( 1995 ) kapağı

Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku ( 1995 )

Reha Poroy vd.
1995 (6. Baskı)
346.3
İncele
Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku kapağı

Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku

Poroy / Tekinalp / Çamoğlu
1988 - 4. Baskı
346.3
İncele
Ortaklığın Giderilmesi Davaları ( Açıklamalı İçtihatlı ) kapağı

Ortaklığın Giderilmesi Davaları ( Açıklamalı İçtihatlı )

Ali Haydar Karahacıoğlu
1989
344.513
İncele
Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu kapağı

Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu

Kemal Gözler
2013
346.93
İncele
Orman Suçları ve Orman Ceza Davaları kapağı

Orman Suçları ve Orman Ceza Davaları

Orhan Yener
1996
349.6
İncele
Orman Kanunu İlgili Mevzuat kapağı

Orman Kanunu İlgili Mevzuat

Mustafa R. Kayganacıoğlu - Nihat Renda - Galip Onursan
1976
349.6
İncele
Orman Kadastrosu kapağı

Orman Kadastrosu

Burhan Sınmaz - İzzet Karataş
1995
349.6
İncele
orçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri (Akdin Muhtelif Nevileri) Cilt I kapağı

orçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri (Akdin Muhtelif Nevileri) Cilt I

Haluk Tandoğan
1969
345.2
İncele
Önce İnsan Olmak ( İnsan Hakları, Çevre, Barış ve Hekimlik Üstüne ) kapağı

Önce İnsan Olmak ( İnsan Hakları, Çevre, Barış ve Hekimlik Üstüne )

Ata Soyer
1993
342.60
İncele
Onarıcı Adalet kapağı

Onarıcı Adalet

Galma Jahic - Burcu Yeşiladalı
2008
348.3
İncele
Önalım Davaları kapağı

Önalım Davaları

Ahmet Cemal Ruhi
2013
344.513
İncele
Önalım ( Şuf'a ) Davaları & Ortak Mülkiyetten Doğan Uyuşmazlıklar kapağı

Önalım ( Şuf'a ) Davaları & Ortak Mülkiyetten Doğan Uyuşmazlıklar

Şakir Balcı
2008
344.513
İncele
On Yedinci Baro Başkanları Toplantısı kapağı

On Yedinci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2009
347.112
İncele
On Üçüncü Baro Başkanları Toplantısı kapağı

On Üçüncü Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2006
347.112
İncele
On İkinci Baro Başkanları Toplantısı kapağı

On İkinci Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2006
347.112
İncele
On Dokuzuncu Baro Başkanları Toplantısı kapağı

On Dokuzuncu Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2010
347.112
İncele
On Beşince Baro Başkanları Toplantısı kapağı

On Beşince Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2008
347.112
İncele
On Altıncı Baro Başkanları Toplantısı kapağı

On Altıncı Baro Başkanları Toplantısı

Türkiye Barolar Birliği
2009
347.112
İncele
Ömür Boyunca Gelir - Ölünceye Kadar Bakma Akdi

Ömür Boyunca Gelir - Ölünceye Kadar Bakma Akdi

Senai Olgaç
1978
345.27
İncele
Ölüm Cezasına Karşı Çağrı ( Ölüm Cezası Dosyası ) kapağı

Ölüm Cezasına Karşı Çağrı ( Ölüm Cezası Dosyası )

İnsan Hakları Derneği
1999
342.671
İncele
Ölüm Cezasına İlişkin Ulusalüstü Belgeler kapağı

Ölüm Cezasına İlişkin Ulusalüstü Belgeler

Mehmet Semih Gemalmaz
2002
342.671
İncele
Olaydan Kesin Hükme Kadar Ceza Yargılaması ve Ceza Kanunu Genel Hükümler kapağı

Olaydan Kesin Hükme Kadar Ceza Yargılaması ve Ceza Kanunu Genel Hükümler

Sedat Bakıcı
1997 (2. Baskı )
348.3
İncele
Olağanüstü Hal Bölge Raporu 1992 kapağı

Olağanüstü Hal Bölge Raporu 1992

İnsan Hakları Derneği
1994
342.66
İncele
Olağanüstü Hal Bölge Raporu 1991 kapağı

Olağanüstü Hal Bölge Raporu 1991

İnsan Hakları Derneği
1992
342.66
İncele
Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme kapağı

Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme

M. Turgut Öz
1990
345.1
İncele
Notlu - İzahlı - İçtihatlı Sosyal Sigortalar Kanunu Külliyatı kapağı

Notlu - İzahlı - İçtihatlı Sosyal Sigortalar Kanunu Külliyatı

Memduh Yelekçi
1978
349.14
İncele
Notlu - İzahlı - İçtihatlı İş Hukuku Şerhi kapağı

Notlu - İzahlı - İçtihatlı İş Hukuku Şerhi

Memduh Yelekçi - İlhami Yelekçi
1996
349.11
İncele
Norm Koyma ve Hüküm Verme kapağı

Norm Koyma ve Hüküm Verme

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2009
340.1
İncele
Nizasız Kaza

Nizasız Kaza

Baki Kuru
1961
347.1
İncele
Nişanlanma - Evlenme - Mal Rejimi - Boşanma - Velayet - Nafaka ve Eşya Davaları kapağı

Nişanlanma - Evlenme - Mal Rejimi - Boşanma - Velayet - Nafaka ve Eşya Davaları

Nihat İnal
2003
344.31
İncele
Nesep Nüfus ve Sicille İlgili Kişisel Hukuk Davaları kapağı

Nesep Nüfus ve Sicille İlgili Kişisel Hukuk Davaları

Tunç Demiralp
1994
344.32
İncele
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Umumi Kısım Cilt 2/2

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Umumi Kısım Cilt 2/2

Sulhi Dönmezer - Sahir Erman
1962 - 2. Baskı
348
İncele
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Umumi Kısım Cilt 2/1

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Umumi Kısım Cilt 2/1

Sulhi Dönmezer - Sahir Erman
1961 - 2. Baskı
348
İncele
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Umumi Kısım Cilt 1

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Umumi Kısım Cilt 1

Sulhi Dönmezer - Sahir Erman
1961 - 2. Baskı
348
İncele
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Genel Kısım Cilt 3 kapağı

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Genel Kısım Cilt 3

Sulhi Dönmezer - Sahir Erman
1976 - 7. Baskı
348
İncele
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Genel Kısım Cilt 2 kapağı

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Genel Kısım Cilt 2

Sulhi Dönmezer - Sahir Erman
1974 - 5. Baskı
348
İncele
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Genel Kısım Cilt 1 kapağı

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Genel Kısım Cilt 1

Sulhi Dönmezer - Sahir Erman
1976 - 6. Baskı
348
İncele
Mütemmim Cüzüler, Tabii Semereler ve Teferruat kapağı

Mütemmim Cüzüler, Tabii Semereler ve Teferruat

Muin M. Küley
1959
344.51
İncele
Müşterek Avaryalar kapağı

Müşterek Avaryalar

Haydar Arseven
1961
346.71
İncele
Mültecilerin Korunması ( Sorular ve Yanıtlar ) kapağı

Mültecilerin Korunması ( Sorular ve Yanıtlar )

Birleşmiş Millerler Mülteciler Yüksek Komiserliği

342.678
İncele
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü Çerçevesinde Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve Usüller Hakkında Elkitabı kapağı

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü Çerçevesinde Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve Usüller Hakkında Elkitabı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
1998
342.678
İncele
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin kapağı

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
1998
342.678
İncele
Mültecilere Uluslararası Koruma Sağlanmasına İlişkin BMMYK Yürütme Komitesi Kararları kapağı

Mültecilere Uluslararası Koruma Sağlanmasına İlişkin BMMYK Yürütme Komitesi Kararları

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
1998
342.678
İncele
Mülteciler ve İltica Hakkı Yaşamın Kıyısındakilere Hoşgeldin Diyebilmek kapağı

Mülteciler ve İltica Hakkı Yaşamın Kıyısındakilere Hoşgeldin Diyebilmek

Bülent Peker - Mithat Sancar

342.678
İncele
Mülteci Hukuku kapağı

Mülteci Hukuku

Tevfik Odman
1995
342.678
İncele
Mülteci Çalıştayları 2004 - 2005 kapağı

Mülteci Çalıştayları 2004 - 2005

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
2008
342.678
İncele
Mülkiyet Kat Mülkiyeti Hukuku kapağı

Mülkiyet Kat Mülkiyeti Hukuku

Mustafa Reşit Karahasan
1999
344.57
İncele
Mülkiyet Hukuku ( Doktrin ve Yargıtay Kararları ). kapağı

Mülkiyet Hukuku ( Doktrin ve Yargıtay Kararları ).

Mustafa Reşit Karahasan
1975
344.51
İncele
Mülkiyet Hukuku ( Doktrin ve Yargıtay Kararları ) kapağı

Mülkiyet Hukuku ( Doktrin ve Yargıtay Kararları )

Mustafa Reşit Karahasan
1975
344.51
İncele
Mukayeseli Yeni Medeni Kanun ve Değişikliklerin Kapsamı ( 2.Bası )

Mukayeseli Yeni Medeni Kanun ve Değişikliklerin Kapsamı ( 2.Bası )

Nizam İpekçi
2003
344
İncele
Mukayeseli Yeni Medeni Kanun ve Değişikliklerin Kapsamı

Mukayeseli Yeni Medeni Kanun ve Değişikliklerin Kapsamı

Nizam İpekçi
2003
344
İncele
Mukayeseli Şahıs Şirketleri kapağı

Mukayeseli Şahıs Şirketleri

Yılmaz Ulusoy
1977
346.33
İncele
Mukayeseli Hukukta Arama, İfade Alma ve Hukuka Aykırı Deliller kapağı

Mukayeseli Hukukta Arama, İfade Alma ve Hukuka Aykırı Deliller

Bahçeşehir Üniversitesi
2006
348.3
İncele
Mukayeseli Hukuk Işığında Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı kapağı

Mukayeseli Hukuk Işığında Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı

Çağlar Özel
1999
349.3
İncele
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku ( 1981 ) kapağı

Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku ( 1981 )

Nurullah Kunter
1981 ( 7. Baskı )
348.3
İncele
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku kapağı

Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku

Nurullah Kunter
1986 ( 8. Baskı )
348.3
İncele
Müdafilik ve Sanık Hakları kapağı

Müdafilik ve Sanık Hakları

Erdal Doğan
2006
348.3
İncele
Modern Hususi Hukuka Giriş Olarak Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları kapağı

Modern Hususi Hukuka Giriş Olarak Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları

Paul Koschaker
1950
340.064
İncele
Modern Anayasalar kapağı

Modern Anayasalar

K. C. Wheare
1985 ( 2. Baskı )
342.4
İncele
Mitolojiden Günümüze Savunma kapağı

Mitolojiden Günümüze Savunma

M. Haşim Mısır
2012
347.112
İncele
Miras ve Tatbikat kapağı

Miras ve Tatbikat

Ali Himmet Berki
1947
344.4
İncele
Miras Taksim Sözleşmesi . kapağı

Miras Taksim Sözleşmesi .

Ahmet M. Kılıçoğlu
1989
344.4
İncele
Miras Taksim Sözleşmesi kapağı

Miras Taksim Sözleşmesi

Ahmet M. Kılıçoğlu
1989
344.4
İncele
Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler . kapağı

Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler .

H. Cumhur Özakman
1984
344.4
İncele
Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler kapağı

Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler

H. Cumhur Özakman
1984
344.4
İncele
Miras Hukukunda Tenkis ve İade Davaları . kapağı

Miras Hukukunda Tenkis ve İade Davaları .

K. Gültekin Tüfek
1977
344.4
İncele
Miras Hukukunda Tenkis ve İade Davaları kapağı

Miras Hukukunda Tenkis ve İade Davaları

K. Gültekin Tüfek
1977
344.4
İncele
Miras Hukukunda Ölüme Bağlı İşlemlerde İrade Serbestesi Sınırları Ve Müeydesi kapağı

Miras Hukukunda Ölüme Bağlı İşlemlerde İrade Serbestesi Sınırları Ve Müeydesi

Ömer Arbek
2013
344.4
İncele
Miras Hukuku..

Miras Hukuku..

Ömer Uğur Gençcan
2011
344.4
İncele
Miras Hukuku İkinci Cilt ( Mirasın Taksimi; Taksimden Öncesi, Taksim, Taksim Sonrası )

Miras Hukuku İkinci Cilt ( Mirasın Taksimi; Taksimden Öncesi, Taksim, Taksim Sonrası )

Zahit İmre
1965
344.4
İncele
Miras Hukuku 3. Bası kapağı

Miras Hukuku 3. Bası

Ali Naim İnan - Şeref Ertaş
1995
344.4
İncele
Miras Hukuku . kapağı

Miras Hukuku .

Hüseyin Avni Göktürk
1937
344.4
İncele
Miras Hukuku (2. Kitap ) kapağı

Miras Hukuku (2. Kitap )

Esat Şener
1977
344.4
İncele
Miras Hukuku (1. Kitap ) kapağı

Miras Hukuku (1. Kitap )

Esat Şener
1977
344.4
İncele
Miras Hukuku ( Yenilenmiş, genişletilmiş ve tamamlanmış ) 2. Bası kapağı

Miras Hukuku ( Yenilenmiş, genişletilmiş ve tamamlanmış ) 2. Bası

Necip Kocayusufpaşaoğlu
1978
344.4
İncele
Miras Hukuku ( Hiç Değiştirilmemiş ) 3. Bası kapağı

Miras Hukuku ( Hiç Değiştirilmemiş ) 3. Bası

Necip Kocayusufpaşaoğlu
1987
344.4
İncele
Miras Hukuku ( Gözden Geçirilmiş 4. Bası ) kapağı

Miras Hukuku ( Gözden Geçirilmiş 4. Bası )

M. Kemal Oğuzman
1990
344.4
İncele
Miras Hukuku ( Gözden Geçirilmiş 3. Bası ) kapağı

Miras Hukuku ( Gözden Geçirilmiş 3. Bası )

M. Kemal Oğuzman
1984
344.4
İncele
Miras Hukuku ( 1954 - 1955 Dersleri ) kapağı

Miras Hukuku ( 1954 - 1955 Dersleri )

Ferit H. Saymen
1955
344.4
İncele
Miras Hukuku kapağı

Miras Hukuku

Nuşin Ayiter
1971 (2. Baskı )
344.4
İncele
Miras Hukuk Tatbikatı ( Açıklamalı, Örnekli, İçtihatlı ) kapağı

Miras Hukuk Tatbikatı ( Açıklamalı, Örnekli, İçtihatlı )

Lütfü Dalamanlı
1975
344.4
İncele
Miras Açıldıktan Sonra Miras Hakkının Devri Sözleşmesi ( 1984 ) kapağı

Miras Açıldıktan Sonra Miras Hakkının Devri Sözleşmesi ( 1984 )

Bolat Bolatoğlu
1984
344.4
İncele
Miras Açıldıktan Sonra Miras Hakkının Devri Sözleşmesi kapağı

Miras Açıldıktan Sonra Miras Hakkının Devri Sözleşmesi

Bolat Bolatoğlu
1984
344.4
İncele
Mimarlık İş Hukuku kapağı

Mimarlık İş Hukuku

Gönül Balkır
2009
349.11
İncele
Milli Anayasa Şurası ( Bürokratik Anayasadan Demokratik ve Adil Anayasaya ) kapağı

Milli Anayasa Şurası ( Bürokratik Anayasadan Demokratik ve Adil Anayasaya )

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
2012
342.1
İncele
Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi kapağı

Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi

Bilgehan Yeşilova
2008
349.2
İncele
Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk kapağı

Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk

Cemal Şanlı
1986
349.2
İncele
Milletlerarası Ticari Hakem Kararları ve Tenfizi kapağı

Milletlerarası Ticari Hakem Kararları ve Tenfizi

Ziya Akıncı
1994
349.2
İncele
Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? II kapağı

Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? II

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1999
349.2
İncele
Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? ( Sempozyum ) kapağı

Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? ( Sempozyum )

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
1997
349.2
İncele
Milletlerarası Sözleşmelerde Yabancı Para Kayıtları kapağı

Milletlerarası Sözleşmelerde Yabancı Para Kayıtları

Turgut Turhan
1996
349.2
İncele
Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması kapağı

Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması

Gülin Güngör
2000
349.2
İncele
Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözleşmeleri kapağı

Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözleşmeleri

Ziya Akıncı
1996
349.2
İncele
Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri kapağı

Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri

Nihal Uluocak
1989
349.2
İncele
Milletlerarası Hukuk kapağı

Milletlerarası Hukuk

Edip F. Çelik
1984
341.10
İncele
Milletlerarası Ceza Hukuku Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri ve Mevzuatı kapağı

Milletlerarası Ceza Hukuku Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri ve Mevzuatı

Feridun Yenisey
1988
341.80
İncele
Milletler Arası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapağı

Milletler Arası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

Bülent Çiçekli
2014
349.2
İncele
Milletler Arası Özel Hukuk kapağı

Milletler Arası Özel Hukuk

Aysel Çelikel
1987
349.2
İncele
Milenyum Türkiyesinde İnsan Hakları ve AB Konusundaki Açılımlar kapağı

Milenyum Türkiyesinde İnsan Hakları ve AB Konusundaki Açılımlar

Hasan T. Fendoğlu
2007
342.63
İncele
Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili ( 1990 ) kapağı

Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili ( 1990 )

Galip Esmer
1990
344.514
İncele
Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili kapağı

Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili

Galip Esmer
1976
344.514
İncele
Mevzuat ve Uygulamalar Işığında Cezasızlık Olgusu kapağı

Mevzuat ve Uygulamalar Işığında Cezasızlık Olgusu

Hülya Üçpınar - Aysun Koç
2011
342.672
İncele
Meslek Kurallları ( Şerh ) 3. Bası kapağı

Meslek Kurallları ( Şerh ) 3. Bası

Faruk Erem
1977
347.112
İncele
Meslek Kurallları ( Şerh ) 2. Bası kapağı

Meslek Kurallları ( Şerh ) 2. Bası

Faruk Erem
1973 ( 2. Baskı )
347.112
İncele
Meslek Kuralları ( Şerh ) 1995 kapağı

Meslek Kuralları ( Şerh ) 1995

Faruk Erem
1995
347.112
İncele
Meslek Kuralları ( Şerh ) kapağı

Meslek Kuralları ( Şerh )

Faruk Erem
2006 - 2.Baskı
347.112
İncele
Meslek Kuralları kapağı

Meslek Kuralları

Faruk Erem
2007 - 2. Baskı
347.112
İncele
Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu ( 2009 ) kapağı

Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu ( 2009 )

Türkiye Barolar Birliği
2009
347.112
İncele
Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu kapağı

Meslek İçi Eğitim Projesi Sonuç Raporu

Türkiye Barolar Birliği
2009
347.112
İncele
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 6 - kapağı

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 6 -

Türkiye Barolar Birliği
2008
347.112
İncele
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 5 - kapağı

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 5 -

Türkiye Barolar Birliği
2008
347.112
İncele
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 4 - kapağı

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 4 -

Türkiye Barolar Birliği
2008
347.112
İncele
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 3 - kapağı

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 3 -

Türkiye Barolar Birliği
2008
347.112
İncele
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 2 - kapağı

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 2 -

Türkiye Barolar Birliği
2008
347.112
İncele
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 1 - kapağı

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Forum - 1 -

Türkiye Barolar Birliği ( Forum )
2007
347.112
İncele
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları - Birinci Baskı kapağı

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları - Birinci Baskı

Türkiye Barolar Birliği
2010
347.112
İncele
Mer'a Hukuku ve Mer'alar İle İlgili Arazi ve Tapulama Davaları kapağı

Mer'a Hukuku ve Mer'alar İle İlgili Arazi ve Tapulama Davaları

M. Zerrin Akgün
1964
344.56
İncele
Menkul Kıymetler ( Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Menkul Kıymetler ) kapağı

Menkul Kıymetler ( Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Menkul Kıymetler )

Oğuz Kürşat Ünal
1988
346.4
İncele
Menkul İpoteği ( Teslimsiz Menkul Rehni ) kapağı

Menkul İpoteği ( Teslimsiz Menkul Rehni )

Seza Reisoğlu
1965
344.523
İncele
Memur ve Resmi Heyetlere Karşı Hakaret ve Sövme Cürümleri kapağı

Memur ve Resmi Heyetlere Karşı Hakaret ve Sövme Cürümleri

İsmet Polatcan
1983
348.2
İncele
Mekandan İmkana Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi kapağı

Mekandan İmkana Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi

Eylem Ümit
2007
348.5
İncele
Medeni Yargılama Hukukunda Islah kapağı

Medeni Yargılama Hukukunda Islah

Ejder Yılmaz
1982
347.1
İncele
Medeni Yargılama Hukukunda

Medeni Yargılama Hukukunda

Necip Bilge - Ergun Önen
1978 ( 3 Baskı )
347.1
İncele
Medeni Yargılama Hukuku Dersleri ( 1967 ) kapağı

Medeni Yargılama Hukuku Dersleri ( 1967 )

Necip Bilge
1967 ( 2. Baskı )
347.1
İncele
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - VIII Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflas, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler ( 9 - 10 Ekim 2009 Abant ) kapağı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - VIII Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflas, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler ( 9 - 10 Ekim 2009 Abant )

Türkiye Barolar Birliği
2010
347.1
İncele
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - VII İlamsız İcra ( 24 - 25 Ekim 2008 Çeşme ) kapağı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - VII İlamsız İcra ( 24 - 25 Ekim 2008 Çeşme )

Türkiye Barolar Birliği
2009
347.1
İncele
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - VI Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı ( 19 - 20 Ekim 2007 ) kapağı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - VI Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı ( 19 - 20 Ekim 2007 )

Türkiye Barolar Birliği
2008
347.1
İncele
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - V Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirmesi ( 8 - 9 Eylül 2006 Ankara ) kapağı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - V Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirmesi ( 8 - 9 Eylül 2006 Ankara )

Türkiye Barolar Birliği
2007
347.1
İncele
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - IX Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ( 15 - 16 Ekim 2010 Ankara ) kapağı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - IX Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ( 15 - 16 Ekim 2010 Ankara )

Türkiye Barolar Birliği
2012
347.1
İncele
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - IV Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargı, İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi ( 30 Eylül - 11 Ekim 2005 Ankara ) kapağı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - IV Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargı, İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi ( 30 Eylül - 11 Ekim 2005 Ankara )

Türkiye Barolar Birliği
2006
347.1
İncele
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - II - III İstinaf Derecesi Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Bilirkişilik İflasın Ertelenmesi ( 3 - 5 Ekim 2003 1 - 2 Ekim 2004 Eskişehir ) kapağı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı - II - III İstinaf Derecesi Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Bilirkişilik İflasın Ertelenmesi ( 3 - 5 Ekim 2003 1 - 2 Ekim 2004 Eskişehir )

Türkiye Barolar Birliği
2007
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Yazılı Delil Başlangıcı kapağı

Medeni Usul Hukukunda Yazılı Delil Başlangıcı

Haluk Konuralp
1988
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi ( İade-i Muhakeme ) kapağı

Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi ( İade-i Muhakeme )

Ramazan Arslan
1977
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı. kapağı

Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı.

Oğuz Atalay
2001
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı kapağı

Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı

Oğuz Atalay
2001
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Keşif kapağı

Medeni Usul Hukukunda Keşif

Önder Ege
2014
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi kapağı

Medeni Usul Hukukunda Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi

Varol Karaaslan
2013
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Fer'i Müdahale kapağı

Medeni Usul Hukukunda Fer'i Müdahale

Hakan Pekcanıtez
1992
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı ( 1989 ) kapağı

Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı ( 1989 )

Ramazan Arslan
1989
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı kapağı

Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı

Süha Tanrıver
2007
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi ( 1990 ) kapağı

Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi ( 1990 )

Mehmet Kamil Yıldırım
1990
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi kapağı

Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi

Mehmet Kamil Yıldırım
1990
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı kapağı

Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı

Ömer Ulukapı
1991
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti kapağı

Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti

Güray Erdönmez
2014 2. Baskı
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun kapağı

Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun

İbrahim Aşık
2012
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu kapağı

Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu

Mine Akkan
2010
347.112
İncele
Medeni Usul Hukukunda Avukatın Delil Toplaması kapağı

Medeni Usul Hukukunda Avukatın Delil Toplaması

Cengiz Topel Çelikoğlu
2014 - 3. Baskı
347.1
İncele
Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale kapağı

Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale

Muhammet Özekes
1995
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları ( 1994 ) kapağı

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları ( 1994 )

Ramazan Arslan - Ejder Yılmaz
1994 ( 4. Baskı )
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar kapağı

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar

Hakan Pekcanıtez , Muhammet Özekes
1995
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku Dersleri ( 1975 ) kapağı

Medeni Usul Hukuku Dersleri ( 1975 )

İlhan E. Postacıoğlu
1975 ( 6. Baskı )
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku Dersleri ( 1962 ) kapağı

Medeni Usul Hukuku Dersleri ( 1962 )

İlhan E. Postacıoğlu
1962 ( 2. Baskı )
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku (Pratik Çalışmalar) kapağı

Medeni Usul Hukuku (Pratik Çalışmalar)

Hakan Pekcantez, Muhammet Özekes, Mine Akkan
2009
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku ( Ders Kitabı Genişletilmiş 6. Baskı ) kapağı

Medeni Usul Hukuku ( Ders Kitabı Genişletilmiş 6. Baskı )

Baki Kuru - Ramazan Arslan - Ejder Yılmaz
1994 - 6. Baskı
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku ( Ders Kitabı Genişletilmiş 4. Baskı ) kapağı

Medeni Usul Hukuku ( Ders Kitabı Genişletilmiş 4. Baskı )

Baki Kuru - Ramazan Arslan - Ejder Yılmaz
1991 - 4. Baskı
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku ( 2013 ) kapağı

Medeni Usul Hukuku ( 2013 )

Hakan Pekcanıtez - Oğuz Atalay - Muhammet Özekes
2013 ( 14. Baskı )
347.1
İncele
Medeni Usul Hukuku ( 1986 ) kapağı

Medeni Usul Hukuku ( 1986 )

Baki Kuru - Ramazan Arslan - Ejder Yılmaz
1986
347.1
İncele
Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği kapağı

Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Ayşe Ece Acar
2013
347.1
İncele
Medeni Kanunun XV. Yıl Dönümü İçin (Armağan) kapağı

Medeni Kanunun XV. Yıl Dönümü İçin (Armağan)

İstanbul Üniversitesi
1944
340.050
İncele
Medeni Kanun Şerhi Miras Hukuku kapağı

Medeni Kanun Şerhi Miras Hukuku

Arnold Escher - Sabri Şakir Ansay
1949
344.4
İncele
Medeni Kanun Şerhi Aile Hukuku

Medeni Kanun Şerhi Aile Hukuku

A. Egger - Tahir Çağa
1949
344
İncele
Medeni Kanun Şerhi

Medeni Kanun Şerhi

Senai Olgaç
1975
344
İncele
Medeni Kanun 50. Yıl Sempozyumu ( 1. Tebliğler ) kapağı

Medeni Kanun 50. Yıl Sempozyumu ( 1. Tebliğler )

İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
1978
344
İncele
Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri ( Gözden Geçirilmiş 4. Bası ) kapağı

Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri ( Gözden Geçirilmiş 4. Bası )

Seyfullah Edis
1989
344.1
İncele
Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri kapağı

Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri

Seyfullah Edis
1993 - 4.basıdan tıpkıbasım
344.1
İncele
Medeni Hukuk Tatbikatı I ( Umumi Esaslar, Şahıslar Hukuku ve Aile Hukuku ) kapağı

Medeni Hukuk Tatbikatı I ( Umumi Esaslar, Şahıslar Hukuku ve Aile Hukuku )

Aytekin M. Ataay
1961
344
İncele
Medeni Hukuk Sorunları ( 5. Cilt ) kapağı

Medeni Hukuk Sorunları ( 5. Cilt )

İsmet Sungurbey
1984
344
İncele
Medeni Hukuk Sorunları ( 4. Cilt ) kapağı

Medeni Hukuk Sorunları ( 4. Cilt )

İsmet Sungurbey
1980
344
İncele
Medeni Hukuk Sorunları ( 2. - 3. Cilt ) kapağı

Medeni Hukuk Sorunları ( 2. - 3. Cilt )

İsmet Sungurbey
1974
344
İncele
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları kapağı

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları

Ahmet M. Kılıçoğlu
1991
344
İncele
Medeni Hukuk Genel Prensipler-Kişinin Hukuku kapağı

Medeni Hukuk Genel Prensipler-Kişinin Hukuku

Bülent Köprülü
1979
344.1
İncele
Medeni Hukuk Davaları kapağı

Medeni Hukuk Davaları

Lütfü Dalamanlı
1968
340.030
İncele
Medeni Hukuk Cilt 2 Kısım 1 kapağı

Medeni Hukuk Cilt 2 Kısım 1

A. Samim Gönensay
1937
344.3
İncele
Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa kapağı

Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa

Ebul'ula Mardin
1946
340.062
İncele
Medeni Hukuk kapağı

Medeni Hukuk

Aydın Zevkliler
1992
344
İncele
MECMUA Ankara Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Fakültelerine Armağan kapağı

MECMUA Ankara Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Fakültelerine Armağan

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2008
340.050
İncele
Markalar ve Haksız Rekabet Davaları kapağı

Markalar ve Haksız Rekabet Davaları

İrfan Dönmez
1987
346.93
İncele
Marka Hakları ve Korunması kapağı

Marka Hakları ve Korunması

Necati Meran
2014 - 3. Baskı
346.93
İncele
Manisa Barosu avukatlık Mevzuatı kapağı

Manisa Barosu avukatlık Mevzuatı

Manisa Barosu
2002
347.112
İncele
Maliye Dersleri kapağı

Maliye Dersleri

M. Orhan Dikmen
1969
343.2
İncele
Mali Dünyamızın Yeni Kavramları Factorıng, Leasing, Forfaiting, Futures ve Optıons kapağı

Mali Dünyamızın Yeni Kavramları Factorıng, Leasing, Forfaiting, Futures ve Optıons

İstanbul Mülkiyeliler Vakfı
1993
345.29
İncele
Makaleler Ve Karar İncelemeleri kapağı

Makaleler Ve Karar İncelemeleri

İlhan E. Postacıoğlu
2011
347.1
İncele
Mahpusun El Kitabı kapağı

Mahpusun El Kitabı

Diyarbakır Barosu Cezaevleri Komisyonu
2006
348.6
İncele
Mahkemelerin Kamu Düzenine İlişkin Yetkisi kapağı

Mahkemelerin Kamu Düzenine İlişkin Yetkisi

Mehmet Yılmaz
2007
347.1
İncele
Mahkemede Tek Başına İstanbul Mahkemelerinde Müdafiiliğin Erişilebilirliği Ve Etkisi kapağı

Mahkemede Tek Başına İstanbul Mahkemelerinde Müdafiiliğin Erişilebilirliği Ve Etkisi

İdil Elveriş, Galma Jahic, Seda Kalem
2007
348.3
İncele
Mağdur Çocukların Hukuksal Konumu kapağı

Mağdur Çocukların Hukuksal Konumu

İstanbul Barosu Yayın Kurulu
2004
342.677
İncele
Maden Kanunu ( Danıştay Kararları İle ) Açıklamalı kapağı

Maden Kanunu ( Danıştay Kararları İle ) Açıklamalı

Halit Erol Çanga - Bora Çanga
1996
343.175
İncele
Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması

Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması

Sema Güleç Uçakhan
2014 ( 7. Baskı )
345.23
İncele
Limitet Şirketler Hukuku ve Uygulaması kapağı

Limitet Şirketler Hukuku ve Uygulaması

Orhan Nuri Çevik
1994 - 3.Baskı
346.32
İncele
Limited Şirkette Ortağın Çıkma ve Çıkarılması kapağı

Limited Şirkette Ortağın Çıkma ve Çıkarılması

İrfan Baştuğ
1966
346.32
İncele
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma ( Diğer Şirket Türleriyle Mukayeseli Olarak ) kapağı

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma ( Diğer Şirket Türleriyle Mukayeseli Olarak )

Engin Erdil
2004
346.32
İncele
Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu kapağı

Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu

Rıza Ayhan
1992
346.32
İncele
Limited Şirketler kapağı

Limited Şirketler

Halil Arslanlı

346.32
İncele
Limited Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırma, Gündeme Madde Eklenmesini İsteme ve Sorumluluk Davası Açma Hakları kapağı

Limited Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırma, Gündeme Madde Eklenmesini İsteme ve Sorumluluk Davası Açma Hakları

Özge Ayan
2004
346.32
İncele
Liman Özelleştirmeleri Sürecinde ve Sonrasında Rekabet kapağı

Liman Özelleştirmeleri Sürecinde ve Sonrasında Rekabet

Evren Sesli
2009
346.92
İncele
LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır kapağı

LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır

Hakan Ataman
2009
342.63
İncele
Latin Amerika'da İnsan Hakları kapağı

Latin Amerika'da İnsan Hakları

M. Semih Gemalmaz
1994 ( 3. Baskı)
342.63
İncele
Kusursuz Enerji (!) Planı ( İnanılmaz Bir Mel'anetin Anatomisi ) kapağı

Kusursuz Enerji (!) Planı ( İnanılmaz Bir Mel'anetin Anatomisi )

Yurttaş Mazlum Çoruh
2011 ( 2. Baskı )
343.174
İncele
Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku ( 1981 ) kapağı

Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku ( 1981 )

Haluk Tandoğan
1981
345.1
İncele
Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku kapağı

Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku

Haluk Tandoğan
1981
345.1
İncele
Kurumların Taşınmaz Ve İştirak Hissesi Satışlarında Vergi İstisnaları kapağı

Kurumların Taşınmaz Ve İştirak Hissesi Satışlarında Vergi İstisnaları

Filiz Keskin
2006
343.2
İncele
Kurumlar Vergisi Açısından Sermaye Şirketlerinde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye kapağı

Kurumlar Vergisi Açısından Sermaye Şirketlerinde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye

Mualla Öncel
1978
343.2
İncele
Küresel Isınma, Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Geleceğe Yönelik Enerji Politikaları kapağı

Küresel Isınma, Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Geleceğe Yönelik Enerji Politikaları

Işıl Şirin Selçuk
2010
343.174
İncele
Kuram ve Uygulama Işığında Medeni Usul Hukukunda Islah kapağı

Kuram ve Uygulama Işığında Medeni Usul Hukukunda Islah

Mehmet Akif Tutumlu
2013 ( 2. Baskı )
347.1
İncele
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku ( Açıklamalar, Yargıtay - Danıştay Kararları, Mevzuatı ) kapağı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku ( Açıklamalar, Yargıtay - Danıştay Kararları, Mevzuatı )

Sabih Kanadoğlu
2003 ( 2. Baskı )
343.174
İncele
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku kapağı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku

Sabih Kanadoğlu
2003 ( 2. Baskı )
343.174
İncele
Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı kapağı

Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı

Ankara Barosu
2002
346.93
İncele
Küçüklerin Yargılanması ve Ceza Davalarında Yaş İstisnaları kapağı

Küçüklerin Yargılanması ve Ceza Davalarında Yaş İstisnaları

Zeki Gözütok
2001
348.5
İncele
Kriz ve Rekabet Politikası ( 17 Mart 2009 Ankara ) kapağı

Kriz ve Rekabet Politikası ( 17 Mart 2009 Ankara )

Rekabet Kurumu ( Sempozyumu )
2009
346.92
İncele
Kriminolojik Notlar Toplum, Suçlu ve Ötesi kapağı

Kriminolojik Notlar Toplum, Suçlu ve Ötesi

Mustafa T. Yücel
1971
348.91
İncele
Kriminoloji - 6. Baskı kapağı

Kriminoloji - 6. Baskı

Sulhi Dönmezer
1981
348.91
İncele
Kriminoloji - 2. Baskı kapağı

Kriminoloji - 2. Baskı

Sulhi Dönmezer
1962
348.91
İncele
Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı kapağı

Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı

Mustafa Çeker
1997
346.8
İncele
Köyün ve Köylünün Hukuki Sorunları ve Çözümleri kapağı

Köyün ve Köylünün Hukuki Sorunları ve Çözümleri

Ali Okusal
2002
343.11
İncele
Kovuşturma kapağı

Kovuşturma

Olcay Bağcı
2006 (2. baskı)
348.3
İncele
Kopenhag Kriterleri (Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Ortak Paydası Mı ?)

Kopenhag Kriterleri (Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Ortak Paydası Mı ?)

İbrahim Ö. Kaboğlu
2001
341.42
İncele
Kooperatifler Kanunu ve Vergilendirme ( Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatif ve Birlikleri ) kapağı

Kooperatifler Kanunu ve Vergilendirme ( Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatif ve Birlikleri )

Gönen Eriş - Yılmaz Ulusoy
1987
346.34
İncele
Kooperatifler Hukuku Uygulaması ve İlgili Mevzuat kapağı

Kooperatifler Hukuku Uygulaması ve İlgili Mevzuat

Orhan Nuri Çevik
1994 ( 4. Baskı )
346.34
İncele
Kooperatif Teşekküller kapağı

Kooperatif Teşekküller

Yılmaz Ulusoy

346.34
İncele
Kooperatif Ortaklıklar kapağı

Kooperatif Ortaklıklar

Edip Şimşek
1981
346.34
İncele
Konulara Göre ( Sistematik, Açıklamalı, İçtihatlı ) İş Davaları kapağı

Konulara Göre ( Sistematik, Açıklamalı, İçtihatlı ) İş Davaları

Turgut Uyar - İrfan Dönmez - Bahaettin Kars
1974
349.11
İncele
Konkordato Hukuku ve Tatbikat kapağı

Konkordato Hukuku ve Tatbikat

Enver Buruloğlu - Yuda Reyna
1968
347.2
İncele
Konkordato ( 538 sayılı kanun göz önünde tutularak yazılmıştır. ) kapağı

Konkordato ( 538 sayılı kanun göz önünde tutularak yazılmıştır. )

İlhan E.Postacıoğlu
1965
347.2
İncele
Konkordato ( 538 sayılı kanun göz önünde tutularak yazılmıştır ) kapağı

Konkordato ( 538 sayılı kanun göz önünde tutularak yazılmıştır )

İlhan E.Postacıoğlu
1965
347.2
İncele
Konferans kapağı

Konferans

Türkiye Barolar Birliği
2007
341.60
İncele
Kömür Madenciliğinde İş Güvenliği Eğitimi Notları kapağı

Kömür Madenciliğinde İş Güvenliği Eğitimi Notları

Türkiye Taşkömürü Kurumu
1987
349.15
İncele
Kolluk Görev ve Yetkileri Mevzuatı ( Jandarma ve Polisi İlgilendiren Kanun, KHK:, Tüzük, Yönetmelik ve Meslek Kuralları ) kapağı

Kolluk Görev ve Yetkileri Mevzuatı ( Jandarma ve Polisi İlgilendiren Kanun, KHK:, Tüzük, Yönetmelik ve Meslek Kuralları )

Hukuk Yayınlar Dizisi
2002
343.13
İncele
Kollektif, Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar kapağı

Kollektif, Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar

Oğuz İmregün
1989
346.33
İncele
Kollektif Şirketler kapağı

Kollektif Şirketler

Halil Arslanlı
1956
346.33
İncele
Kollektif İş Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü kapağı

Kollektif İş Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü

Haydar Karahacıoğlu Mustafa Kılıçoğlu
1990
349.13
İncele
Kıymetli Evrakın Ziyaı Ve İptali. kapağı

Kıymetli Evrakın Ziyaı Ve İptali.

Hanife Öztürk ( Dirikkan )
1990
346.4
İncele
Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali kapağı

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali

Hanife Öztürk ( Dirikkan )
1990
346.4
İncele
Kıymetli Evrak Hukuku Esasları - 9. Baskı kapağı

Kıymetli Evrak Hukuku Esasları - 9. Baskı

Reha Poroy
1984
346.4
İncele
Kıymetli Evrak Hukuku Esasları - 12. Baskı kapağı

Kıymetli Evrak Hukuku Esasları - 12. Baskı

Poroy / Tekinalp
1995 - 12. Baskı
346.4
İncele
Kıymetli Evrak Hukuku Esasları kapağı

Kıymetli Evrak Hukuku Esasları

Reha Poroy
1971
346.4
İncele
Kıymetli Evrak Hukuku - 4. Baskı kapağı

Kıymetli Evrak Hukuku - 4. Baskı

Naci Kınacıoğlu
1983
346.4
İncele
Kıymetli Evrak Hukuku - 1980 kapağı

Kıymetli Evrak Hukuku - 1980

Fahiman Tekil
1980
346.4
İncele
Kıymetli Evrak Hukuku . kapağı

Kıymetli Evrak Hukuku .

Fahiman Tekil
1994 - 2. Baskı
346.4
İncele
Kıymetli Evrak Hukuku kapağı

Kıymetli Evrak Hukuku

Hayri Domaniç
1975 ( 2. Baskı )
346.4
İncele
Kısmi Dava kapağı

Kısmi Dava

Cenk Akil
2013
347.1
İncele
Kişinin Kendini Suçlamaya Zorlanamaması İlkesi(Nemo Tenetur İlkesi) Ve Susma Hakkı kapağı

Kişinin Kendini Suçlamaya Zorlanamaması İlkesi(Nemo Tenetur İlkesi) Ve Susma Hakkı

Rezzan İtişgen
2013
348.3
İncele
Kişiler Hukuku Dersleri kapağı

Kişiler Hukuku Dersleri

M. Kemal Oğuzman - Özer Seliçi
1985
344.2
İncele
Kıdem Tazminatı kapağı

Kıdem Tazminatı

Mustafa Yetkin
1978
349.11
İncele
Kentsel Haklar kapağı

Kentsel Haklar

Mete Tunçay
1994
342.679
İncele
Kent Yaşamında Hayvan Hakları kapağı

Kent Yaşamında Hayvan Hakları

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
2006
342.679
İncele
Kent ve Çevre Davalarında Kamu Yararı Kavramı ve Uygulanmayan Mahkeme Kararları kapağı

Kent ve Çevre Davalarında Kamu Yararı Kavramı ve Uygulanmayan Mahkeme Kararları

Ankara Barosu Yayınları
2009
343.174
İncele
Kazdağları Ulusal Calıştayı(2-3 Haziran 2012 Güre-Tire-Edremit-Balıkesir)

Kazdağları Ulusal Calıştayı(2-3 Haziran 2012 Güre-Tire-Edremit-Balıkesir)

Kazdağı Ve Madra Dağı Belediyeler Birliği
2012
343.174
İncele
Kazandırıcı Zamanaşımıyla Taşınmaz İktisabı kapağı

Kazandırıcı Zamanaşımıyla Taşınmaz İktisabı

Ali Rıza Düzceer
1984
344.514
İncele
Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat kapağı

Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

Senai Olgaç - Haydar Köymen
1960
347.2
İncele
Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Genel Hükümler ) - Cilt 2 kapağı

Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Genel Hükümler ) - Cilt 2

Senai Olgaç
1976
345
İncele
Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Genel Hükümler ) - Cilt 1 kapağı

Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Genel Hükümler ) - Cilt 1

Senai Olgaç
1976
345
İncele
Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Aktin Muhtelif Nevileri ) - Cilt 4 kapağı

Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Aktin Muhtelif Nevileri ) - Cilt 4

Senai Olgaç
1976 ( 2. Baskı )
345
İncele
Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Aktin Muhtelif Nevileri ) - Cilt 3 kapağı

Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi ( Aktin Muhtelif Nevileri ) - Cilt 3

Senai Olgaç
1976
345
İncele
Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ( Genel Hükümler ) kapağı

Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ( Genel Hükümler )

Senai Olgaç
1969 - 2. Baskı
345
İncele
Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ( Akdin Nevileri ) kapağı

Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ( Akdin Nevileri )

Senai Olgaç
1970 - 2. Baskı
345
İncele
Katkı , Değer Artış Payı , Katılma Alacağı Davaları kapağı

Katkı , Değer Artış Payı , Katılma Alacağı Davaları

Fatih Karamercan
2014
344.314
İncele
Kat Mülkiyeti Yasası ( Genişletilmiş 3. Baskı ) kapağı

Kat Mülkiyeti Yasası ( Genişletilmiş 3. Baskı )

A. Nevzad Odyakmaz
1984
344.57
İncele
Kat Mülkiyeti Yasası kapağı

Kat Mülkiyeti Yasası

A. Nevzad Odyakmaz
1984 - 2. Baskı
344.57
İncele
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Kanunlar kapağı

Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Kanunlar

Ali Haydar Karahacıoğlu - Mehmet Altın
1996
344.57
İncele
Kat Mülkiyeti Kanunu ( Açıklamalı ve İçtihatlı ) kapağı

Kat Mülkiyeti Kanunu ( Açıklamalı ve İçtihatlı )

Ali Haydar Karahacıoğlu
1991
344.57
İncele
Kat Mülkiyeti Kanunu ( Açıklamalı İçtihatlı İlgili Mevzuatlı Dilekçe Örnekli ) kapağı

Kat Mülkiyeti Kanunu ( Açıklamalı İçtihatlı İlgili Mevzuatlı Dilekçe Örnekli )

Durmuş Özdemir
2001
344.57
İncele
Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Mahir Ersin Germeç
2006 ( 5. Baskı )
344.57
İncele
Kat Mülkiyeti Devre Mülk ve Yabancıların Tasarrufu kapağı

Kat Mülkiyeti Devre Mülk ve Yabancıların Tasarrufu

Hikmet Göknar
1988
344.57
İncele
Kartel Hukuku kapağı

Kartel Hukuku

Ergun Özsunay
1985
346.92
İncele
Karşılıksız Çek kapağı

Karşılıksız Çek

Hayri Domaniç
1983
346.42
İncele
Karşılaştırmalı Markalar Hukuku Endüstriyel Tasarımlar İçerikli kapağı

Karşılaştırmalı Markalar Hukuku Endüstriyel Tasarımlar İçerikli

Kutlu Oytaç
2002
346.93
İncele
Karşılaştırmalı hukuka giriş kapağı

Karşılaştırmalı hukuka giriş

ergün özsunay
1976
340.090
İncele
Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Damping ve Antidamping Önlemler kapağı

Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Damping ve Antidamping Önlemler

Hanife Dirikkan
1996
346.92
İncele
Karşılaştırmalı - Gerekçeli Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu kapağı

Karşılaştırmalı - Gerekçeli Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu

Dilaver Aygen
2005
348
İncele
Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme) kapağı

Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme)

Erden Kuntalp
2013 2.Baskı
345.1
İncele
Kara Ticareti Hukuku Dersleri kapağı

Kara Ticareti Hukuku Dersleri

Oğuz İmregün
1987 ( 8. Baskı )
346
İncele
Kanunu Medenide Ayni Haklar kapağı

Kanunu Medenide Ayni Haklar

C. Wiealand
1946
344.51
İncele
Kanunların Ruhu Üzerine kapağı

Kanunların Ruhu Üzerine

Montesquieu
2004
340.1
İncele
Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi kapağı

Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi

Turhan Feyzioğlu
1951
342.5
İncele
Kanunlarımızda Usul Hükümleri Cilt I

Kanunlarımızda Usul Hükümleri Cilt I

Lütfü Dalamanlı
1966
347.1
İncele
Kanunlarımızda Tazminat Hukuku ve Tatbikatı

Kanunlarımızda Tazminat Hukuku ve Tatbikatı

Lütfü Dalamanlı
1973
345.11
İncele
Kanunlarımızda Müruruzaman- Sükütuhak ve Müddetler kapağı

Kanunlarımızda Müruruzaman- Sükütuhak ve Müddetler

Lütfü Dalamanlı
1976- ANKARA
340.030
İncele
Kanunlarımızda Müddetler.

Kanunlarımızda Müddetler.

Ali Haydar Karahacıoğlu
1995
340.030
İncele
Kanunlarımızda Müddetler kapağı

Kanunlarımızda Müddetler

Ali Haydar Karahacıoğlu
1992
340.030
İncele
Kanunlarda Süreler ve Mahkemelerin Görevleri kapağı

Kanunlarda Süreler ve Mahkemelerin Görevleri

Lütfü Dalamanlı
1984
340.030
İncele
Kamusal ve Ticari Yaşamda Hukuk ve Etik Açısından Yolsuzlukla Mücadele kapağı

Kamusal ve Ticari Yaşamda Hukuk ve Etik Açısından Yolsuzlukla Mücadele

Yener Ünver
2014
348.2
İncele
Kamulaştırmasız Elkoyma ve 221 Sayılı Yasa kapağı

Kamulaştırmasız Elkoyma ve 221 Sayılı Yasa

Ali Arcak
1980
343.172
İncele
Kamulaştırma Yasası kapağı

Kamulaştırma Yasası

Ali Arcak
1978
343.172
İncele
Kamulaştırma Kanunu ( Açıklamalı ve İçtihatlı, İlgili Kanunlar ) kapağı

Kamulaştırma Kanunu ( Açıklamalı ve İçtihatlı, İlgili Kanunlar )

Ali Haydar Karahacıoğlu
1992
343.172
İncele
Kamulaştırma Hukuku kapağı

Kamulaştırma Hukuku

Sadık Artukmaç
1977
343.172
İncele
Kamu Yönetimi ( Panel ) kapağı

Kamu Yönetimi ( Panel )

Türkiye Barolar Birliği
2003
343.11
İncele
Kamu İdarelerinin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yaptığı ihalelerde Hak Arama Yolları kapağı

Kamu İdarelerinin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yaptığı ihalelerde Hak Arama Yolları

Arif Şimşek
2007
343.173
İncele
Kamu Hürriyetleri kapağı

Kamu Hürriyetleri

Münci Kapani
1970
342.60
İncele
Kamu Hukuku ( Devlet Doktrinleri - Temel Hak ve Özgürlükler ) kapağı

Kamu Hukuku ( Devlet Doktrinleri - Temel Hak ve Özgürlükler )

İlhan F.Akın
1980
342.1
İncele
Kamu Görevlileri İle İlgili Hukuki İşlemler ( Kamu Görevlilerinin Yargılama Usulü - İdari Soruşturma - Disiplin Uygulaması - Türk Ceza Kanunu Endeksi - Kabahatler Hukuku Rehberi ) kapağı

Kamu Görevlileri İle İlgili Hukuki İşlemler ( Kamu Görevlilerinin Yargılama Usulü - İdari Soruşturma - Disiplin Uygulaması - Türk Ceza Kanunu Endeksi - Kabahatler Hukuku Rehberi )

Talat Rasim Özensoy
2008
343.14
İncele
Kamu Avukatları kapağı

Kamu Avukatları

Çoşkun Türkmen
2009
347.112
İncele
Kambiyo, Gümrük, Tekel Mevzuatımız ve Tatbikatı ( Döviz, Gümrük ve Tekel Kaçakçılıkları Suçları ) kapağı

Kambiyo, Gümrük, Tekel Mevzuatımız ve Tatbikatı ( Döviz, Gümrük ve Tekel Kaçakçılıkları Suçları )

M. Sabri Özbek
1970
348.94
İncele
Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları kapağı

Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları

Mevci Ergün
1989
347.2
İncele
Kambiyo Senetleri kapağı

Kambiyo Senetleri

Talih Uyar
1982
347.2
İncele
Kadının Karar Mekanizmalarında Temsilinin ve Gücünün Arttırılması Semineri kapağı

Kadının Karar Mekanizmalarında Temsilinin ve Gücünün Arttırılması Semineri

Murat Bilhan
2011
342.676
İncele
Kadının El Kitabı Yasalardaki Haklarımız kapağı

Kadının El Kitabı Yasalardaki Haklarımız

Esra Koç - Ayşegül Kaya
2006
342.676
İncele
Kadına Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı kapağı

Kadına Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı

İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi
2002
342.676
İncele
Kadın ve Yoksulluk kapağı

Kadın ve Yoksulluk

Nazan Moroğlu
2011
342.676
İncele
Kadın ve Çocuk Hakları Açısından Yeni Türk Medeni Kanunu kapağı

Kadın ve Çocuk Hakları Açısından Yeni Türk Medeni Kanunu

Yazar adı
2003
342.676
İncele
Kadın Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri kapağı

Kadın Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri

Ayşegül Güngör
2012
342.676
İncele
Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama kapağı

Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama

Gökçeçiçek Ayata - Sevinç Eryılmaz Dilek - Bertil Emrah Oder ( İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları )
2010
342.676
İncele
Kadın Hakları Mevzuatı kapağı

Kadın Hakları Mevzuatı

Aydeniz Alisbah Tuskan - İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi
2013
342.676
İncele
Kadın Hakları kapağı

Kadın Hakları

Ayten Tekeli - Münevver Aktaş
1996
342.676
İncele
Kadastro'da Tespit Dışı Bırakılan Yer Hakkında Açılacak Tescil Davaları kapağı

Kadastro'da Tespit Dışı Bırakılan Yer Hakkında Açılacak Tescil Davaları

Osman Erden
2000
344.55
İncele
Kaçakçılık Suçları - Ticari Ceza Hukuku IV kapağı

Kaçakçılık Suçları - Ticari Ceza Hukuku IV

Sahir Erman
1981
348.2
İncele
Kaçakçılık Mevzuatı ve Tatbikatı kapağı

Kaçakçılık Mevzuatı ve Tatbikatı

Cevdet Menteş - Yahya Gökçedağ
1978
348.94
İncele
Kaçakçılık Mevzuatı kapağı

Kaçakçılık Mevzuatı

Cevdet Menteş - Adil Sanal - Hakkı Egeseli
1970
348.94
İncele
Kaçakçılık Kanunu Şerhi kapağı

Kaçakçılık Kanunu Şerhi

Sahir Erman
1973
348.94
İncele
Kabahatler Kanunu İle İdari Suç ve Cezalar kapağı

Kabahatler Kanunu İle İdari Suç ve Cezalar

Mustafa Ekinci
2005
348.4
İncele
Kabahatler Hukuku ve Uygulaması kapağı

Kabahatler Hukuku ve Uygulaması

Talat Rasim Özensoy
2008
348.4
İncele
Joint Venture Sözleşmesi kapağı

Joint Venture Sözleşmesi

Kemal Dayınlarlı
1989
345.26
İncele
İzmir Barosu Üyelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Özellikler, Sorunları Çözüm Önerileri kapağı

İzmir Barosu Üyelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Özellikler, Sorunları Çözüm Önerileri

Melek Göregenli - Erdem Ömüriş - Pelin Karakuş
2011
347.112
İncele
İzmir Barosu Üyeleri Anket Çalışması kapağı

İzmir Barosu Üyeleri Anket Çalışması

Melek Göregenli, Erdem Ömüriş, Pelin Karakuş
Ekim 2011
İncele
İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Çalışma Raporu kapağı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Çalışma Raporu

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu
2012
343.174
İncele
İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu 01 Ocak 2002 / 31 Aralık 2003 Çalışma Raporu kapağı

İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu 01 Ocak 2002 / 31 Aralık 2003 Çalışma Raporu

İzmir Barosu İşkence Önleme Grubu
2004
342.66
İncele
İzmir Barosu İş Hukuku Günleri-II Sempozyum (Uluslararası Sözleşmelerin İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Uygulama Sorunları) kapağı

İzmir Barosu İş Hukuku Günleri-II Sempozyum (Uluslararası Sözleşmelerin İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Uygulama Sorunları)

İzmir Barosu
2014
349.1
İncele
İzmir Barosu İş Hukuku Günleri II - Sempozyum kapağı

İzmir Barosu İş Hukuku Günleri II - Sempozyum

İzmir Barosu
Ekim 2014
İncele
İzahlı ve İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu İle Tatbikat Kanunu ve Tahkim Müessesi kapağı

İzahlı ve İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu İle Tatbikat Kanunu ve Tahkim Müessesi

İsmail Doğanay
1964
346
İncele
İzahlı - İçtihatlı Boşaltma Davaları ve Tatbikatı kapağı

İzahlı - İçtihatlı Boşaltma Davaları ve Tatbikatı

Hasan Özkan
1979
345.22
İncele
İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu ( 1984 ) kapağı

İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu ( 1984 )

İlhan Ulusan
1984
345.1
İncele
İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu kapağı

İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu

İlhan Ulusan
1984
345.1
İncele
IV. Sağlık Hukuku Kurultayı 23 - 24 Eylül 2011 kapağı

IV. Sağlık Hukuku Kurultayı 23 - 24 Eylül 2011

Ankara Barosu
2012
349.5
İncele
İtirazın İptali Davaları ve İcra İnkar Kötüniyet Tazminatı

İtirazın İptali Davaları ve İcra İnkar Kötüniyet Tazminatı

Adnan Deynekli - Sedat Kısa
1999
347.2
İncele
İthalatta Yapay Fiyat İndirimi ve Karşı Önlemler kapağı

İthalatta Yapay Fiyat İndirimi ve Karşı Önlemler

Huriye Kubilay
1994
346.92
İncele
İsviçre Medeni Kanunu Şerhi Giriş ve Kişinin Hukuku kapağı

İsviçre Medeni Kanunu Şerhi Giriş ve Kişinin Hukuku

A. Egger
1947
344
İncele
İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi ( Eski Kefillik, Yeni Kefillik; Kumar, Bahis; Sağlığınca Gelir, Sağlığınca Bakma Sözleşmeleri ) kapağı

İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi ( Eski Kefillik, Yeni Kefillik; Kumar, Bahis; Sağlığınca Gelir, Sağlığınca Bakma Sözleşmeleri )

Oser - Schönenberger
1964
345.2
İncele
İsviçre - Türk Hukukuna Göre İktisabi Müruru Zaman kapağı

İsviçre - Türk Hukukuna Göre İktisabi Müruru Zaman

İsmet Gülümser Sungurbey
1956
344.51
İncele
İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlama Hükümlülüğü Ve Sorumluluğu kapağı

İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlama Hükümlülüğü Ve Sorumluluğu

Leyla Kılıç
2006
349.15
İncele
İşverenin Hukuki Sorumluluğu kapağı

İşverenin Hukuki Sorumluluğu

Emine Tuncay Kaplan
1992
349.11
İncele
İşverenin Fesih Hakkı Sınırları, Hüküm ve Sonuçları kapağı

İşverenin Fesih Hakkı Sınırları, Hüküm ve Sonuçları

Emine Tuncay Kaplan
1987
349.11
İncele
İstisna Akdinin Ademi İfası İle İlgili Yargıtay Kararları kapağı

İstisna Akdinin Ademi İfası İle İlgili Yargıtay Kararları

Kemal Dayınlarlı
1986
345.23
İncele
İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş sahibinin Temerrüdü hüküm ve Sonuçları kapağı

İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş sahibinin Temerrüdü hüküm ve Sonuçları

Kemal Dayınlarlı
1988
345.23
İncele
İstisna Akdi kapağı

İstisna Akdi

Senai Olgaç
1977
345.23
İncele
İştirak Halinde ve Müşterek Mülkiyet Davaları kapağı

İştirak Halinde ve Müşterek Mülkiyet Davaları

Adli Kısagün
1960
344.51
İncele
İstinaf Mahkemeleri Uluslarlarası Toplantı 7-8 Mart 2003 kapağı

İstinaf Mahkemeleri Uluslarlarası Toplantı 7-8 Mart 2003

Türkiye Barolar Birliği
2003
347.1
İncele
İstimlak Kanunu Tatbikatı İlgili Yargıtay Danıştay Uyuşmazlık ve Anayasa Mahkemesi Kararları kapağı

İstimlak Kanunu Tatbikatı İlgili Yargıtay Danıştay Uyuşmazlık ve Anayasa Mahkemesi Kararları

H. Fevzi Karagözoğlu
1970
343.172
İncele
İstihkak Davaları kapağı

İstihkak Davaları

Talih Uyar
1981
347.2
İncele
İstanbul Barosu Staj Eğitimi Merkezi 2. Danışma Kurulu Toplantısı kapağı

İstanbul Barosu Staj Eğitimi Merkezi 2. Danışma Kurulu Toplantısı

İstanbul Barosu Başkanlığı
1998
347.112
İncele
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları - II -2007 kapağı

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları - II -2007

İstanbul Barosu
2008
340.040
İncele
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları - I -2007 kapağı

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları - I -2007

İstanbul Barosu
2008
340.040
İncele
ISO 9000 Standartları Uluslararası Rekabet ve Kobiler kapağı

ISO 9000 Standartları Uluslararası Rekabet ve Kobiler

Alper Özel
1998
346.92
İncele
İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler kapağı

İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler

Servet Armağan
1987
340.063
İncele
İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı kapağı

İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı

Fahri Demir
1988
340.063
İncele
İşkenceyle Mücadele ( Yargıçlar ve Savcılar İçin Elkitabı ) kapağı

İşkenceyle Mücadele ( Yargıçlar ve Savcılar İçin Elkitabı )

Conor Foley
2004
342.672
İncele
İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl kapağı

İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl

Kerem Altıparmak - Hülya Üçpınar
2008
342.672
İncele
İşkenceyi Durdurun! ( İnsan Hakları ve Marksizm ) kapağı

İşkenceyi Durdurun! ( İnsan Hakları ve Marksizm )

Taner Akçam
1991
342.672
İncele
İşkenceye Açık Kapılar ( Mevzuat ve Uygulama Çerçevesinde Cezasızlık Olgusunun Değerlendirilmesi ) kapağı

İşkenceye Açık Kapılar ( Mevzuat ve Uygulama Çerçevesinde Cezasızlık Olgusunun Değerlendirilmesi )

Aysun Koç - Hülya Üçpınar - Nazan Sakallı - Nergiz Tuba Ataş
2009
342.672
İncele
İşkencenin Rapor Edilmesi ( El Kitabı ) kapağı

İşkencenin Rapor Edilmesi ( El Kitabı )

Camille Giffard
2002 - 2. baskı
342.672
İncele
İşkencenin Doğru ve Etkin Belgelenmesi İçin Rehber ( İşkenceye Sessiz Kalma ) kapağı

İşkencenin Doğru ve Etkin Belgelenmesi İçin Rehber ( İşkenceye Sessiz Kalma )

Orhan Kemal Cengiz - Nalan Erkem - Şebnem Korur Fincancı - Ümit Biçer
2004
342.672
İncele
İşkencehanelerde Kızıl Direnme Ruhunu Yaşatmaya Hazır Ol! kapağı

İşkencehanelerde Kızıl Direnme Ruhunu Yaşatmaya Hazır Ol!

Umut Yayıncılık
2001
342.672
İncele
İşkence Yasağına İlişkin Ulusalüstü Belgeler kapağı

İşkence Yasağına İlişkin Ulusalüstü Belgeler

Mehmet Semih Gemalmaz
2002
342.672
İncele
İşkence ve İnsan Hakları İhlallerinin Değerlendirilmesinde Hukukçular İçin El Kitabı

İşkence ve İnsan Hakları İhlallerinin Değerlendirilmesinde Hukukçular İçin El Kitabı

Adli Tıp Uzmanları Derneği
2005
342..672
İncele
İşkence ve Cezasızlık Dosyası 2005 kapağı

İşkence ve Cezasızlık Dosyası 2005

Meryem Erdal
2005
342.672
İncele
İşkence Sonrası Yaşam kapağı

İşkence Sonrası Yaşam

Serol Teber
1993
342.672
İncele
İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu kapağı

İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu

Ertuğrul Yuvalı
2012
349.11
İncele
İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri kapağı

İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri

Zeki Öçal
2001
349.1
İncele
İşçi, Bağımsız Çalışan Ve Kamu Görevlileri Bakımından TÜRK SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU kapağı

İşçi, Bağımsız Çalışan Ve Kamu Görevlileri Bakımından TÜRK SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU

Ali Nazım Sözer
2013
349.14
İncele
İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarının ve Bili Kurulunun Görüşlerini Muhtevi, Atıflı kapağı

İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarının ve Bili Kurulunun Görüşlerini Muhtevi, Atıflı

Erol Alçakaya
2004
349.11
İncele
İşçi Sendikaları ve İLO ( İşçi Eğitimi El Kitabı ) kapağı

İşçi Sendikaları ve İLO ( İşçi Eğitimi El Kitabı )

Uluslararası Çalışma Bürosu

349.1
İncele
İsbat Yükü ( 2. Baskı ) kapağı

İsbat Yükü ( 2. Baskı )

Bilge Umar - Ejder Yılmaz
1980 ( 2. Baskı )
347.1
İncele
İsbat Yükü ( 1980 ) kapağı

İsbat Yükü ( 1980 )

Bilge Umar - Ejder Yılmaz
1980 ( 2. Baskı )
347.1
İncele
İsbat Yükü kapağı

İsbat Yükü

Bilge Umar - Ejder Yılmaz
1980 ( 2. Baskı )
347.1
İncele
İş ve Trafik Kazalarında Ölüm Tazminatı

İş ve Trafik Kazalarında Ölüm Tazminatı

Arkun Kudat
1975
345.11
İncele
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar Yargılama kapağı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar Yargılama

Turgut Uygur
1980
349.1
İncele
İş ve Sosyal güvenlik Hukukunda Alt İşverenlik kapağı

İş ve Sosyal güvenlik Hukukunda Alt İşverenlik

Ercan Akyiğit
2013
349.11
İncele
İş Ve Borçlar Hukukunda İş Güvencesi Ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar kapağı

İş Ve Borçlar Hukukunda İş Güvencesi Ve Akdin Sona Ermesinden Doğan Tazminatlar

Sami Narter
2013
349.11
İncele
İş Sözleşmesinin Feshi Ve Kıdem Tazminatı kapağı

İş Sözleşmesinin Feshi Ve Kıdem Tazminatı

Şefik Çalık

349.11
İncele
İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Geçerli Nedenle Feshi ve Sonuçları kapağı

İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Geçerli Nedenle Feshi ve Sonuçları

Ethem Kara
2008 - 2. Baskı
349.11
İncele
İş Sahibinin Yardımcı Şahsın Fiilinden Doğan Sorumluluğu kapağı

İş Sahibinin Yardımcı Şahsın Fiilinden Doğan Sorumluluğu

Ergin Korur
1977
345.1
İncele
İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi ( Bayındırlık İşleri Şartnamesinin İlgili Hükümleri İle Birlikte ) 1989 kapağı

İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi ( Bayındırlık İşleri Şartnamesinin İlgili Hükümleri İle Birlikte ) 1989

M. Turgut Öz
1989
345.23
İncele
İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi ( Bayındırlık İşleri Şartnamesinin İlgili Hükümleri İle Birlikte )

İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi ( Bayındırlık İşleri Şartnamesinin İlgili Hükümleri İle Birlikte )

M. Turgut Öz
1989
345.23
İncele
İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi Tartışma ve Panel Notları 26 - 27 Nisan 2008 kapağı

İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi Tartışma ve Panel Notları 26 - 27 Nisan 2008

İş Müfettişleri Derneği ( Panel )
2008
349.1
İncele
İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Hukuki Ve Cezai Sorumluluk kapağı

İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Hukuki Ve Cezai Sorumluluk

Sami Narter
2014
349.11
İncele
İş Kanunu Uygulama Rehberi kapağı

İş Kanunu Uygulama Rehberi

Cumhur Sinan Özdemir
2006 - 2.Baskı
349.11
İncele
İş Kanunu Şerhi ( 1984 ) kapağı

İş Kanunu Şerhi ( 1984 )

Mustafa Çenberci
1984 ( 5. Baskı )
349.11
İncele
İş Kanunu Şerhi ( 1976 ) kapağı

İş Kanunu Şerhi ( 1976 )

Mustafa Çenberci
1976 ( 3. Baskı )
349.11
İncele
İş Kanunu Şerhi kapağı

İş Kanunu Şerhi

Mustafa Çenberci
1968
349.11
İncele
İş Kanunlarından Doğan Fazla Çalışma Ücreti kapağı

İş Kanunlarından Doğan Fazla Çalışma Ücreti

Osman Usta, Mesut ÜK
2014
349.11
İncele
İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Kabul Edilen Belgeler

İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Kabul Edilen Belgeler

Melda Sur
1995
349.1
İncele
İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları kapağı

İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları

Melda Sur
1995
349.1
İncele
İş Hukukunun Esasları kapağı

İş Hukukunun Esasları

Kenan Tunçomağ
1989
349.1
İncele
İş Hukukunda Ücretsiz izin kapağı

İş Hukukunda Ücretsiz izin

İzzet Otru
2012
349.11
İncele
İş Hukukunda İşçi Sağlığı Ve İş güvenliği Yönünden İşveren-İşçi-Sendikacı-Temsilci Görev ve Yetkileri kapağı

İş Hukukunda İşçi Sağlığı Ve İş güvenliği Yönünden İşveren-İşçi-Sendikacı-Temsilci Görev ve Yetkileri

Memduh Yelekçi
1988
349.15
İncele
İş Hukukunda İdari Para Cezaları ( Panel Notları ) kapağı

İş Hukukunda İdari Para Cezaları ( Panel Notları )

İş Müfettişleri Derneği ( Panel )
2008
349.1
İncele
İş hukukunda ibraname kapağı

İş hukukunda ibraname

Şahin Çil
2013
349.11
İncele
İş Hukuku Ve Tucaret Hukuku kapağı

İş Hukuku Ve Tucaret Hukuku

Bplas Bursa Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2013
349.1
İncele
İş Hukuku ve Sigorta Mevzuatı kapağı

İş Hukuku ve Sigorta Mevzuatı

Orhan Başarı - Naim Tezmen
1957 ( 2. Baskı )
349.1
İncele
İş Hukuku Uygulama Sorunları ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma ( 2006 ) kapağı

İş Hukuku Uygulama Sorunları ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma ( 2006 )

İstanbul Barosu - Galatasaray Üniversitesi
2006
349.1
İncele
İş Hukuku Uygulama Sorunları ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma kapağı

İş Hukuku Uygulama Sorunları ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma

İstanbul Barosu - Galatasaray Üniversitesi
2006
349.1
İncele
İş Hukuku II Toplu İş İlişkileri

İş Hukuku II Toplu İş İlişkileri

Ünal Narmanlıoğlu
2001
349.1
İncele
İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I kapağı

İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I

Ünal Narmanlıoğlu
1994 - 2. Baskı
349.11
İncele
İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri 1

İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri 1

Ünal Narmanlıoğlu
1998
349.1
İncele
İş Hukuku Dersleri kapağı

İş Hukuku Dersleri

Nuri Çelik
1994 ( 12. Baskı )
349.1
İncele
İş Hukuku Cilt II ( Sendikalar - Toplu İş Sözleşmeleri - Arabuluculuk ve Tahkim - Grev ve Lokavt ) kapağı

İş Hukuku Cilt II ( Sendikalar - Toplu İş Sözleşmeleri - Arabuluculuk ve Tahkim - Grev ve Lokavt )

Kenan Tunçomağ
1985 ( 2. Baskı )
349.1
İncele
İş Hukuku Cilt I ( Genel Kavramlar - Hizmet Sözleşmesi ve Sendikalar Hukuku ) kapağı

İş Hukuku Cilt I ( Genel Kavramlar - Hizmet Sözleşmesi ve Sendikalar Hukuku )

Kenan Tunçomağ
1979
349.1
İncele
İş Hukuku Cilt I ( Genel Kavramlar - Hizmet Sözleşmesi ) kapağı

İş Hukuku Cilt I ( Genel Kavramlar - Hizmet Sözleşmesi )

Kenan Tunçomağ
1984 ( 3. Baskı )
349.1
İncele
İş Hukuku Cilt I ( Bireysel İş Hukuku ) kapağı

İş Hukuku Cilt I ( Bireysel İş Hukuku )

Tankut Centel
1992
349.11
İncele
İş Hukuku Cilt I kapağı

İş Hukuku Cilt I

Tankut Centel
1992
349.11
İncele
İş Hukuku (Yeni İş Yasaları) kapağı

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Cevdet İlhan Günay
2013 5.Baskı
349.1
İncele
İş Hukuku ( 1978 ) kapağı

İş Hukuku ( 1978 )

Turhan Esener
1978 ( 3 Baskı )
349.11
İncele
İş Hukuk ve Uygulaması kapağı

İş Hukuk ve Uygulaması

Fevzi Demir
2005 - 4. Baskı
349.11
İncele
İş Güvenliği - 4. Baskı kapağı

İş Güvenliği - 4. Baskı

Gürdal Külahçıoğlu
1996
349.15
İncele
İş Güvencesi, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası kapağı

İş Güvencesi, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası

İstanbul Barosu - Galatasaray Üniversitesi
2004
349.1
İncele
İş Güvencesi Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi kapağı

İş Güvencesi Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi

İstanbul Barosu
2001
349.11
İncele
İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler kapağı

İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler

İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu
2003 - 2. Baskı
349.11
İncele
İş Güvencesi Panel Notları kapağı

İş Güvencesi Panel Notları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği
2000
349.11
İncele
İş Denetiminde Yeni Önleme Stratejileri kapağı

İş Denetiminde Yeni Önleme Stratejileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği
2003
349.1
İncele
İş Davaları kapağı

İş Davaları

Cevdet İlhan Günay
2014 4.Baskı
349.1
İncele
İş Akdinden Doğan Kanunlar İhtilafı Alanında Bağlama Kuralının ve Sınırlarının Tespiti kapağı

İş Akdinden Doğan Kanunlar İhtilafı Alanında Bağlama Kuralının ve Sınırlarının Tespiti

Vahit Doğan
1996
349.2
İncele
Irkçı Değilim Ama... ( Yazılı Basında Irkçı - Ayrımcı Söylemler kapağı

Irkçı Değilim Ama... ( Yazılı Basında Irkçı - Ayrımcı Söylemler

Eser Köker - Ülkü Doğanay
2010
342.679
İncele
İpotekte Sıra Sistemi Ve Boş Dereceye İlerleme Sistemi kapağı

İpotekte Sıra Sistemi Ve Boş Dereceye İlerleme Sistemi

Furkan Olgaç
2014
344.523
İncele
İpotekli Borç Senedi ve İrad Senedi . kapağı

İpotekli Borç Senedi ve İrad Senedi .

Soner H. Çetin
2004
344.523
İncele
İpotekli Borç Senedi ve İrad Senedi kapağı

İpotekli Borç Senedi ve İrad Senedi

Soner H. Çetin
2004
344.523
İncele
İnsider Muameleleri ( Şirkete Ait Gizli Bilgilerin Haksız Kullanımı ) kapağı

İnsider Muameleleri ( Şirkete Ait Gizli Bilgilerin Haksız Kullanımı )

Asuman Turanboy
1990
346.91
İncele
İnsanlık Tarihi Boyunca İnsan Hakları Demokrasi İlişkisi ( İzmir Barosu ) kapağı

İnsanlık Tarihi Boyunca İnsan Hakları Demokrasi İlişkisi ( İzmir Barosu )

Alaeddin Şenel
1996
342.63
İncele
İnsanlık Tarihi Boyunca İnsan Hakları Demokrasi İlişkisi kapağı

İnsanlık Tarihi Boyunca İnsan Hakları Demokrasi İlişkisi

Alaeddin Şenel
1996
342.63
İncele
İnsanlığın Ortak Orospusu Altın kapağı

İnsanlığın Ortak Orospusu Altın

Senih Özay
1995
343.174
İncele
İnsancıl Hukuk Sözlüğü kapağı

İnsancıl Hukuk Sözlüğü

Françoise Bouchet-Saulnier
2002
340.020
İncele
İnsan özgür mü? kapağı

İnsan özgür mü?

Vecdi Aral
2004
340.080
İncele
İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler (Genişletilmiş İkinci Baskı) kapağı

İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler (Genişletilmiş İkinci Baskı)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
1992 (2. Baskı)
342.61
İncele
İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler kapağı

İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler

Tekin Akıllıoğlu
1995 (3.Baskı)
342.61
İncele
İnsan Haklarına Uzanmak kapağı

İnsan Haklarına Uzanmak

Güney Dinç
1986
342.63
İncele
İnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru kapağı

İnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru

Fatma Gök Alper Şahin - Cemal Eker
2003
342.65
İncele
İnsan Haklarına İlişkin Uluslarası Sözleşmeler ve Türkiye Uygulaması kapağı

İnsan Haklarına İlişkin Uluslarası Sözleşmeler ve Türkiye Uygulaması

Niyazi Güney - İhsan Çakmak
2007
342.61